Instructeur
2021-03-01
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je staat, samen met een team van vijf collega's, in voor het voorbereiden en geven van opleidingen, dit zowel aan de brandweer als aan bedrijfsbrandweer.
Dit alles gebeurt onder leiding van de oefenleiders die instaan voor de nodige coördinatie.

Hiervoor verwachten we dat je de nodige competenties, kennis en ervaring hebt.
De brandweerschool biedt daarenboven de mogelijkheid om u verder te bekwamen in de verschillende domeinen.

Voor het geven van opleidingen is het werken in teamverband van groot belang en ben je tevens bereid avond- en weekendwerk te doen.

De opleidingen vinden hoofdzakelijk plaats op de campus in Mendonk, maar kunnen tevens decentraal gebeuren, in de posten van de hulpverleningszones.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering 
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft 2 contractuele functies in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)

Je wordt aangeworven in de graad van hoofdmedewerker (niveau C rang Cx) met de bijhorende salarisschaal (C4-C5). Minimum aanvangssalaris: € 2 691,30 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test, vindt plaats op woensdag 21 april 2021
 2. Selectiegesprek, vindt plaats op woensdag 19 mei 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 14 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
  • lid zijn van een hulpverleningszone (moet blijken uit het CV)
  • de graad van sergeant bezitten (moet blijken uit het CV)
 • diploma van secundair onderwijs aangevuld met een brevet MO1 sergeant of gelijkgesteld (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:
via telefoon: 09 267 71 16 
via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Luc De Wilde, opleidingsdirecteur, bij de PAULO-Brandweeropleiding:
via telefoon: 09 210 20 23
via mail luc.de.wilde@oost-vlaanderen.be.

Coördinator kwaliteit en innovatie
2021-02-25
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

PAULO, de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden, is een onderdeel van de directie Onderwijs en vorming en omvat de Politieopleiding, de Brandweeropleiding, de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening en de Bestuursopleiding.

De koepel van PAULO ondersteunt de vier opleidingen in de opleiding overschrijdende materies, zodat de opleidingen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze worden georganiseerd en gerealiseerd.

Je staat, samen met je team van 5 personen van de koepel, de opleidingsdirecteurs van de vier PAULO-opleidingen en de directeur van de directie, in voor de uitvoering van de administratief-organisatorische, budgettaire en beleidstaken, om de uitbouw van PAULO te helpen verzekeren.

Je bouwt een systematiek uit waarbij er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking en je stimuleert de opleidingen om hierrond actie te ondernemen.

Je zorgt ervoor dat onderwijsinnovaties, met behulp van een nieuwe aanpak of technologie, onderzocht, geïmplementeerd en geëvalueerd worden, om de opleidingen voor de cursisten te verbeteren.

Je geeft leiding aan een team van 5 personen en je zorgt voor een positieve en efficiënte samenwerking tussen de koepel van PAULO en de vier opleidingen.

Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de directie.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van coördinator expert (niveau A, rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a-A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3 815,69 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van een gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. praktijkgerichte schriftelijke test, vindt plaats op woensdag 31 maart 2021
 2. assessment center, vindt plaats op maandag 19 april 2021 OF dinsdag 20 april 2021
 3. selectiegesprek, vindt plaats op vrijdag 30 april 2021

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 14 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van master - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving', 'voorwaarden via bevordering' en 'voorwaarden via interne mobiliteit'
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:

Telefonisch: 09 267 71 16
Per mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be

 

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Anne-Marie Moons, directeur, directie Onderwijs en Vorming:

Telefonisch: 09 267 74 17
Per mail: anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be

Deskundige energie en klimaat
2021-02-25
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een ‘klimaatgezond’ Oost-Vlaanderen in 2040. Dit doet de provincie onder meer door het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te versterken.

Het Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen is één van de 4 cellen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het steunpunt telt zo’n 9-tal medewerkers, waaronder de deskundige energie en klimaat. Het team rolt acties uit die aanzetten tot meer renovaties en meer duurzame renovaties, en werkt samen met particulieren en de 60 Oost-Vlaamse gemeentebesturen om meer duurzame manieren van wonen en bouwen tot stand te brengen. Deze acties zijn onder meer:

 • Het verstrekken van duurzaam bouw- en renovatieadvies
 • Het adviseren van gemeentelijke bouwprojecten en nieuwe wijkontwikkelingen
 • Het ondersteunen van gemeenten bij het opzetten van een duurzame vastgoedstrategie (o.a. project ‘Sure 2050’)
 • Het opzetten van lokale renovatieprojecten, waarbij ganse wijken worden aangezet tot renovaties
 • Het onderzoeken van warmteoverlast in kleinere steden en gemeenten en bijhorende hittebestendigheidsmaatregelen uitwerken en uittesten voor lokale actoren (project ‘Cool Towns’)
 • Het opzetten van publiekscampagnes om duurzaam wonen en bouwen en energie te stimuleren bij gemeenten, burgers, intermediairen, bouwprofessionelen, scholen, ect

Duurzaam wonen en bouwen vereist een geïntegreerde aanpak. Het houdt niet alleen rekening met energieprestaties, maar ook met gezondheidsaspecten, kwaliteit van het gebouw, compactheid, veiligheid, toegankelijkheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit in de tijd, circulariteit van de materialen, waterverbruik, het gebruik van duurzame en gezonde bouwmaterialen en installaties, het ruimtegebruik, de inrichting van de onbebouwde ruimte rondom de woning/gebouw, de omgeving, de ligging, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid.

Gedurende deze 19 maanden zal je hoofdzakelijk voor het Interreg project ‘Cool Towns’ en het Horizon 2020 project ‘Sure 2050’ werken.

De specifieke taken per project en de functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur tot en met 31 oktober 2022 ten behoeve van project 'Sure 2050' en 'Cool Towns'.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • regelmatig thuiswerken mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op donderdag 25 maart 2021 vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot de sollicitatiegesprekken. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op donderdag 11 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma
 • Motivatiebrief

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Liesbeth De Vetter, coördinator steunpunt duurzaam wonen en bouwen, dienst Klimaat, Milieu & Natuur; via telefoonnummer 0499 86 74 32 of e-mailadres liesbeth.de.vetter@oost-vlaanderen.be

 

Hulpinstructeur - onderhoudsmedewerker
2021-02-25
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

PAULO-brandweeropleiding is één van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel, naast de Bestuursopleiding, de Politieopleiding en de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

PAULO is de overkoepelende benaming en een onderdeel van de directie
Onderwijs en Vorming.

