medewerker planning technisch onderhoud bij dienst Patrimonium
2023-10-02
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De dienst Patrimonium ondersteunt organisatiebreed de beleidsdiensten van de Provincie en haar verwante instellingen: ze staat in voor het beheer van het provinciaal patrimonium bestemd voor onderwijs, recreatie, erfgoed, administratie, milieu (natuur, waterlopen).

Het patrimonium bestaat uit een vierhonderdtal gebouwen, honderden waterlopen en onbebouwde percelen verspreid over Oost-Vlaanderen.

Het beheer van deze gebouwen en terreinen is toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam, zodat de gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader ervaren. Ook voor ons personeel is er aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving.

De dienst Patrimonium is opgedeeld in 6 gespecialiseerde cellen:

 • Technieken en Energie (beheer technische installaties, energietraject)
 • Bouwkunde (bouwkunde en buiteninfrastructuur)
 • Vastgoed (vastgoedakten en -contracten)
 • Overheidsopdrachten
 • Budget en Ondersteuning (boekhouding, verzekeringen)
 • Meet- en Tekenbureau.

Samen zijn we een verbonden team van ingenieurs, architecten, technisch deskundigen, tekenaars, juristen, landmeters, administratieve en notariële medewerkers.

Functie

Als medewerker planning technisch onderhoud werk je mee aan een duurzaam technisch onderhoud, en een snelle oplossing bij calamiteiten en technische defecten.

 • Je volgt dagelijks de aanvragen op in het digitaal logistiek platform:
  • controleren van de aanvragen
  • inschatting contractant of met gunning aan een aannemer
  • verwerken van de aanvraag
  • dossiers opvolgen tot de uitvoering.
 • Je houdt alle bouwelementen en langlopende contracten in het digitaal platform actueel.
 • Je beheert de inventaris.
 • Je stuurt het preventief onderhoud en regelmatige keuringen aan.
 • Je controleert of alle opdrachten volledig en juist uitgevoerd zijn.

De plaats van tewerkstelling is het nieuw Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent).

Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs
 • je bent bereid om collega's administratief te assisteren op locatie
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je bent van goede wil, en houdt van aanpakken
 • je hebt orde en streeft naar perfectie
 • je bent klantvriendelijk en kan je goed inleven.

Niet vereist, wel pluspunten

 • ervaring in een openbaar bestuur
 • ervaring in de bouwsector of installateurssector.

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding

 • interne softwaretoepassingen
 • softwarepakket PLANON
 • inhoudelijke vereisten van de diverse contracten
 • basiskennis bouwmaterialen en technische installaties
 • basiskennis veiligheidsprincipes machines.

 

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur, namelijk voor 1 jaar met ingang van de datum van indiensttreding, met kans op verlenging van 1 jaar.

Als medewerker planning technisch onderhoud (niveau C - Cv: C1-C2-C3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.258,22 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Op woensdag 18 oktober 2023 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 8 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met woensdag 11 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma secundair onderwijs - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief.

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 13 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Kristof De Clercq, hoofdingenieur technieken, dienst Patrimonium:
mail: kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 79 30

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Team C, dienst Werving & Personeelsbeheer
mail: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 26

directeur aan Kiempunt campus Buggenhout
2023-09-29
Vastbenoemd Onderwijs
Onbepaalde duur
Voltijds

Over de school

Kiempunt campus Buggenhout is een bruisende school met een hart dat enthousiast klopt voor elk kind.

We geloven in een aanpak op maat, steeds met het oog op maximale ontplooiing van de persoonlijke horizon. We bieden met onze school een warme thuis weg van huis. Een thuis waar teamwerk het cement is voor succes.

Onze school verwelkomt kinderen van 6 tot 13 jaar, die ondanks redelijke aanpassingen niet in staat zijn om het gemeenschappelijke leerprogramma te blijven volgen in het gewone onderwijs.
Wij bieden de onderwijsvormen type basisaanbod en type 9.

Over de functie

Als directeur sta jij aan het roer van onze schitterende school. Wij verwachten van jou dat je:

 • de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van onze school bewaakt;
 • een verbindend schoolklimaat creëert;
 • nauw samenwerkt met het directieteam en het schoolbestuur;
 • open staat voor onderwijsvernieuwing en de nodige initiatieven onderneemt om die te implementeren;
 • een gezond financieel beleid voert binnen de regelgeving en binnen de lijnen die door het schoolbestuur zijn uitgezet;
 • de noden van de leerlingen steeds centraal plaatst. 

