Deelbekkencoördinator
2020-09-25
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur beheert ca. 1650 km onbevaarbare waterlopen. Je zal deel uitmaken van de cel Planning van dienst Integraal waterbeleid. Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator cel Planning.

Het takenpakket van deze functie omvat in hoofdzaak:

 • ontwikkelen van initiatieven rond planprocessen en overlegstructuren met gemeenten en andere waterloopbeheerders en opvolgen van de uitvoering van de geplande afspraken en acties
 • actief deelnemen aan bekkenoverlegstructuren
 • opvolgen van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen
 • adviseren van stedenbouwkundige dossiers en RUP's in het kader van de watertoets
 • opmaken van het technisch gedeelte van machtigingsdossiers voor werken aan onbevaarbare waterlopen
 • het technisch behandelen van klachten en vragen om informatie van particulieren en van andere besturen over watergebonden materies
 • ondersteunen van gemeenten, polders en wateringen bij de uitvoering van projecten
 • vertegenwoordigen van de dienst op watergerelateerde vergaderingen binnen en buiten het provinciebestuur.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een voltijds functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden, bij aanstelling in de contractuele functie, hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten 
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Mondelinge test

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 19 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Kopie van jouw diploma:
  - masterdiploma in de industriële wetenschappen
  - masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen
  - masterdiploma in de ingenieurswetenschappen
  - masterdiploma in de wetenschappen
  - masterdiploma met 5 jaar relevante, aantoonbare ervaring in de watersector (ervaringsbewijs toevoegen bij sollicitatie)
 • Rijbewijs B
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Marie-Paule De Poorter, coördinator cel Planning, dienst Integraal waterbeleid; via telefoonnummer 09 267 76 66 of e-mailadres marie-paule.de.poorter@oost-vlaanderen.be

Coördinator buitengewoon onderwijs
2020-09-23
Contractueel
Onbepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je vormt de link tussen enerzijds het beleid en de adviseur-coördinator, en anderzijds de directeurs van de onderwijsinstellingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs. Als coördinator sta je in voor een oplossingsgerichte en open samenwerking, werk je mee aan de opmaak en uitvoering van beleidsplannen zodat die de duidelijke lijnen uitzetten waar de onderwijsinstellingen naartoe gaan op vlak van bv. personeel, patrimonium, bevoegdheden, doelgroepen...
Je bent het aanspreekpunt voor de directies van buitengewoon onderwijs en probeert door samenwerking van de scholen de planlast te verminderen. Je behartigt de belangen van het provinciaal buitengewoon onderwijs Oost-Vlaanderen in diverse overlegplatformen en koppelt intern terug.

Het bezit van een wagen is een aanrader, het bezit van een rijbewijs is een must daar de te bezoeken scholen in de provincie verspreid liggen en het openbaar vervoer niet optimaal is.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een deeltijdse (75%) functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van coördinator expert (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 18 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van master
 • bewijs van pedagogische bekwaamheid (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • ervaringsbewijs - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving', 'voorwaarden bevordering' en 'voorwaarden interne mobiliteit'
 • rijbewijs B - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving', 'voorwaarden bevordering' en 'voorwaarden interne mobiliteit'
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 16 of e-mailadres personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Kristel de Boevere, adviseur-coördinator, via telefoonnummer 09 267 74 23 of kristel.de.boevere@oost-vlaanderen.be.

Architect bij de dienst Patrimonium
2020-09-21
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemming verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, natuurgebieden, vaar- en visvijvers, parken… Deze gebouwen en terreinen dienen toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam onderhouden en beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld zodat gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader wordt geboden met aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium dient daarom permanent gerenoveerd, vervangen, uitgebreid, gesaneerd of vervreemd. Voor het het architecturaal en technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium zoeken we twee architecten met sterke ontwerpcapaciteiten.