Als hulpinstructeur-onderhoudsmedewerker werk je in een klein team, op de campus, dat instaat voor diverse onderhoudswerken en logistieke taken, die verband houden met de opleidingsactiviteiten van de school.

Daarnaast moet je mogelijks assistentie verlenen bij de verschillende opleidingsactiviteiten.

Naast een technische achtergrond, is het belangrijk dat je zowel in teamverband, als zelfstandig kunt werken, waarbij je voldoende aandacht hebt voor arbeidsveiligheid.

Het onderhoudsteam wordt aangestuurd door de technisch coördinator van de
school.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering 
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Trainingscentrum Campus Rodenhuyze,
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1 965,88. (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 17 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
  • lid zijn van een hulpverleningszone (moet blijken uit het CV)
 • diploma secundair onderwijs aangevuld met een brevet BO2 korporaal of gelijkgesteld (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • rijbewijs B
 • rijbewijs BE of op korte termijn bereid om het te behalen
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:
via telefoon: 09 267 71 16 
via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Luc De Wilde, opleidingsdirecteur, bij de PAULO-Brandweeropleiding:
via telefoon: 09 210 20 23
via mail: luc.de.wilde@oost-vlaanderen.be.

Jobstudent cel natuur t.b.v. dienst Klimaat, Milieu & Natuur
2021-02-25
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. Dit doet de provincie onder meer via haar natuurbeleid, dat een antwoord biedt op de achteruitgang van de biodiversiteit én inzet op natuur als klimaatbuffer.

Het team Natuur is één van de 4 celen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het telt een 10-tal medewerkers. Het team rolt acties uit om het provinciaal natuurbeleid vorm te geven. De acties dragen bij aan volgende doelstellingen:

 • de provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden, ecologisch inrichten en beheren
 • een verbindend netwerk van groenblauwe openruimtegebieden realiseren
 • bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en van de bosindex van Oost-Vlaanderen

Het provinciale natuurbeleid speelt zich dus af op veel terreinen: in eigen natuur- en bosgebieden van de provincie, in samenwerking met diverse partners, ondersteunend voor deo Oost-Vlaamse gemeenten en stimulerend naar haar inwoners. Van natuurbeheerplan tot project Gestroomlijnd Landschap, van bosplantactie tot campagne Klimaatgezonde tuin en van natuursubsidie tot de oproep Beplant het Landschap.

De cel natuur van de provincie Oost-Vlaanderen maakt ook natuurbeheerplannen en bermbeheerplannen op voor gemeenten. De dienst zoekt een jobstudent om mee te helpen bij de opmaak van deze plannen. Bijvoorbeeld meehelpen met inventarisaties van plannen, de resultaten van de inventarisaties invoegen in de database, het uitschrijven en nalezen van teksten, ... Daarnaast kan je ook ingezet worden op één van bovengenoemde projecten.

Je zal tewerkgesteld worden bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Periode: 15 augustus tot en met 14 september 2021.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag zorgen voor een goede dienstverlening?

Kan je vlot werken met IT-toepassingen?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (zondag 7 maart 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in het Provinciaal Administratief Centrum Zuid te Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 5 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op zondag 7 maart 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Mark Alderweireldt, expert natuurbeleid, directie Leefmilieu - directiecel, via telefoonnummer 09 267 78 30 of e-mailadres mark.alderweireldt@oost-vlaanderen.be

Deskundige DGH
2021-02-24
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

PAULO-Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening organiseert
gespecialiseerde opleidingen voor hulpverleners-ambulanciers en andere professionele hulpverleners, om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te onderhouden.

PAULO is een onderdeel van de directie onderwijs en vorming.

Je staat mee in voor de verdere uitbouw van het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, zodat de wettelijke opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden.

Je voert hiervoor lesopdrachten uit in de basisopleidingen en permanente vormingen en participeert ook aan de inhoudelijke voorbereidingen van deze lesopdrachten.

Daarnaast sta je mee in voor de verdere uitbouw van de opleidingen voor derden, d.w.z. scholen, bedrijven, kinderopvangcentra, rusthuizen, politiekorpsen, brandweer, lokale besturen en andere doelgroepen die EHBO-opleidingen vragen.

Je ondersteunt ook de administratieve werking van de opleiding voor wat betreft
planning en opvolging van de diverse aangeboden opleidingen.

Je rapporteert aan de opleidingsdirecteur van de opleiding DGH en werkt nauw
samen met de pedagogische deskundige, voor wat betreft de pedagogische
aspecten.

Opleidingen worden ook op locatie voorzien, deze gaan verspreid door in de
provincie Oost-Vlaanderen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering 
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 5 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma:
  - bachelor verpleegkunde of
  - bachelor vroedkunde (uitgereikt vóór 01/10/2018) of
  - gegradueerde verpleegkunde
 • een BBT (Bijzondere Beroepstitel) spoed en intensieve zorgen of een geldig brevet DGH
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:
via telefoonnummer: 09 267 71 16
via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Dirk D'hooge, opleidingsdirecteur van de PAULO- Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening:
via telefoon: 09 326 80 41
via mail: dirk.d'hooge@oost-vlaanderen.be.

notarieel deskundige bij dienst Patrimonium
2021-02-24
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als notarieel deskundige, bij de cel vastgoed van de dienst Patrimonium, draag je actief bij tot een provinciaal vastgoedbeleid in dienst van maatschappelijke doelstellingen, zoals integraal waterbeleid, een divers aanbod aan recreatie in de provinciale domeinen, onderwijs of het mee helpen realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Zo zorg je, in samenwerking met ervaren collega’s, voor de opmaak en de administratieve opvolging van de notariële akten, binnen het kader van aankopen en verkopen van onroerende goederen die voor deze doelstellingen noodzakelijk zijn.

Daarnaast ondersteun je de collega’s voor de opmaak en de opvolging van uiteenlopende vastgoedcontracten, zoals huur, erfpacht, opstal en pacht, verbonden aan onze provinciale sites.

Je werkt frequent samen met externe spelers, zoals andere overheidsdiensten, notarissen en experten vastgoed, om tot een juridisch optimaal beheer van onze provinciale sites te komen.

Je hebt toegang tot de meest actuele digitale toepassingen en databanken, die je kunnen helpen om efficiënt te werken en tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Je komt dus terecht in een professionele omgeving, waar netwerking en samenwerking je kennis en expertise permanent verruimen.