De tewerkstellingsplaats is: Klaverveld 6, 9255 Buggenhout.

Geïnteresseerd in deze functie? Lees er dan meer over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

Je profiel

 • je bent in het bezit van een bachelordiploma en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
 • je bent overtuigd van onze schoolvisie.

Ons aanbod

We bieden je een voltijdse opdracht, met kans op vaste benoeming.

Als directeur krijg je een geïndexeerd salaris op basis van het vereiste bekwaamheidsbewijs, waarbij het min. bruto-maandsalaris €4355,07 bedraagt bij voltijdse prestaties.

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • gratis omniumverzekering bij dienstverplaatsingen
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • aan een gunstig tarief aansluiten bij de hospitalisatieverzekering via het Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • toffe evenementen voor medewerkers, bijv. het personeelsfeest
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijke proef op zaterdag 21 oktober 2023 om 9u00
 2. assessment center op maandag 6 november 2023
 3. mondelinge proef op DATUM vanaf UUR

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vacatures in dit ambt.

Nood aan ondersteuning tijdens deze selectieprocedure?

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Klik onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 15 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma
 • getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
 • motivatiebrief.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Er wordt op uiterlijk 17 oktober 2023 gecommuniceerd of je kandidatuur aanvaard wordt.

Controleer ook jouw spamfolder voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de jobinhoud:
Kristel de Boevere, adviseur-coördinator, directie Onderwijsinstellingen
mail: kristel.de.boevere@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 74 23

Informatie over de voorwaarden en procedures:
Britt Van Nieuwenhuyze, deskundige HR, dienst Werving en Personeelsbeheer
mail: personeel.teamE@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 74 29

coördinator bijscholingen bij PAULO-Politieopleiding
2023-09-28
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

PAULO-politieopleiding is een van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel, naast de bestuursopleiding, de brandweeropleiding en de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening. PAULO is de overkoepelende benaming en een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming.
Naast je interne collega's werk je nauw samen met de opleidingsverantwoordelijken uit de politiezones om hun opleidingsbehoeften en vragen klantgericht te verwerken. Mede dankzij jou bereiken we jaarlijks ca. 7500 cursisten via diverse bijscholingen!
De plaats van tewerkstelling is het Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent). Wij zijn niet vlot bereikbaar met openbaar vervoer maar een voorafgaand bezoek is zeker mogelijk.

Functie

Als coördinator bijscholingen:
 • sta je in voor het plannen en administratief-praktisch organiseren van bijscholingen en dit tijdens het hele proces van aanvraag over planning tot evaluatie van de opleidingen.
 • werk je zelf inhoudelijk geen opleidingen uit, maar zorg je ervoor dat ons opleidingsaanbod efficiënt wordt ingepland
 • contacteer je docenten en zie je dat de opleidingen vlot bereikbaar zijn voor onze klanten
 • zie je toe op de goede uitvoering van de taken van een administratieve medewerker van het team bijscholingen.
Sta je bekend als een goede communicator? Kan je plannen als de beste? Bezit je de nodige flexibiliteit om met wijzigingen om te gaan? Werk je gestructureerd?
Dan ben jij misschien het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Je werkt nauw samen met de opleidingscoördinator en de rest van het 5-koppige team “onderwijsontwikkeling/bijscholingen”.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je hebt een bachelordiploma of rondde een graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs af (vroeger HBO5 genaamd)
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je kan werken met digitale apps: Sharepoint, DMS, …
 • je hebt een goed planmatig inzicht en coördinerende vaardigheden om administratieve processen optimaal uit te voeren of doen uitvoeren (bv. door de administratieve medewerkers)
 • je kan goed werken met en in een team en je overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevende
 • je hebt een rijbewijs B.

Pluspunten:

 • je hebt ervaring in een openbaar bestuur
 • je hebt inzicht in de nieuwe/digitale mogelijkheden binnen de opleidingscontext (applicaties; sociale media, …)
 • je hebt kennis van het volwassenonderwijs (of specifiek politieonderwijs en de werking van de politiescholen).

