Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid ben je werkzaam bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van Provincie Oost-Vlaanderen.

De IDPBW is centraal georganiseerd in Gent en levert adviezen en ondersteuning aan de leidinggevenden en preventiemedewerkers, organiseert milieurondgangen, vraagt omgevingsvergunningen aan, doet de aangiftes voor afvalwater en het landbouwbedrijf, volgt de EPC’s en bodemonderzoeken op, werkt mee aan de verduurzaming van het beleid, ... voor alle provinciale diensten en instellingen (administratie, domeinen, scholen, …).

Je komt terecht in een team waar oog is voor kwalitatief en klantgericht werken. IDPBW bestaat momenteel uit 7 medewerkers waarvan 2 coördinatoren interne milieuzorg en duurzaamheid.

Je rapporteert aan het diensthoofd IDPBW, die tevens preventieadviseur en milieucoördinator is.

Als derde coördinator interne milieuzorg en duurzaamheid, in het team, voer je mee alle wettelijk omschreven taken uit.
Hierbij werk je binnen het welzijns-, milieu- en duurzaamheidskader (WMD) van het Provinciebestuur. Je werkt actief mee aan de realisatie van de WMD -doelstellingen.

Bij de IDPBW werk je in een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work-life balance en teamwerking centraal staan.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende Oost-Vlaamse sites (domeinen, scholen, erfgoedsites, …).
Het bezit van een rijbewijs B is bijgevolg noodzakelijk.
Dienstverplaatsingen worden uiteraard vergoed.

Occasioneel thuiswerk is mogelijk.

Wij zorgen voor jouw smartphone en laptop.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - vrijdag 11 juni 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - vrijdag 25 juni 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 26 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • masterdiploma (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 4 juni 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Christophe Leune, preventieadviseur-milieucoördinator;
via telefoonnummer:09 267 79 54
of gsm-nummer:0474 66 34 94

of e-mailadres: christophe.leune@oost-vlaanderen.be

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een dienstverlenende organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Personeel, boekhouding, ICT, communicatie, logistiek, … zorgen voor de nodige ondersteuning in de werking.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit met verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Over de functie

Het provinciebestuur heeft zes domeinen voor actieve en/of passieve recreatie, waarvan Puyenbroeck het grootste is.

In de Moervaartvallei is het provinciaal domein Puyenbroeck een groenpool voor ontspanning, beweging en overnachting in een uniek landschappelijk kader. Met een divers en kwalitatief aanbod, een mooi evenwicht tussen activiteiten en natuurbeleving bereiken we jaarlijks een miljoen bezoekers.

Het domein telt in zijn totaliteit een 100-tal personeelsleden, verspreid over de sportsite, golf, administratie, animatie/promotie/onthaal, veiligheid, kampeerterreinen, educatie en de logistieke dienst.

De logistieke cel bestaat uit 3 afdelingen: groendienst, infrastructuur en de cel logistiek.

Als arbeider nieuwe groenploeg zal je worden tewerkgesteld in de afdeling groendienst. Je rapporteert rechtstreeks aan de technisch medewerker nieuwe groenploeg.

De nieuwe groenploeg bestaat uit een 5-tal arbeiders met een erkenning van personen met een arbeidsbeperking (PMA).

Binnen de nieuwe groenploeg sta je in voor het uitvoeren van diverse groen- en onderhoudstaken, het netjes houden van de speeltuin en de omliggende publiekszone en bied je ondersteuning bij diverse interne en externe evenementen. Je werkt binnen een vast deel van het domein.

De plaats van tewerkstelling is domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Enkel personen met een arbeidsbeperking kunnen solliciteren voor deze functie.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele en voltijdse functie van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke.

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E rang Ev) met de bijhorende salarisschaal (E1-E2-E3). Minimum aanvangssalaris: € 1922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Jaren werkervaring in de openbare sector tellen onbeperkt mee.
Jaren werkervaring in de privé-sector kunnen voor maximum 12 jaar meegeteld worden, voor zover deze aansluiten op de functie.

Na de indiensttreding start jouw ‘functionele loopbaan’: je krijgt een hogere salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • kans tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Voor iedere stap moet je geslaagd zijn:

 1. Praktische test
 2. Persoonlijk gesprek

Op basis van het totaal aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om te starten in de job.