De cel vastgoed biedt jou een uitdagende job aan, met veel verantwoordelijkheid en afwisseling.

Je rapporteert rechtstreeks aan het celhoofd vastgoed en maakt deel uit van een dynamische team, met heel diverse vaardigheden.

Je vaste plaats van tewerkstelling is het PAC “Het Zuid”, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 24 april 2021 (namiddag).
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - donderdag 6 mei 2021 (vanaf 13 uur).

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 31 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma - bachelor rechtspraktijk (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 9 april 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Margaux De Cock, vastgoedexpert bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 79 80
of GSM-nummer: 0479 35 02 69

of e-mailadres: margaux.de.cock@oost-vlaanderen.be

Verantwoordelijke activiteiten (seizoen) bij het Sportcentrum Puyenbroeck
2021-02-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2021 op zoek naar een deeltijds (4/5e) verantwoordelijke activiteiten voor het Sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 te 9185 Wachtebeke. 

Als verantwoordelijke activiteiten word je ingeschakeld bij schoolsportdagen, schoolsportklassen, sportdagen voor bedrijven en groepen. Je maakt de lesvoorbereidingen van sportlessen en in samenspraak met de sportpromotoren verzorg je het onthaal en de begeleiding van bepaalde sportdagen voor groepen.

Je bent mee verantwoordelijk voor het sportmateriaal van het sportcentrum en helpt mee bij het onderhoud ervan.

Occasioneel spring je in bij een zwemles, verzorg je mee toezicht aan de zwembaden en sta je in voor een beperkt aantal functiegerelateerde administratieve taken.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons sportcentrum een onvergetelijke zomer wordt?

Beschik je daarenboven over een diploma van bachelor in een sportrichting?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B) met de bijhorende salarisschaal (Bv). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op vrijdag 12 maart 2021 in het sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 te 9185 Wachtebeke. 

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma bachelor in een sportrichting

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Stijn Van Hoey, centrumverantwoordelijke via telefoonnummer 09 342 42 92 of e-mailadres: stijn.van.hoey@oost-vlaanderen.be.

coördinator smart regio en innovatie bij dienst eGov
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als coördinator Smart Regio en innovatie werk je bij dienst eGov, de partner voor de Oost-Vlaamse lokale besturen in verband met digitalisering.

Bij dienst eGov werken 35 experts vanuit een niet-commerciële neutrale invalshoek samen met Oost-Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, de provincie Oost-Vlaanderen,… aan een efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle digitale lokale overheidswerking.

Vanuit het domein Beleid en Ondersteuning sta je in voor het programma Smart Regio en innovatie. Je hebt een brugfunctie tegenover de lokale besturen en de andere domeinen binnen eGov (ICT, Data en Informatie, Informatieveiligheid). Je gebruikt jouw brede kennis ivm. technologie, standaarden, regelgeving,... , om duurzaam innovatie- en/of smart- city trajecten uit te tekenen, samen met de verschillende relevante actoren. Je coördineert en werkt mee aan effectieve oplossingen, maar de feitelijke diepgaande technische uitwerking laat je over aan de experten terzake.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende Oost-Vlaamse lokale besturen (steden en gemeenten, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …). Occasioneel thuiswerk is ook mogelijk.

Je werkt hierbij in een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work life balance, en teamwerking centraal staan.

Het bezit van een rijbewijs B en een wagen of een ander gemotoriseerd voertuig ter beschikking hebben, is bijgevolg noodzakelijk. Dienstverplaatsingen worden uiteraard vergoed.

Wij zorgen voor jouw smartphone en laptop.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van coördinator expert (niveau A rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a-A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3 815,96 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van een gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - thuisopdracht:
  - je ontvangt de opgave op vrijdag 2 april 2021, 17.00 uur
  - je dient je eindresultaat in, uiterlijk op vrijdag 9 april 2021, 9.00 uur.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 27 april 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 17 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 26 maart 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Dirk Goeminne, hoofd eGov;
via telefoonnummer: 09 267 77 48
of gsm-nummer: 0495 30 43 31

of e-mailadres: dirk.goeminne@oost-vlaanderen.be

deskundige programmatie en databanken bij dienst ICT
2021-02-21
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur streeft naar een efficiënte ICT-ondersteuning voor de realisatie van zijn doelstellingen, door een doorgedreven automatisering, op basis van correcte en unieke gegevens. De selectie van een deskundige programmatie & databanken past binnen deze doelstelling.

De functie situeert zich binnen het departement lnterne organisatie, dienst lCT, team 'Programmatie & centraal databeheer', waarbinnen momenteel een 6-tal personen actief zijn. Deze sectie staat onder leiding van de hoofdinformaticus programmatie, in samenspraak met de directeur lCT.

Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de consolidatie van de data(banken), technische analyse, ontwikkeling en onderhoud van software , websites of webapplicaties front-end en/of back- end (javascript, Angular, .NET Core, C# tot RESTFull Services, Coldfusion), ter ondersteuning van de interne en externe werking van het bestuur, ...

Een goede samenwerking met de andere secties binnen de eigen dienst ICT is
evident.

Binnen de taakomschrijving van deze functie weet je vooral jouw expertise op het vlak van programmatie en databanken in te zetten bij de effectieve ontwikkeling en uitrol van gebruikerstoepassingen en websites.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft het aanleggen van een reserve, om snel uit te werven. 

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Als deskundige programmatie en databanken word je aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 27 maart 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 20 april 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 11 maart 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma* en, indien nodig, ervaringsattesten **
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

diploma:

 • diploma van bachelor in een ICT-gerelateerde richting (geen ervaring vereist) OF
 • diploma van bachelor in een niet ICT-gerelateerde richting, met 4 ervaring in een soortgelijke functie (ervaring vereist)

** meer info over ervaringsattesten vind je in bijlage.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 19 maart 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Wim De Roeve, hoofdinformaticus programmatie;
via telefoonnummer: 09 267 77 27
of gsm-nummer: 0499 57 84 73
of e-mailadres: wim.de.roeve@oost-vlaanderen.be

domeinverantwoordelijke ICT bij dienst eGov
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je leidt het domein ICT bij eGov, de partner in verband met e-Government voor de Oost-Vlaamse lokale besturen.

Bij eGov werken 35 experts, vanuit een niet-commerciële neutrale invalshoek, samen met Oost-Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, de provincie Oost-Vlaanderen,… aan een efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle digitale lokale overheidswerking.