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als coördinator bijscholingen (niveau B - Bv: B1 - B2 - B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.883,19 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een CV-screening georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. mondeling gedeelte.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met vrijdag 13 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma of graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs afgerond (vroeger HBO5 genaamd)
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 20 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur, PAULO-Politieopleiding:
mail: pascal.vandenhole@oost-vlaanderen.be
bel: 09 326 75 16

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Carline Van Der Eecken, deskundige HR, dienst Werving & Personeelsbeheer:
mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 16

expert chromatografie bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
2023-09-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) is ongeveer dertig jaar actief op het gebied van milieuproblematieken. Het laboratorium van het PCM biedt ondersteuning aan het eigen provinciaal en gemeentelijk milieubeleid. Er worden in het laboratorium monsternames en analyses uitgevoerd op water-, bodem-, en waterbodemstalen. Er werken momenteel een 60-tal mensen.

Het laboratorium voert heel wat routineanalyses uit in opdracht van de Vlaamse Overheid en andere openbare instellingen, maar ook voor particulieren. Zo kan je bijvoorbeeld bij het PCM de bodem van je moestuin laten onderzoeken.

Het PCM beschikt over verschillende officiële erkenningen om milieu-analyses uit te voeren in water, bodem, waterbodem, lucht en om geluidsmetingen uit te voeren. Al onze analyses, monsternames en ook geluidsmetingen worden uitgevoerd met een kwaliteitslabel. Kwaliteit is dan ook een prioriteit bij het PCM.

Functie

Als expert chromatografie maak je deel uit van het lab 'organische analyses' en sta je in voor het oplossen van technische en analytische problemen bij de dagdagelijkse routine analyses maar daarnaast ook voor het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden.

Je werkt in het laboratorium van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95 te 9000 Gent.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • masterdiploma
 • ervaring: minstens 2 jaar aantoonbare professionele of academische ervaring met monstervoorbereiding en chromatografische analyses (GC en/of LC) en massaspectrometrie.
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt basiskennis van arbeidsveiligheid en hygiëne
 • je hebt kennis over het werken met een ISO 17025 kwaliteitssysteem
 • je hebt kennis van technieken m.b.t. monsternames van milieumonsters en milieu-analyses en van statistische verwerkingsmethoden.

 

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar).

Als expert chromatografie (niveau A - Av: salarisschaal A1a-A1b) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3 641,48 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Op donderdag 26 oktober 2023 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 8 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 12 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • toelichting ervaring: je hebt minstens 2 jaar professionele of academische ervaring met monstervoorbereiding en chromatografische analyses (GC en/of LC) en massaspectrometrie. Je kan dit aantonen aan de hand van een functiebeschrijving of tewerkstellingstattest.
 • motivatiebrief

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf donderdag 19 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Günther De Wannemacker, hoofd laboratorium, PCM
mail: gunther.de.wannemacker@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 89 07

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer:

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be 

bel: 09 267 74 60

deskundige financiën bij het domein Puyenbroeck
2023-09-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

Het provinciaal domein Puyenbroeck is een 500 ha groot domein dat een zeer uitgebreid recreatief, sportief, cultureel en natuuraanbod heeft. Jaarlijks telt het ca. 1.000.000 bezoekers.
Puyenbroeck biedt ook verschillende vormen van verblijfsaccommodatie aan, nl. camping, stacaravanterrein en sportverblijf.

Functie

Als deskundige financiën maak je deel uit van de domeincel, die de domeinbeheerder in het toegewezen takenpakket ondersteunt. Daarnaast werk je samen met financiële medewerkers die, elk voor hun deelgebied, de uitvoerende financiële taken op zich nemen.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • bachelorsdiploma
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis van algemeen, analytisch en budgetboekhouden
 • je hebt kennis van de BBC-regelgeving
 • je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze
 • je hebt noties van wetgeving overheidsopdrachten en fiscale regelgeving
 • je hebt basiskennis provinciedecreet
 • voor verdere opsomming, zie functiebeschrijving

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als deskundige communicatie (niveau B - Bv: B1 - B2 - B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.883,19 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. mondeling gedeelte.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelorsdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief (optioneel)

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 20 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Dirk Willems, diensthoofd, domein Puyenbroeck:
mail: dirk.willems@oost-vlaanderen.be
bel: 09 342 42 15

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Klaas Vandendriessche, deskundige HR, dienst Werving en Personeelsbeheer:
mail: personeel.teamA@@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 17

projectmedewerker plattelandsbeleid bij dienst Landbouw en Platteland
2023-09-21
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De dienst Landbouw en Platteland geeft uitvoering aan het plattelandsbeleid in Oost-Vlaanderen. Een team van een 7-tal mensen, het plattelandsloket, geeft uitvoering aan dat beleid.