Deze wervingsreserve  wordt ook gebruikt voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

We vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kansen krijgt om deel te nemen. Indien er bepaalde drempels zouden bestaan, dan willen we die graag wegnemen.

Indien je op basis van een beperking gebruik wil maken van bepaalde voorzieningen (‘redelijke aanpassingen’), geef je dit aan bij je inschrijving. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

We spreken hier bv. over:

 • doventolk
 • groter lettertype
 • extra tijd
 • verstelbare tafel
 • voorleessoftware

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen zondag 23 mei 2021. 

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bewijs van beperking, bijvoorbeeld inschrijvingsbewijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), erkenning van de VDAB, een medisch attest (laat het attest dat je via https://www.vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml terugvindt invullen door jouw behandelende geneesheer en beoordelen door VDAB), ... (overleg hierover met ons!)

Na het verzenden van jouw gegevens, ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail. Heb je dit niet ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Evelien Verhelst, deskundige bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor vragen over de inhoud van de job kan je terecht bij Herman Brantegem, hoofdmedewerker groendienst; via telefoonnummer 09 342 42 39 of e-mailadres: herman.brantegem@oost-vlaanderen.be

 

Poetshulp
2021-04-19
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als poetshulp sta je in voor de schoonmaak en onderhoud van de provinciale gebouwen, de provinciale scholen, de provinciale domeinen, de burelen en het sanitair.

Je helpt ook bij de logistieke ondersteuning van evenementen en vergaderingen om die vlot te laten verlopen.

Een generieke functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je bent sociaal ingesteld, gemotiveerd en je beschikt over de nodige kennis om zelfstandig te kunnen werken.
 • Je houdt van orde en netheid, kan klantgericht en resultaatgericht werken.
 • Je bent ordelijk en netjes ingesteld.
 • Je kan goed werken in een team en overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevenden.
 • Je hebt kennis van pictogrammen rond poetstechnieken en productgebruik.
 • Je hebt kennis van poetstechnieken en schoonmaakproducten.

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E rang Ev) met de bijhorende salarisschaal (E1-E2-E3). Minimum aanvangssalaris: € 1922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

In eerste instantie wordt er een generieke praktijkgerichte vaardigheidsproef georganiseerd. De geslaagden, van deze generieke proef, worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft.

In tweede instantie kan er dan, op basis van die aangelegde wervingsreserve, per dienst/functie een mondelinge proef georganiseerd worden. Momenteel zal er een mondelinge proef georganiseerd worden voor domein De Ster te Sint-Niklaas.

Na het, met succes doorlopen van de generieke praktijkgerichte  en een mondelinge proef, wordt er een totaal opgemaakt van de behaalde punten van beide proeven, en op basis van dat totale resultaat worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve, die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat van die wervingsreserve krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.


Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 7 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Wachter bouwkunde
2021-04-19
Contractueel
Onbepaalde duur met ontbindend beding
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Monumentenwacht wil eigenaars en beheerders van historische gebouwen stimuleren tot een kwalitatief onderhoud van hun erfgoed door middel van inspecties ter plaatse en kwalitatieve toestandsrapporten.
Dit gebeurt zowel op vlak van de bouwkundige toestand als op vlak van historische interieurs.
De rapporten bevatten aanbevelingen voor onderhoud en herstellingen en zijn een degelijke basis voor een kwalitatief gebouwenbeheer. 

Als wachter bouwkunde voer je nog volgende specifieke taken uit:

 • Je controleert de bouwtechnische toestand van een bouwkundig erfgoed
 • Je voert kleine noodherstellingen en conserverende of exemplarische ingrepen uit
 • Je monitort en meet schadefactoren zoals scheuren, insecten, …
 • Je schrijft rapporten en adviezen, maakt aanbevelingen en licht deze vervolgens mondeling toe
 • Je tekent situatieschetsen
 • Je werkt op hoogte en in minder toegankelijke delen zoals daken, zolders, goten, etc., gebruik makend van ladders, hoogwerkers, industriële touwtechnieken en positioneringtechnieken
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie, je hebt geen hoogtevrees en geen schrik voor kleine of besloten ruimtes
 • Je woont werfvergaderingen bij, maakt richtlijnen voor de veiligheid en toegankelijkheid op, je geeft adviezen over specifieke
  problemen …
 • Je beheert en plant zelfstandig jouw toegewezen objectenportefeuille
 • Je voert een aantal administratieve taken uit inherent aan deze functie
 • Je bent een teamplayer!