Het domein ICT biedt aan lokale besturen, onder andere, ICT-consulenten en ICT-hoofdmedewerkers en focust zich, daarnaast, onder andere, op service delivery management, IT-management en mogelijke samenwerkingsopportuniteiten hierin.

Het domein ICT werkt nauw samen met de 3 andere domeinen binnen eGov: Data en Informatie, Beleid en Ondersteuning en Informatieveiligheid.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende Oost-Vlaamse lokale besturen (steden en gemeenten, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …). Occasioneel thuiswerk is ook mogelijk.

Je werkt hierbij in een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work life balance, en teamwerking centraal staan.

Het bezit van een rijbewijs B en een wagen of een ander gemotoriseerd voertuig ter beschikking hebben, is bijgevolg noodzakelijk. Dienstverplaatsingen worden uiteraard vergoed.

Wij zorgen voor jouw smartphone en laptop.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van diensthoofd (niveau A rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a-A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3 815,96 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - thuisopdracht:
  - je ontvangt de opgave op vrijdag 2 april 2021, 17.00 uur
  - je dient je eindresultaat in, uiterlijk op woensdag 7 april 2021, 9.00 uur.
 2. een assessment center - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - periode van woensdag 28 april 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021
 3. een mondelinge test - indien je de 2 voorgaande testen met gunstig gevolg afgelegd hebt, word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 18 mei 2021 (vanaf 14.00 uur).

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 19 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 26 maart 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Dirk Goeminne, hoofd eGov;
via telefoonnummer: 09 267 77 48
of gsm-nummer: 0495 30 43 31

of e-mailadres: dirk.goeminne@oost-vlaanderen.be

GIS-coördinator bij dienst eGov
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als GIS-coördinator ben je werkzaam bij dienst eGov, de partner in verband met e-Government voor de Oost-Vlaamse lokale besturen. Bij dienst eGov werken 35 experts vanuit 4 domeinen (Data en Informatie, ICT, Informatieveiligheid en Beleid) aan de digitale transformatie van Oost-Vlaamse lokale besturen. Dit gebeurt vanuit een neutrale, niet-commerciële invalshoek.

Binnen het domein Data en Informatie werk je met andere GIS-coördinatoren en GIS-medewerkers aan de versterking van de lokale GIS-werking. Je begeleidt de uitbouw van het GIS bij verschillende steden en gemeenten, als component van een breder dataverhaal. Daarnaast werk je mee aan de detectie en de inrichting van gezamenlijke GIS-initiatieven tussen lokale besturen, waar schaalvoordelen worden nagestreefd.

Bij dienst eGov werk je in een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work-life balance en teamwerking centraal staan.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende Oost-Vlaamse lokale besturen (steden & gemeenten, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …). Occasioneel thuiswerk is mogelijk.

Het bezit van een rijbewijs B en een wagen ter beschikking hebben, is, bijgevolg, noodzakelijk. Dienstverplaatsingen worden uiteraard vergoed. Wij zorgen voor jouw smartphone en laptop.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, musea,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - thuisopdracht:
  - je ontvangt de opgave op dinsdag 16 maart 2021, 17.00 uur
  - je dient je eindresultaat in, uiterlijk op woensdag 17 maart 2021, 24.00 uur.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 23 maart 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 5 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • masterdiploma* en, indien nodig, ervaringsattesten**
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

* diploma bij aanwerving:

 • masterdiploma in een Geo ICT-richting (geografie, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, geologie,…) OF
 • algemeen masterdiploma met 2 jaar relevante ervaring in een GIS-functie

* diploma bij interne mobiliteit en bevordering:

 • geen diplomavoorwaarde maar wel 3 jaar relevante professionele ervaring in een GIS-functie.

** meer info over ervaringsattesten vind je in de voorwaarden (bijlage).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 12 maart 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C;
via telefoonnummer: 09 267 71 26
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Dirk Goeminne, hoofd eGov;
via telefoonnummer: 09 267 77 48
of gsm-nummer: 0495 30 43 31

of e-mailadres: dirk.goeminne@oost-vlaanderen.be

ingenieur technieken bij dienst Patrimonium
2021-02-21
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemming verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, natuurgebieden, vaar- en visvijvers, parken…

Deze gebouwen en terreinen dienen toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam onderhouden en beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld zodat gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader wordt geboden met aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel.

Dit patrimonium dient daarom permanent gerenoveerd, vervangen, uitgebreid, gesaneerd of vervreemd.

Voor het technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium zoeken we een ingenieur met sterke ontwerpcapaciteiten.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium binnen het Logistiek Departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten, de gebruikers, en heeft momenteel ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde. Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

De cel vastgoed staat ondermeer in voor aankoop, onteigening, verzekering, huur, concessie. De cel technieken beheert alle technische installaties en de cel bouwkunde is verantwoordelijk voor het architecturaal en bouwkundig deel van het patrimonium, het omgevingsgroen, de buiteninfrastructuur en gesubsidieerde infrastructuur.

De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten en technisch deskundigen, landschapsarchitect.

Binnen de cel technieken zal je instaan voor het technisch ontwerp, de realisatie en de nazorg van onderhoud- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie op het gebied van technische installaties van gebouwen en duurzaam energiebeleid. Hierbij wordt de visie van geïntegreerd ontwerp gehanteerd, waarmee bedoeld wordt dat zowel bouwkunde, technieken als stabiliteit een integrerend ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel. Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleid- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.

Het vakgebied omvat ondermeer bouwtechnieken van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving, interieuropdrachten, veiligheid op de werf, brand- energie-, toegankelijkheid- en andere reglementering. Het is wenselijk affiniteit te hebben met bouwkunde, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in statutair verband.

De plaats van tewerkstelling is het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent. De werkregio zijn de provinciale sites binnen Oost-Vlaanderen.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 20 maart 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, zal je diezelfde dag nog op gesprek komen. Bij meer dan 6 kandidaten zal de mondelinge test doorgaan op zaterdag 27 maart 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 8 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van master industriële wetenschappen (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Kristof De Clercq, hoofdingenieur bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 76 30
of GSM-nummer: 0496 59 76 59

of e-mailadres: kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be

landschaps- en tuinconsulent bij dienst Patrimonium
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemming, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, natuurgebieden, vaar- en visvijvers, parken…

Voor uitwerken van kwaliteitsvolle en duurzame omgevings- en groenprojecten, binnen de afgesproken budgetten en termijnen, via eigen ontwerp of via begeleiding en organisatie met externe ontwerpers of uitvoerders, zoeken we een landschaps- en tuinconsulent, met sterke ontwerpcapaciteiten, om het provinciaal patrimonium duurzaam te ontwikkelen.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium, binnen het Logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en de gebruikers en heeft, momenteel, ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel, die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en een landschapsarchitect.