Een belangrijk deel van het plattelandsbeleid wordt gevormd door het LEADER-programma voor Oost-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 3 LEADER-gebieden nl. LEADER-gebied Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland (2014-2022). We bereiden nu de nieuwe LEADER-periode 2023-2027 voor.

LEADER is een Europees programma waarin partners in een lokale actiegroep (LAG) samenwerken aan de ontwikkeling van het platteland op lange termijn. Met de ontwikkelingsstrategie focussen ze op samenwerking, innovatie en gebiedsgericht werken.

Functie

Samen met de coördinator gebiedsgerichte werking platteland werk je in partnerschap de gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie uit en ondersteun je hier vervolgens de uitvoering van.

 • je helpt eenvoudige plattelandsprojecten opzetten
 • je geeft ondersteuning bij de projectcycli en gebiedsgerichte netwerken
 • je werkt communicatieacties uit
 • je zorgt voor de financiële opvolging.

Je werkt nauw samen met een coördinator gebiedsgerichte werking platteland. Daarnaast werk je samen met de andere Oost-Vlaamse projectcoördinatoren rond plattelandsbeleid.

Meer info kan je vinden op www.plattelandsloket.be en www.oost-vlaanderen.be/platteland.

De plaats van tewerkstelling is het PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Begin 2024 verhuizen we naar een nieuw Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Wil je meer weten over deze functie? Lees er dan alles over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • bachelordiploma
 • een rijbewijs B is sterk aanbevolen wegens de verplaatsingen naar locaties waar je regelmatig en binnen een redelijke termijn zelfstandig moet geraken.
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis van het Europees, Vlaams en provinciaal plattelandsbeleid
 • je kan je opdrachten zelfstandig uitvoeren, maar ook goed in teamverband werken

 

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (2 jaar).

Als deskundige gebiedsgerichte werking Platteland (niveau B - Bv: salarisschaal B1-B2-B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2 883,19 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Op dinsdag 24 oktober 2023 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 8 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met maandag 9 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 13 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 74 60

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Katrien De Merlier, beleidscoördinator platteland, dienst Landbouw & platteland
mail: katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 86 70

technisch medewerker magazijn bij de Uitleendienst
2023-09-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

Heerlijk zo'n fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling of een kamp.

Bij de Uitleendienst kunnen verenigingen, buurtcomités, scholen en lokale besturen in Oost-Vlaanderen licht- en geluidsinstallaties, beamers, tentoonstellingspanelen, volksspelen, ... ontlenen.

De uitleendienst in cijfers:

 • +/- 6 000 klanten
 • jaarlijks 4 000 uitleningen
 • leent in totaal ongeveer 100 000 stuks uit
 • +/- 6 000 stuks uit te lenen artikelen
 • 3 magazijnen:
  • Gent
  • Sint-Niklaas
  • Geraardsbergen.
 • 6 categorieën artikelen:
  • geluid
  • licht
  • video
  • tentoonstelling
  • projectie
  • spel.

Naast het uitlenen van artikelen geven we Jaarlijks workshops over het gebruik van het materiaal.

Functie

Als technisch medewerker magazijn help jij onze klanten aan het juiste materiaal voor hun evenement.

 • Je bent organisatorisch sterk:
  • Je handelt de afgifte en terugname van gehuurde artikelen vlot en efficiënt af (klaarzetten, controleren, kassaverwerking, ...).
 • Je bent klantgericht:
  • Met jouw advies bezorg je de beste service aan onze klanten.
  • Je maakt handleidingen of gebruiksaanwijzingen op.
  • Je geeft workshops over het gebruik van het materiaal.
 • Veiligheid gaat voor jou boven alles:
  • Je houdt het materiaal in topconditie (onderhoud-herstelling-opvolging-marktverkenning).
  • Je houdt het magazijn op orde (opmaak & nazicht inventaris, netheid, ...).
 • Je werkt graag samen met collega's:
  • Je ondersteunt collega's waar nodig en biedt een helpende hand.
  • Je hebt geen 8 uur -16 uur mentaliteit.
  • Je deelt kennis en pakt verbeterpunten meteen aan.
 • Je hebt een passie voor de audiovisuele sector.