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

 

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband voor de duur van de afwezigheid van de titularis (voorlopig tot en met 30 april 2022).

De tewerkstellingsplaats is: Leopoldskazerne, Eekhout 5 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Er zal een digitaal selectiegesprek plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op maandag 3 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van: 
  bachelor in het studiegebied architectuur OF
  bachelor in het studiegebied toegepaste wetenschappen - bouwkunde OF
  bachelor in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie - bouw OF
  bachelor in het studiegebied industriële wetenschappen bouwkunde
 • rijbewijs B (bij indiensttreding)
 • motivatiebrief

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Filip Kint, diensthoofd; via telefoonnummer 09 267 61 65 of e-mailadres: filip.kint@oost-vlaanderen.be

 

deskundige bij de dienst Aankoop, transport en verzending
2021-04-16
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De deskundige aankoop behandelt, op een zelfstandige manier, het volledige aankoopproces.
Dat start met een behoeftenbepaling, in overleg met de interne klant. Daarna volgen ook marktverkenning en de juiste procedure overheidsopdrachten opstarten.
Als er offertes binnen zijn ga je, samen met de interne klant, gaan evalueren, om tenslotte tot een aankoop te komen.
Het bestuur zet zich actief in op duurzaamheid (duurzame aankopen).
Nadien blijft ook de nazorg van groot belang : evaluatie en eventuele bijsturingen.

Je moet niet beschikken over parate kennis inzake overheidsopdrachten om deel te nemen aan de procedure.

De provincie is onderworpen aan de regelgeving ‘klassieke sectoren’ waarop volgende wetteksten toepasselijk zijn:

 • wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (enkel titel 1 en titel 2 klassieke sectoren)
 • KB 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
 • KB 13 januari 2013 inzake uitvoering overheidsopdrachten
 • wet 17 juni 2013 mbt motivering, informatie en rechtsmiddelen.

De officiële wetgevende teksten zijn terug te vinden op https://www.publicprocurement.be/nl/overheidsopdrachten/regelgeving

Verder kan je ook extra informatie vinden op
https://overheid.vlaanderen.be en meer bepaald https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van een gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdag 5 juni 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 22 juni 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 19 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 28 mei 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Gert Temmerman, diensthoofd bij de dienst Aankoop, transport & Verzending;
via telefoonnummer: 09 267 83 43
of e-mailadres: gert.temmerman@oost-vlaanderen.be

Controleur der werken
2021-04-08
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Bouw jij mee aan een waterlopenbeleid waarmee we onze omgeving voorbereiden op extremere weersomstandigheden?

Voel je je als een vis in water bij technisch terreinwerk, bij het aansturen van onze aannemers en het uitleggen van onze plannen aan de Oost-Vlaamse inwoners die langs de beken wonen? Dan is de job van controleur der werken jou helemaal op het lijf geschreven.

Wat hebben we voor jou in petto?

Dienst Integraal waterbeleid wil met haar team een steen in de rivier verleggen als het gaat over het uitbouwen van een klimaatrobuust waterlopensysteem. Je komt terecht in de cel uitvoering die instaat voor het onderhouden van de waterlopen maar ook voor grotere inrichtingswerken. In totaal beheert de dienst 1650 km waterlopen verspreid over de provincie.

Je krijgt een gebied toegewezen dat je door en door leert kennen: niet alleen de beken maar ook de mensen die erin wonen. Je brengt samen met de ingenieur alle werkzaamheden op het terrein tot een goed einde.