Binnen de bouwkundige cel zal je instaan voor de omgevingskwaliteit en het ontwerp, de realisatie en de nazorg van onderhouds- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie, op het gebied van omgeving.

Hierbij wordt de visie van geïntegreerd ontwerp gehanteerd, waarmee bedoeld wordt dat zowel buitenaanleg, technieken, stabiliteit, als omgeving een integrerend ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel.

Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleids- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk:

 • je begeleidt projecten met externe ontwerpers (opvolging geleverde werk/prestaties ontwerpers, voldoet het project aan projectdefinitie, budgettaire opvolging,…)
 • je leidt autonome projecten of werkt in een projectteam aan een interdisciplinair project
 • je vertaalt de ontwerpen naar concrete uitvoering
 • je leidt of begeleidt de werf en staat in voor de voltooiing en afrekening.

Het vakgebied omvat onder meer landschapsontwerp van kleine tot middelgrote projecten en omgeving, kennis van planten, veiligheid op de werf, toegankelijkheids- en andere reglementering.

Het is wenselijk affiniteit te hebben met monumentenzorg en technieken, masterplanning, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 24 april 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 18 mei 2021 (vanaf 14 uur).

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 31 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma - bachelor landschaps- en tuinarchitectuur (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 9 april 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Michel De Vos, hoofdarchitect bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 79 46
of gsm-nummer: 0496 59 76 46

of e-mailadres: michel.de.vos@oost-vlaanderen.be

toezichter - deskundige technieken bij dienst Patrimonium
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen, met zeer diverse bestemming, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites, in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, …

Deze gebouwen en terreinen dienen toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam onderhouden en beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld te worden, zodat gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader wordt geboden, met aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium dient daarom permanent gerenoveerd, vervangen, uitgebreid, gesaneerd of vervreemd te worden.

Voor het technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium, zoeken we een toezichter - deskundige technieken, met sterke praktische capaciteiten om problemen aan te pakken.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium binnen het Logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en gebruikers en heeft momenteel, ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel, die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

Binnen de cel technieken zal je instaan voor het technisch ontwerp, de realisatie en de nazorg van beperkte onderhouds- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie, op het gebied van technische installaties van gebouwen en duurzaam energiebeleid. Daarnaast beheer je diverse onderhoudscontracten. Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleids- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.

Het vakgebied omvat onder meer alle technische gebouwinstallaties (elektriciteit, datacom, beveiliging, hvac, sanitair, riolering, zwembadtechniek, elektronische sturing, energieproductie en  besparing, waterbeheer) van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving.

Een goede beheersing van de bijhorende reglementering is nodig. Het is wenselijk affiniteit te hebben met bouwkunde, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 17 april 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, zal je diezelfde dag nog op gesprek komen. Bij meer dan 6 kandidaten zal de mondelinge test doorgaan op donderdag 22 april 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 31 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma * van: 
  • professionele bachelor elektromechanica OF
  • professionele bachelor elektronica OF
  • professionele bachelor energiemanagement OF
  • professionele bachelor energietechnologie OF
  • professionele bachelor ecotechnologie.
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

* Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 9 april 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Kristof De Clercq, hoofdingenieur bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 76 30
of GSM-nummer: 0496 59 76 59

of e-mailadres: kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be

Beleidsmedewerker participatie
2021-02-19
Contractueel
Onbepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De kerntaak van dienst Ruimtelijke planning bestaat uit het opmaken van bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies. Als bijvoorbeeld een oude fabriek verdwijnt, zoeken planologen naar een kwalitatieve nieuwe bestemming. Het is vaak een delicate, maar steeds interessante evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies. In de ruimtelijke projecten werkt de dienst samen met heel wat verschillende doelgroepen. Participatie, betrokkenheid en verstaanbare communicatie zijn hierbij van cruciaal belang.

Binnen de processen en projecten legt de dienst steeds vaker de nadruk op participatie. De betrokkenheid van uiteenlopende doelgroepen, zoals bewoners en omwonenden, maakt de plannen en projecten sterker. Burgers, professionele actoren (landbouwers, ondernemers, middenveld) kunnen hun mening delen over de toekomstige ruimtelijke invullingen. Heldere en gerichte communicatie is onmisbaar voor een succesvolle participatieve aanpak. Als beleidsmedewerker participatie organiseer je creatieve participatiemomenten en zet je hiervoor de juiste communicatiemiddelen in. 

Meer informatie over dienst Ruimtelijke planning en de participatieve aanpak vind je via www.oost-vlaanderen.be/planningskwadraat

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een halftijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • Regelmatig thuiswerken mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Mondelinge test

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen dinsdag 16 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Davina De Palmenaer, beleidsmedewerker participatie, dienst Ruimtelijke planning; via telefoonnummer 09 267 75 73 of e-mailadres davina.de.palmenaer@oost-vlaanderen.be

Poetshulp (seizoen) bij domein De Gavers
2021-02-19
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we bij domein De Gavers, Onkerzelestraat 280 te 9500 Geraardsbergen op zoek naar:

 • 1 voltijds poetshulp voor de periode van 15 maart tot en met 15 november 2021.

Je profiel

Het provinciaal domein De Gavers is in de Vlaamse Ardennen de toegangspoort naar ontspanning en verblijven in een groene en waterrijke omgeving.

Een team van zo’n 65 medewerkers geeft elke dag het beste van zichzelf om onze bezoekers op een klantvriendelijke manier te verwelkomen.

Als poetshulp kom je terecht in een team van een tiental mensen. Afhankelijk van de noden kan je worden ingezet voor de schoonmaak op de camping, in de jeugdherberg of in het zwembad. Hierdoor zit er heel wat afwisseling in je job.

Je komt terecht in een leuke groep. De nadruk ligt op een professionele aanpak, met een familiaal karakter.

Je zal ongeveer 1 à 2 weekends per maand moeten werken.

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein De Gavers een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je klantgericht?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E) met de bijhorende salarisschaal (Ev). Minimum aanvangssalaris: € 1922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

Deze 10 kandidaten worden dan uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden in domein De Gavers, Onkerzelestraat 280 te 9500 Geraardsbergen.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres (personeel.teamA@oost-vlaanderen.be).