Je werkt 4 dagen per week in het magazijn te Gent (Kapiteinstraat 55, 9000 Gent), 1 dag per week kan je tewerkgesteld worden in het magazijn te Sint-Niklaas of Geraardsbergen.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:
- je kan werken met Officetoepassingen

- je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
- je hebt basiskennis elektriciteit
- je hebt kennis van of interesse in audio- of video- of belichtingstechnieken
- je kan handleidingen of instructies maken met de nodige afbeeldingen op computer
- je kan een presentatie/uitleg van de werking van een toestel geven op een workshop of opleiding
- je bent in staat de technieken voor een evenement te organiseren: materiaal, transport, bediening
- je ziet werk liggen en houdt van aanpakken
- je hebt orde en houdt van netheid
- je bent klantvriendelijk en kan je goed inleven
- je hebt een rijbewijs B.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als technisch medewerker magazijn (niveau C - Cv: C1-C2-C3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.258,22 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijk gedeelte en praktische proef - maandag 30 oktober 2023
 2. mondeling gedeelte - dinsdag 31 oktober 2023

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma secundair onderwijs
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 20 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Voornaam Frederic Vanmaele, coördinator, Uitleendienst
mail: frederic.vanmaele@oost-vlaanderen.be
bel: 09 253 46 64 of 0499 57 84 64

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Team C, dienst Werving & Personeelsbeheer
mail: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 26

controleur der werken bij dienst Integraal Waterbeleid
2023-09-19
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Welkom in ons team

De Provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit een duizendtal geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten.

Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en richten we onze blik op de toekomst. Dat doen we onder andere in deze domeinen: onderwijs, recreatie, economie, landbouw, milieu, ruimtelijke planning, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, toerisme, stedenbouw, mobiliteit en integraal waterbeleid.

De dienst Integraal Waterbeleid wil met haar team een steen in de rivier verleggen als het gaat over het uitbouwen van een klimaatrobuust waterlopensysteem. Je komt terecht in de cel uitvoering die instaat voor het onderhouden van de waterlopen maar ook voor grotere inrichtingswerken. In het totaal beheert de dienst ca.1650 km waterlopen verspreid over de provincie.

Wil je graag een goed beeld krijgen van wat het beheer van deze waterlopen precies inhoudt? Bekijk dan alvast even volgend filmpje over het provinciaal waterbeleid of deze reportage over de aanpassingswerken aan het bufferbekken in Kruisem

Functie

Als controleur der werken krijg je een gebied toegewezen dat je door en door leert kennen: niet alleen de beken en waterlopen, maar ook de mensen die in het gebied wonen. Je brengt samen met de ingenieur alle werkzaamheden op het terrein tot een goed einde.

Bekijk zeker ook even het voorbeeld van een weekagenda in de bijlage, zo krijg je een goed zicht op de werkverdeling. Geen dag is hetzelfde: het ene moment doe je prospectie langs de beek, het andere moment leid je samen met de collega's het onderhoud of een groot investeringswerk in goede banen of overtuig je een buur van de beek van onze aanpak. Dat zorgt ervoor dat elke dag weer boordevol boeiende uitdagingen zit.

Je bureau staat in het PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). In 2024 verhuizen we naar een nieuw Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietips:

 • Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.
 • Bekijk ook zeker eens de informatie op onze website.
 • En misschien wel het belangrijkste, neem zeker ook even telefonisch contact op met Diederik Malfroid, de coördinator van onze cel uitvoering. Op die manier kan Diederik nog even toelichten wie we precies zoeken, wat we juist doen en in welk team je zal terechtkomen. Bovendien geeft dit jou ook de mogelijkheid om op dat moment je vragen te stellen zodat je optimaal bent voorbereid voor de sollicitatie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • Je bent een kei in het lezen van uitvoeringsplannen, je bent praktisch ingesteld en je hebt technisch inzicht. Technisch inzicht in waterbouwkundige infrastructuur is een pluspunt, maar laat je niet afschrikken als je hierover nog niet beschikt.
 • Je bent ook een all-rounder: naast technisch inzicht, kan je vlot met de computer basisprogramma's over weg (of je staat te trappelen om het te leren). Ook met lastige klanten geraak je door jouw pragmatische aanpak vooruit. Voor een snelle berekening draai je je hand niet om.
 • Je kan richting geven en beslissingen nemen: je houdt toezicht op de werklieden van de aannemer, je stuurt hen bij en je geeft instructies waar nodig.
 • Je bent niet van suiker: we verwachten jou alle dagen op het terrein, dus ook bij hevige neerslag en koude. Je zal vaak moeten geschoeid zijn in laarzen want waterlopen doorkruisen het landschap en liggen dus meestal niet netjes langs de weg.
 • Je bent flexibel: bij wateroverlast of calamiteiten kan je opgeroepen worden, als het moet ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend.
 • Je houdt ervan om constant met de wagen op de baan te zijn. Veel met de wagen rijden vormt voor jou geen struikelblok.
 • Het is handig als je over een eigen wagen beschikt zodat je van thuis uit naar de werven kan vertrekken. Je ontvangt uiteraard een kilometervergoeding die je onkosten compenseren. Indien je geen eigen wagen hebt, zijn er in Gent deelwagens of een beperkt aantal dienstwagens ter beschikking.