Geen dag is hetzelfde: het ene moment doe je prospectie langs de beek, het andere moment leid je het onderhoud of een groot investeringswerk in goede banen of overtuig je een buur van de beek van onze aanpak. Dat zorgt ervoor dat elke dag weer boordevol boeiende uitdagingen zit.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Je bent een kei in het lezen van uitvoeringsplannen, je hebt technisch inzicht in waterbouwkundige infrastructuur.
 • Je bent ook een all-rounder: naast technisch inzicht, kan je vlot met de computer basisprogramma's over weg (of je staat te trappelen om het te leren), je schrijft vlot en ook met lastige klanten geraak je door jouw pragmatische aanpak vooruit. Voor een snelle berekening draai je je hand niet om.
 • Je bent flexibel en je ben niet van suiker: we verwachten jou alle dagen op het terrein, dus ook bij hevige neerslag en wateroverlast, als het moet 's avonds en in het weekend.
 • Het is handig als je over een eigen wagen beschikt. Je ontvangt uiteraard een kilometervergoeding. Er zijn slechts een beperkt aantal dienstwagens ter beschikking.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1 - C2 - C3). Minimum aanvangssalaris: € 1965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van €8
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • regelmatig thuiswerken mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte vaardigheidstest of schriftelijke test
 3. Mondelinge test

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen dinsdag 4 mei 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Diploma secundair onderwijs
 • Rijbewijs B
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Diederik Malfroid, coördinator cel uitvoering, dienst Integraal waterbeleid; via telefoonnummer 09 267 76 67 of e-mailadres diederik.malfroid@oost-vlaanderen.be

Deskundige projecten bodem en ecologie
2021-04-08
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) ondersteunt de provinciale en gemeentelijke diensten bij de realisatie van projecten rond bodem en ecologie. In het kader van het Omgevingscontract (samenwerking provincie - gemeenten) voert het PCM diverse gemeentelijke projecten uit, onder meer het uitvoeren van bodemonderzoek, erosiebestrijding, waterkwaliteitsonderzoek, visbestandsonderzoek, enz. Ook voor het eigen provinciale beleid voert het PCM dergelijke projecten uit. Voor de uitvoering van bodemonderzoeken (oriënterende bodemonderzoeken, technische verslagen, schadegevallen) beschikt het PCM over een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1. Wat erosie betreft werkt het PCM met het Steunpunt Erosie in 22 gemeenten aan de uitvoering van de erosiebestrijdingsplannen.

Ervaring is niet noodzakelijk, maar affiniteit met deze taak is ten zeerste aanbevolen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur tot en met 31 december 2021. Hierbij wordt specifiek iemand gezocht om mee in te staan voor de uitvoering van (decretale) bodemonderzoeken. Je helpt bij het coördineren en rapporteren van onder andere oriënterende bodemonderzoeken en technische verslagen.

Naar de toekomst toe zal er nog een functie aangeboden worden die meer gericht is op de uitvoering van waterkwaliteitsonderzoek en visbestandsonderzoek. Deze reserve zal hiervoor ook aangeschreven worden.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van €8 
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • regelmatig thuiswerken mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op woensdag 12 mei 2021 vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief. 

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op zondag 25 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma
 • Rijbewijs B
 • Motivatiebrief

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Frederik Seghers, wetenschappelijk medewerker bodem, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek; via telefoonnummer 09 267 89 15 of e-mailadres frederik.seghers@oost-vlaanderen.be

 

Medewerker BBC
2021-04-08
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je komt als medewerker BBC terecht in het team ontvangsten en derdenbeheer.

Je hoofdtaak bestaat uit het debiteurenbeheer: je volgt de vorderingen op van zodra de betaaltermijn overschreden is.
Je maakt en verstuurt aanmaningen, aangetekende brieven, je stelt dwangbevelen op, je maakt afbetalingsplannen, je motiveert oninbare vorderingen,...

Geregeld zal je slecht nieuws gesprekken moeten voeren met debiteuren die hun schulden niet willen of kunnen betalen.

Je werkt punctueel en volgens een vast schema.

Naast het debiteurenbeheer kan je ingeschakeld worden bij de aanmaak van derden, bij het boeken van kosten, enz.

Er is mogelijkheid tot telewerken in samenspraak met je leidinggevende.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur, nl. 2 jaar. 

De tewerkstellingsplaats is: PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van administratief medewerker (niveau C, rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1 965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Voor de invulling van deze functie wordt een sollicitatiegesprek georganiseerd op maandag 3 mei 2021, het tijdstip en de plaats van dit gesprek worden later meegedeeld.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het selectiegesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, is er een voorselectie, op basis van het CV en de motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • opleiding(en)
 • ervaring(en)
 • andere activiteiten
 • motivatie.