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Thienpont, adjunct diensthoofd via telefoonnummer 054 43 53 50 of e-mailadres (anke.thienpont@oost-vlaanderen.be).

Medewerker animatie-promotie (domein Puyenbroeck)
2021-02-18
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als medewerker animatie - promotie voer je de administratieve en organisatorische taken uit om een evenement vlot te laten verlopen en om de evenementen in Puyenbroeck bekend te maken bij een breed publiek.

Je onthaalt domeinbezoekers, leveranciers en professionele bezoekers aan de balie en staat in voor de communicatie.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

Je wordt aangeworven in de graad van administratief medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 11 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Ann Helderweirt, verantwoordelijke cel animatie-promotie onthaal ; via telefoonnummer 09 342 42 21 of e-mailadres: ann.helderweirt@oost-vlaanderen.be.

Ploegbaas onderhoud (t.b.v. domein Het Leen)
2021-02-18
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het Leen is een provinciaal domein dat zich vooral richt op zachte, natuurgebonden recreatie. Het domein beslaat ondertussen ongeveer 285 ha en bestaat vooral uit bos.
Daarnaast is er ook een arboretum, een bosinfocentrum, een bosklassencentrum, een jeugdkampeercentrum en een cafetaria. Jaarlijks bezoeken ongeveer 150.000 mensen het domein.

Ongeveer 30 personeelsleden staan in voor het beheer van Het Leen.
Als ploegbaas onderhoud geef je leiding aan enkele collega's. Je helpt ook zelf mee bij het nazicht, het onderhoud en de (kleine) herstellingen van de machines, de voertuigen en de gebouwen van het domein. Daarnaast help je de aankoopdossiers van de dienst
voorbereiden en zorg je voor een goed beheer van het magazijn.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80 te 9900 Eeklo.

Je wordt aangeworven in de graad van ploegbaas (niveau D rang Dx) met de bijhorende salarisschaal (D4-D5). Minimum aanvangssalaris: € 2451,90 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Assessment center
 4. Selectiegesprek

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 11 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

 

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Alain Van Ghyseghem, diensthoofd; via telefoonnummer 09 376 74 70 of e-mailadres: alain.van.ghyseghem@oost-vlaanderen.be.

Technisch assistent groenbeheer (domein Het Leen)
2021-02-18
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het Leen is een provinciaal domein dat zich vooral richt op zachte, natuurgebonden recreatie. Het domein beslaat
ondertussen ongeveer 285 ha en bestaat vooral uit bos. Daarnaast is er ook een arboretum, een bosinfocentrum, een
bosklassencentrum, een jeugdkampeercentrum en een cafetaria. Jaarlijks bezoeken ongeveer 150.000 mensen het domein.
Ongeveer 30 personeelsleden staan in voor het beheer van Het Leen. Als technisch assistent groenbeheer sta je samen
met je collega's in voor het onderhoud van het arboretum of het bos van het domein.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte vaardigheidstest
 3. Selectiegesprek

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 11 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

 

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Alain Van Ghyseghem, diensthoofd; via telefoonnummer 09 376 74 70 of e-mailadres: alain.van.ghyseghem@oost-vlaanderen.be.

Technisch assistent
2021-02-12
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als technisch assistent sta je in voor het technisch onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen onder leiding van de Technisch adviseur coördinator.

Je staat in voor allerlei technische onderhouds- en herstellingstaken zodat personeel, cursisten en bezoekers in een gezonde en veilige omgeving kunnen vertoeven. Daarnaast zorg je ook voor logistieke ondersteuning zodat evenementen die het Richtpunt campus Hamme organiseert vlot en veilig kunnen verlopen. Je treedt op als contactpersoon bij werken die uitgevoerd worden door derden.

Je komt terecht in een dynamisch team van collega's met een hart voor de leerlingen

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering 
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Meulenbroekstraat 15, 9220 Hamme.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D, rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1 929,61 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte vaardigheidstest
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 7 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:
via telefoon: 09 267 71 16 
via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Greet Van Dender, directeur van het Richtpunt campus Hamme:
via telefoon: 052 47 83 54
via mail: directie@richtpunthamme.be

technisch medewerker bij de Facilitaire dienst
2021-02-12
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De technisch medewerker is een nieuwe functie binnen de Facilitaire dienst, cel klusjesdienst.
De Facilitaire dienst behoort tot het departement Logistiek van het provinciebestuur en staat in voor de logistieke dienstverlening aan het personeel gehuisvest in de administratieve gebouwen Gent-centrum. De werking omvat het beheer van de vergaderzalen en de parkings, onthaal, schoonmaak, catering en de klusjesdienst.

De cel klusjesdienst wordt aangestuurd door de deskundige logistiek en staat in voor het klein algemeen en dagelijks onderhoud van de gebouwen, de installaties en de terreinen binnen Gent-centrum. Tot het takenpakket behoren kleine herstellingen aan sanitair, elektriciteit, waterleidingen. Ook voor kleine metselwerken, schilderwerken en transport- en verhuisopdrachten wordt de klusjesdienst ingeschakeld.

De technisch medewerker kan bij elk van deze taken ingeschakeld worden.
De hoofdopdracht van de technisch medewerker zal evenwel bestaan uit de logistieke ondersteuning bij vergaderingen, ontvangsten en evenementen. Tot de basistaken behoren het opstellen van tentoonstellingen en installaties, het opstellen en herschikken van vergader- en ontvangstzalen en de bediening van de audiovisuele apparatuur. De technisch medewerker zal daarbij zelfstandig werken, een eerste aanspreekpunt zijn en instaan voor de technologische basisondersteuning van gebruikers en bezoekers van de zalen.

Avond- en weekendwerk komt frequent voor en maakt structureel deel uit van het takenpakket van de technisch medewerker. Daarom zal hij/zij werken in een flexibel uurrooster. Tijdens de schoolvakanties zijn er weinig tot geen avond- en weekendvergaderingen waardoor de inzet buiten de normale diensturen zeer beperkt blijft.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1 965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 3 april 2021.
  Deze test gaat door in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te Gent.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - maandag 12 april 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 18 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma - technisch secundair of beroeps secundair onderwijs, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 26 maart 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Martine Secelle, diensthoofd;
via telefoonnummer: 09 267 82 21
of gsmnummer: 0477 99 25 60
of e-mailadres: martine.secelle@oost-vlaanderen.be

technisch medewerker magazijn bij de Uitleendienst
2021-02-12
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De Uitleendienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen leent audiovisueel, tentoonstellings- en spelmateriaal uit aan verenigingen en openbare besturen. Op deze manier wil het provinciebestuur het verenigingsleven stimuleren.