Aanbod

We bieden je een statutaire tewerkstelling met 6 maanden proeftijd .

Als controleur der werken (niveau C - Cv: salarisschaal C1-C2-C3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2 258,22 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte op 27 oktober 2023 van 9-12 uur
 2. mondeling gedeelte op 20 november 2023, uur nog te bepalen

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 12 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma secundair onderwijs
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 20 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Diederik Malfroid, coördinator cel uitvoering, dienst Integraal waterbeleid

mail: diederik.malfroid@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 76 67

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer:

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 74 60

coördinator regionaal landschap Schelde Durme
2023-09-15
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De Provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit een duizendtal geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten.

Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en richten we onze blik op de toekomst. Dat doen we onder andere in deze domeinen: onderwijs, recreatie, economie, landbouw, milieu, ruimtelijke planning, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, toerisme, stedenbouw, integraal waterbeleid en mobiliteit.

In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Functie

Een Regionaal Landschap is een streekorganisatie die zich inzet voor behoud en versterking van natuur, karakteristieke landschapswaarden, erfgoed, klimaat, draagvlak en beleving. Een regionaal landschap brengt inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Het doel is samen te werken aan meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD) is actief in 24 gemeenten: Aalst, Berlare, Beveren, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Lokeren, Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht.

De operationele leiding en coördinatie van de vzw zijn in handen van een coördinator.

Als coördinator sta je in voor de dagdagelijkse algemene leiding van de organisatie. Je bent de schakel tussen het team, het bestuursorgaan, de algemene vergadering en partners. Je coacht leden van de stafvergadering. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeleid. Je doet aan prospectie van nieuwe projecten en zorgt voor de opmaak van het meerjarenplan. Je zorgt voor duidelijke doelstellingen en geeft richting aan de organisatie. Je neemt deel aan overlegmomenten met partners (Provincie, ANB, gemeenten, VORL, natuurorganisaties, …).

Je werkt in de kantoren van het regionaal landschap, Markt 1, 9230 Wetteren.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • masterdiploma
 • ervaring: minimum 2 jaar aantoonbare relevante professionele ervaring
 • beschik je niet over het gevraagde masterdiploma? Dan kan je een niveautest afleggen, daarnaast beschik je over 4 jaar aantoonbare ervaring
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur en van de gemeentebesturen
 • je hebt een rijbewijs B
 • je bent vertrouwd met natuur- en landschapswaarden en de ermee verbonden processen (bijvoorbeeld ecologische of historische) en dit in relatie tot andere functies van het buitengebied
 • je bent vertrouwd met de wetgeving inzake natuur en landschap in brede zin en je kan die toepassen op concrete casussen
 • je bent in staat actief deel te nemen aan vergaderingen en werk- en denkgroepen
 • je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als coördinator regionaal landschap Schelde Durme (niveau A - Ax: salarisschaal A4a-A4b) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 4 383,11 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. assessment center
 3. mondeling gedeelte

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 8 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • ervaringsbewijs
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 13 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Evelyne Fiers, coördinator cel Natuur, dienst Klimaat Milieu en Natuur

mail: evelyne.fiers@oost-vlaanderen.be

bel: 0475 80 38 47

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer:

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 74 60

spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan: • buitengewoon kleuteronderwijs • buitengewoon lager onderwijs • buitengewoon secundair onderwijs • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs • deeltijds beroepsonderwijs • volwassenenonderwijs Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, … Interesse om ons team te versterken?

Over de functie

Je profiel

x

Ons aanbod

Verloop van de procedure

Hoe solliciteren

Meer weten