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en voor contractuele aanstellingen van bepaalde duur, binnen het Provinciebestuur.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op donderdag 22 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma secundair onderwijs
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Sarah Youcef Khodja, medewerker HR bij de dienst Werving en Personeelsbeheer:
telefonisch: 09 267 74 56
mail: sarah.youcef.khodja@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Petra De Clus, diensthoofd bij de dienst Boekhouding:
telefonisch:  09 267 73 75
mail: petra.de.clus@oost-vlaanderen.be

 

 

Medewerker Planon
2021-04-07
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je kernopdracht is het uitvoeren van administratieve en organisatorische taken om een volledige inventaris van alle roerende investeringsgoederen, op de provinciale scholen en de provinciale centra voor volwassenenonderwijs, te bekomen en een vlotte afhandeling met een technische inslag door derden te verzekeren.

Je zal je regelmatig dienen te verplaatsen naar onze provinciale scholen en centra.
Hiervoor beschik ofwel over een eigen wagen of kan je steeds een wagen van het provinciebestuur gebruiken.

Je maakt deel uit van de centrale dienst van de directie Onderwijsinstellingen.
Het team telt een 10-tal leden.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur, nl. tot en met 31 december 2021.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciehuis - Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van administratief medewerker (niveau C, rang Cv)  met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1.965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen. Simuleer je salaris op onze website via https://simuleerjesalaris.oost-vlaanderen.be/.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op vrijdag 7 mei 2021 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximum 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op donderdag 22 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief
 • diploma van secundair onderwijs - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • rijbewijs B - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor bijkomende inlichtingen (vragen over verloning, arbeidsvoorwaarden, aanstellingsvoorwaarden, kandidatuur, procedure, …) kan je terecht bij het team D:
' 09 267 71 16
: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be

 

Voor bijkomende informatie over de jobinhoud kan je contact op nemen met José Foncke, diensthoofd van de directie Onderwijsinstellingen:
' 09 267 74 79
: jose.foncke@oost-vlaanderen.be.

Redder - seizoen (vast + flexibel) t.b.v. domein Nieuwdonk
2021-04-06
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 26 april tot en met 15 september 2021 op zoek naar voltijdse redders voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare). Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flexibel) eens kunnen bijspringen.

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Op minder drukke dagen voer je kleine klusjes uit.

Daarenboven zijn we tevens op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen (flex) eens kunnen bijspringen.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (niveau C) met de bijhorende salarisschaal (Cv). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 23 april 2021.

Diplomavoorwaarde:

 • diploma of studiegetuigschrift secundair onderwijs (= derde graad of hoger secundair onderwijs)
 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar).

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 mei tot en met 30 september 2021 op zoek naar voltijdse technisch assistenten veiligheid voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare). 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 23 april 2021.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

Instructeur Brandweeropleiding
2021-03-29
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je staat, samen met een team van vijf collega's, in voor het voorbereiden en geven van opleidingen, dit zowel aan de brandweer als aan bedrijfsbrandweer.
Dit alles gebeurt onder leiding van de oefenleiders die instaan voor de nodige coördinatie.

Hiervoor verwachten we dat je de nodige competenties, kennis en ervaring hebt.
De brandweerschool biedt daarenboven de mogelijkheid om u verder te bekwamen in de verschillende domeinen.

Voor het geven van opleidingen is het werken in teamverband van groot belang en ben je tevens bereid avond- en weekendwerk te doen.

De opleidingen vinden hoofdzakelijk plaats op de campus in Mendonk, maar kunnen tevens decentraal gebeuren, in de posten van de hulpverleningszones.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering 
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft 2 contractuele functies in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)

Je wordt aangeworven in de graad van hoofdmedewerker (niveau C rang Cx) met de bijhorende salarisschaal (C4-C5). Minimum aanvangssalaris: € 2 691,30 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Sollicitatiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 26 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
  • lid zijn van een hulpverleningszone (moet blijken uit het CV)
 • diploma van secundair onderwijs aangevuld met een brevet MO1 sergeant of gelijkgesteld (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D, van het departement Personeel:
via telefoon: 09 267 71 16 
via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Luc De Wilde, opleidingsdirecteur, bij de PAULO-Brandweeropleiding:
via telefoon: 09 210 20 23
via mail: luc.de.wilde@oost-vlaanderen.be.