De uitleendienst heeft een centrale administratie met een hoofdmagazijn in Gent en 2 regionale magazijnen: Sint-Niklaas en Geraardsbergen. In de administratie werken 3 personeelsleden, in de magazijnen 6 personeelsleden waarvan 4 in Gent, 1 in Sint-Niklaas en 1 in Geraardsbergen.

De uitleendienst heeft jaarlijks een 4 000-tal afhalingen en leent in totaal ongeveer 100 000 stuks uit. In totaal beschikt de uitleendienst over +/- 6 000 stuks uit te lenen artikelen. Het materiaal kan opgedeeld worden in 6 categorieën: geluid, belichting, tentoonstelling, video, projectie, en spel.

Je hebt kennis van het materiaal (geluid, licht, video, tentoonstelling, projectie, spel) of de nodige basis om dit zelf te leren. Je werkt in teamverband maar wordt verwacht de nodige zelfstandigheid te hebben. Als magazijnier zet je materiaal klaar en controleer je het materiaal bij het binnenbrengen. Je wordt verwacht zelf voldoende kennis en vaardigheden te hebben om zoveel mogelijk herstellingen zelf te doen. Je houdt het materiaal operationeel, kan handleidingen maken en workshops geven. Je bent praktisch aangelegd en bereid om ook andere klussen uit te voeren, zoals inrichting magazijn, klussen in het gebouw, maken van flightcases. Occasioneel verzorg je de techniek bij evenementen voor provinciale activiteiten. Je kan ook ingeschakeld worden in de administratie voor taken i.v.m. reservaties: goedkeuring, e-mails, advies, kassa, input in reservatiepakket. Je kan overweg met dmx-software (Chamsys) of digitale mixers of video-software of hebt de nodige basis om dit te leren.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Als technisch medewerker word je tewerkgesteld in één van de provinciale magazijnen van de Uitleendienst:

 • hoofdmagazijn, Kapiteinstraat 55 te Gent
 • regionaal magazijn, Lamstraat 113 te Sint-Niklaas
 • regionaal magazijn, Zakkaai 27 te Geraardsbergen.

Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt om te werken op meer dan één locatie.
De vacature betreft een halftijdse tewerkstelling in het hoofdmagazijn te Gent en een halftijdse betrekking in het regionaal magazijn te Sint-Niklaas.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1 965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 10 april 2021.
  Deze test gaat door in het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Gouvernementstraat te Gent.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - woensdag 21 april 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 24 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma - technisch secundair onderwijs 3e graad (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 2 april 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Frederic Vanmaele, coördinator - uitleendienst;
via telefoonnummer: 09 253 46 64 of
GSM-nummer: 0499 57 84 64

of e-mailadres: frederic.vanmaele@oost-vlaanderen.be

Assistent uitbatingen (jobstudenten) t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-02-10
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als assistent uitbatingen sta je in voor de verkoop en controle van toegangstickets. Je informeert klanten persoonlijk en telefonisch over de mogelijkheden in het domein.
Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhoud van het sanitair 1 en 2. Je hebt een basis kennis EHBO. Je houdt toezicht op de zwemvijver samen met de redders.

De domeinbeheerder kan je dringende taken geven zoals toezicht op de parking.

Daarenboven zijn we tevens op zoek naar assistenten uitbating die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Periode:

Flexibel: 1 mei tot en met 30 september 2021

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag mee instaan voor een goede dienstverlening van het domein?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (vrijdag 19 februari 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in het centrum De Boerekreek te Dendermondsesteenweg 13 A te 9290 Overmere (Berlare) op woensdag 24 maart 2021.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

Poets-en keukenhulp (jobstudenten) - t.b.v. centrum De Boerekreek
2021-02-10
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je doet het onderhoud van de gebouwen, de evenemententent en de sanitaire ruimtes (voornamelijk camping, stacaravanterrein, sanitaire buitenblokken) en schoonmaak n.a.v. evenementen en activiteiten.

Je staat in voor het toezicht op het correct gebruik van de sanitaire installaties door de bezoekers en geeft technische problemen door. Je wordt ingeschakeld in een 7/7-uurrooster. Je bent bereid tot regelmatig zaterdag- en/of zondagwerk met minstens een vrij weekend per maand, je bent bereid te werken op feestdagen (1 op 2 feestdagen), op weekdagen wordt er gewerkt van 8.00 tot 16.30 uur en in het weekend van 6.00 tot 10.00 uur Bij evenementen kan je ook buiten deze werktijden worden ingeschakeld.

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2021.
 • 1 september tot en met 30 september 2021.

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (vrijdag 19 februari 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in het centrum De Boerekreek te Sint-Jansstraat 132 te 9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins) op woensdag 17 maart 2021.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jean-Marc Bisceglie, kok via telefoonnummer 09 218 96 74 of e-mailadres: jean-marc.bisceglie@oost-vlaanderen.be.

Redder (jobstudenten - (zomerperiode + flex)) - t.b.v. domein De Ster
2021-02-10
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver of aan het (buiten)zwembad. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver of het (buiten)zwembad volgens de opgelegde takenplanning.

Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Periode:

Zomerperiode: 1 juli tot en met 31 juli 2021

Zomerperiode: 1 augustus tot en met 31 augustus 2021

Flexibel: 1 april tot en met 30 september 2021

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Beschik je over een diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs) en een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (vrijdag 19 februari 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in domein De Ster te Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas op zaterdag 20 maart 2021.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 20 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 12 maart 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Franky Lyssens, technisch medewerker veiligheid via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: franky.lyssens@oost-vlaanderen.be.

Redder (jobstudenten - (zomerperiode + flex)) - t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-02-10
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver of aan het (buiten)zwembad. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver of het (buiten)zwembad volgens de opgelegde takenplanning.

Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Periode:

Zomerperiode: 1 juli tot en met 31 juli 2021

Flexibel: 1 mei tot en met 30 september 2021

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Beschik je over een diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs) en een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (vrijdag 19 februari 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in het centrum De Boerekreek te Dendermondsesteenweg 13 A te 9290 Overmere (Berlare) op woensdag 17 maart 2021.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 26 februari 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

Redder (jobstudenten) - t.b.v. domein De Gavers
2021-02-10
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als redder kom je in een dynamisch team in domein De Gavers, Onkerzelestraat 280 te 9500 Geraardsbergen.
Je verzekert de reddingsdienst, maar staat ook in voor het onderhoud van materiaal, de netheid van het zwembad en de kades, de controle van de waterkwaliteit, contact met de zwemmer,...

 

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2021
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2021

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Beschik je over een diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs) en een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen. 

Het brutoloon op 1 januari 2021 bedraagt 11,99 euro. 

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro. 

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn (vrijdag 19 februari 2021) via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek in het domein De Gavers te Geraardsbergen op zaterdag 20 maart 2021.

De datum door ons vastgelegd is bindend en kan niet gewijzigd worden.

Bij meer dan 15 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 12 maart 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Thienpont, adjunct diensthoofd via telefoonnummer 054 43 53 50 of e-mailadres: anke.thienpont@oost-vlaanderen.be.

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 voor het domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke op zoek naar:

 • een voltijds assistent uitbatingen (speelpleintoezicht + EHBO)
 • een deeltijds (3/5e) assistent uitbatingen (speelpleintoezicht + EHBO)

Je houdt toezicht op de speelpleinen en je bent verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Je staat in voor de dagelijkse controle van de speeltuigen en meldt eventuele defecten. Je ziet toe op het juiste gebruik van de speeltuigen en grijpt in bij onrechtmatig gebruik of vandalisme. Je treedt kordaat en zelfstandig op indien er zich problemen voordoen. Bij ongevallen, dien je de nodige EHBO toe en roep je, waar nodig, doktershulp in.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons domein Puyenbroeck een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je verantwoordelijk en heel goed in de omgang met kinderen? 

Draag je veiligheid hoog in het vaandel? 

Beschik je daarenboven over een EHBO-brevet van maximum 5 jaar oud? 

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Vergeet niet om jouw EHBO-brevet van maximum 5 jaar oud toe te voegen!

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Frederik Deny, coördinator recreatie via telefoonnummer 09 342 42 22 of e-mailadres: frederik.deny@oost-vlaanderen.be.  

Assistent uitbatingen (treintjes) - (seizoen) voor domein Puyenbroeck
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 op zoek naar een voltijds assistent uitbatingen (treinbestuurder) voor het domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

Je verzorgt de rondritten of verbindingsritten met de toeristische treintjes in het domein. Je verkoopt de tickets, verstrekt informatie, reinigt de treintjes en de treinhaltes. Indien nodig, kan je kan ook ingezet worden bij de andere uitbatingen van het domein (fietsenverhuur, minigolf, de roeivijver).

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons domein Puyenbroeck een onvergetelijke zomer wordt?

Draag je veiligheid hoog in het vaandel?

Ben je klantvriendelijk en flexibel (weekend- en avondwerk zijn inherent aan deze functie)?

Beschik je bovendien over het juiste rijbewijs? (rijbewijs B indien je geboren bent vóór 1 oktober 1982, rijbewijs D + E indien je geboren bent nà 1 oktober 1982)

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021. 

Vergeet niet volgende documenten toe te voegen:

 • het rijbewijs B indien je geboren bent vóór 1 oktober 1982
 • het rijbewijs D + E indien je geboren bent nà 1 oktober 1982

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Frederik Deny, coördinator recreatie via telefoonnummer 09 342 42 22 of e-mailadres: frederik.deny@oost-vlaanderen.be.  

Assistent uitbatingen - seizoen t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2021 op zoek naar een voltijds assistent uitbatingen voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare). 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

Hulpkok (seizoen) bij domein De Boerekreek
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 op zoek naar een hulpkok voor het centrum De Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins).

Meer informatie kan je vinden in de toegevoegde functiebeschrijving.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons centrum een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jean-Marc Bisceglie, kok via telefoonnummer 09 218 96 74 of e-mailadres: jean-marc.bisceglie@oost-vlaanderen.be.

Redder (seizoenperiode + flex) (t.b.v. domein De Ster)
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 op zoek naar voltijdse redders voor het domein De Ster, Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas. Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan het 50m bad (open water); Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels van het huis doen naleven. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver, volgens de opgelegde takenplanning.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs) en
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar).

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein De Ster een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (niveau C) met de bijhorende salarisschaal (Cv). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 12 maart 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Pieter Debaets, diensthoofd via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: pieter.debaets@oost-vlaanderen.be.

Redder - seizoen (vast + flexibel) t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 op zoek naar voltijdse redders voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare). Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flexibel) eens kunnen bijspringen.

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Op minder drukke dagen voer je kleine klusjes uit.

Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (niveau C) met de bijhorende salarisschaal (Cv). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 12 maart 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar).

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

Technisch assistent veiligheid - seizoen t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-02-04
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 mei tot en met 30 september 2021 op zoek naar voltijdse technisch assistenten veiligheid voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare). 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

Financieel-economisch deskundige planning
2021-01-28
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Bij dienst Ruimtelijke planning is er een vacature voor het financieel en administratief beheer van projecten en processen in uitvoering van het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze medewerker heeft kennis van de regelgeving subsidies en overheidsopdrachten en staat onder andere in voor het administratief beheer van de dienst. 

Hiervoor zijn we op zoek naar een vlot persoon die in overleg kan gaan met interne cellen, ondersteunende en externe diensten. Voor de uitvoerende taken is een dynamische interactie met de teams binnen de dienst belangrijk. Deze kunnen op hem/haar rekenen voor ondersteuning bij de opmaak van bestekken, aanbestedingsdossiers en het beheer van databanken. Verslaggeving van interne en externe raden, commissies en overige overlegorganen en het behandelen van klachten en adviesvragen behoren eveneens tot het administratieve takenpakket.

Voor deze functie zoeken we iemand die bereid is zich continu bij te scholen met betrekking regelgeving en die deze praktisch kan implementeren. De medewerker situeert zich binnen het team secretariaat en administratie en vormt een link met de overige teams binnen dienst Ruimtelijke planning om continuïteit en samenwerking te bevorderen. De medewerker is bereid om zich bij te scholen in functie van lopende en nieuwe opdrachten en kan rekenen op bijkomende ondersteuning in de uitvoering van zijn taken.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Mondelinge test.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 5 maart 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving')
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Els Van Snick, organisatiemedewerker, dienst Ruimtelijke planning; via telefoonnummer 09 267 77 35 of e-mailadres els.van.snick@oost-vlaanderen.be

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:


• buitengewoon lager onderwijs
• buitengewoon secundair onderwijs
• voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
• deeltijds beroepsonderwijs
• volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?