Hulpkok (seizoen) bij domein De Boerekreek
2021-03-17
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 op zoek naar een hulpkok voor het centrum De Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins).

Meer informatie kan je vinden in de toegevoegde functiebeschrijving.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons centrum een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, zal er eerst een CV-screening gebeuren.

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Op basis van de rangschikking worden de geslaagden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en domeinen.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op vrijdag 30 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jean-Marc Bisceglie, kok via telefoonnummer 09 218 96 74 of e-mailadres: jean-marc.bisceglie@oost-vlaanderen.be.

notarieel deskundige bij dienst Patrimonium
2021-02-24
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als notarieel deskundige, bij de cel vastgoed van de dienst Patrimonium, draag je actief bij tot een provinciaal vastgoedbeleid in dienst van maatschappelijke doelstellingen, zoals integraal waterbeleid, een divers aanbod aan recreatie in de provinciale domeinen, onderwijs of het mee helpen realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Zo zorg je, in samenwerking met ervaren collega’s, voor de opmaak en de administratieve opvolging van de notariële akten, binnen het kader van aankopen en verkopen van onroerende goederen die voor deze doelstellingen noodzakelijk zijn.

Daarnaast ondersteun je de collega’s voor de opmaak en de opvolging van uiteenlopende vastgoedcontracten, zoals huur, erfpacht, opstal en pacht, verbonden aan onze provinciale sites.

Je werkt frequent samen met externe spelers, zoals andere overheidsdiensten, notarissen en experten vastgoed, om tot een juridisch optimaal beheer van onze provinciale sites te komen.

Je hebt toegang tot de meest actuele digitale toepassingen en databanken, die je kunnen helpen om efficiënt te werken en tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Je komt dus terecht in een professionele omgeving, waar netwerking en samenwerking je kennis en expertise permanent verruimen.

De cel vastgoed biedt jou een uitdagende job aan, met veel verantwoordelijkheid en afwisseling.

Je rapporteert rechtstreeks aan het celhoofd vastgoed en maakt deel uit van een dynamische team, met heel diverse vaardigheden.

Je vaste plaats van tewerkstelling is het PAC “Het Zuid”, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 29 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma - bachelor rechtspraktijk (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 7 mei 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Margaux De Cock, vastgoedexpert bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 79 80
of GSM-nummer: 0479 35 02 69

of e-mailadres: margaux.de.cock@oost-vlaanderen.be

toezichter - deskundige technieken bij dienst Patrimonium
2021-02-21
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen, met zeer diverse bestemming, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites, in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, …

Deze gebouwen en terreinen dienen toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam onderhouden en beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld te worden, zodat gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader wordt geboden, met aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium dient daarom permanent gerenoveerd, vervangen, uitgebreid, gesaneerd of vervreemd te worden.

Voor het technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium, zoeken we een toezichter - deskundige technieken, met sterke praktische capaciteiten om problemen aan te pakken.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium binnen het Logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en gebruikers en heeft momenteel, ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel, die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

Binnen de cel technieken zal je instaan voor het technisch ontwerp, de realisatie en de nazorg van beperkte onderhouds- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie, op het gebied van technische installaties van gebouwen en duurzaam energiebeleid. Daarnaast beheer je diverse onderhoudscontracten. Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleids- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.

Het vakgebied omvat onder meer alle technische gebouwinstallaties (elektriciteit, datacom, beveiliging, hvac, sanitair, riolering, zwembadtechniek, elektronische sturing, energieproductie en  besparing, waterbeheer) van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving.

Een goede beheersing van de bijhorende reglementering is nodig. Het is wenselijk affiniteit te hebben met bouwkunde, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 29 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma * van: 
  • professionele bachelor elektromechanica OF
  • professionele bachelor elektronica OF
  • professionele bachelor energiemanagement OF
  • professionele bachelor energietechnologie OF
  • professionele bachelor ecotechnologie.
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

* Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 7 mei 2021 of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Kristof De Clercq, hoofdingenieur bij de dienst Patrimonium;
via telefoonnummer: 09 267 76 30
of GSM-nummer: 0496 59 76 59

of e-mailadres: kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:

 

 • buitengewoon kleuteronderwijs
 • buitengewoon lager onderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
 • deeltijds beroepsonderwijs
 • volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?