De functie van architect is een functie bij de dienst Patrimonium binnen het Logistiek Departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten, de gebruikers, en heeft momenteel ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde. Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.
De cel vastgoed staat ondermeer in voor aankoop, onteigening, verzekering, huur, concessie. De cel technieken beheert alle technische installaties en de cel bouwkunde is verantwoordelijk voor het architecturaal en bouwkundig deel van het patrimonium, het omgevingsgroen, de buiteninfrastructuur en gesubsidieerde infrastructuur.
De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten en technisch deskundigen, landschapsarchitect.
Binnen de bouwkundige cel zal je instaan voor de architectuurkwaliteit en het technisch ontwerp, de realisatie en de nazorg van onderhoud- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie op het gebied van gebouw en omgeving, rekening houdend met stabiliteit en technieken. Hierbij wordt de visie van geïntegreerd ontwerp gehanteerd, waarmee bedoeld wordt dat zowel buitenaanleg, technieken als stabiliteit een integrerend ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel. Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleid- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.
Het vakgebied omvat ondermeer architecturaal ontwerp, bouwtechnieken van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving, interieuropdrachten, veiligheid op de werf, brand- energie-, toegankelijkheid- en andere reglementering. Het is wenselijk affiniteit te hebben met monumentenzorg en technieken, masterplanning, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft 2 contractuele functies in voltijds verband voor een maximale duur van 2 jaar.

De plaats van tewerkstelling is het PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2 te Gent. De werkregio zijn de provinciale sites binnen Oost-Vlaanderen.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 107,98 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op maandag 12 oktober (namiddag) vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het gesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, houden we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsovereenkomsten en voor andere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidshandicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op dinsdag 6 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief
 • vereiste diploma (zie voor meer informatie in de bijlage 'deelnemingsvoorwaarden')
  • master in de architectuur OF
  • master in de ingenieurswetenschappen: architectuur OF
  • de officieren der genie of der artillerie die succesvol uit de applicatieschool komen
 • Bijkomend ben je ingeschreven of kan je zonder bijkomende eisen ingeschreven worden op de tabellen van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs
 • rijbewijs B

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C;
via telefoonnummer: 09 267 71 26
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Michel De Vos, hoofdarchitect;
via telefoonnummer: 09 267 77 84
via gsmnummer: 0496 59 76 46
of e-mailadres: michel.de.vos@oost-vlaanderen.be

 

Expert lokale economie
2020-09-18
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je werkt in uitvoering van het EFRO-project 'Onderneem Er Op Uit' binnen een team van gedeelde ambtenaren economie. Binnen dit project wordt zowel ingezet op een verhoging van de ambtelijke capaciteit bij lokale besturen voor lokale economie, als de optimalisatie van de digitale dienstverlening voor ondernemers.

Jouw taak is het ontwikkelen van een lokale visie en strategie op economie, maar ook de uitwerking van deze strategie in concrete acties. In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen zal je daarom tewerkgesteld worden ten dienste van één of meerdere gemeenten. 

Je maakt deel uit van het team Economie. Samen met je collega's bouw je je eigen kennis en expertise uit, die zal worden ingezet bij de Oost-Vlaamse steden en gemeenten ter ondersteuning van de lokale ondernemers.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur tot en met 28 februari 2022.

De tewerkstellingsplaats is: zowel het Provinciaal Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) als verschillende Oost-Vlaamse lokale besturen.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op woensdag 14 oktober 2020 vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

De voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op woensdag 7 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Motivatiebrief
 • Masterdiploma
 • Rijbewijs B

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je ook aan om je spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je vanaf 28 september 2020 terecht bij Bram De Winne, waarnemend directeur, directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese & Internationale samenwerking - directiecel; via telefoonnummer 09 267 87 29 of e-mailadres bram.de.winne@oost-vlaanderen.be

Technisch assistent veiligheid t.b.v. domein De Ster
2020-09-18
Contractueel
Onbepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De technisch assistent veiligheid ziet voornamelijk toe op het goed verloop van de veiligheid en orde op het domein. Hierbij is hij of zij goed op de hoogte van het huishoudelijk reglement zodat inbreuken hierop zowel preventief als repressief kunnen worden behandeld.
Dit vereist een degelijke communicatieve en assertieve vaardigheid waarbij men een vlotte, correcte dialoog met de bezoeker hoog in het vaandel voert. Dat daarbij ook een regelmatige controle van de staat van de speeltuigen, gebouwen, poorten en omheiningen op de takenlijst staat, vraagt evenzeer de nodige kennis en handigheid.
Het afsluiten van het domein en de gebouwen is tevens een van de hoofdtaken. De gevarieerde sluitingsuren en het weekendwerk vragen hierbij voldoende inzet en flexibiliteit van de assisttent veiligheid.
Een sterke neus voor verantwoordelijkheid is daarbij een vereiste om deze gevarieerde functie met succes te kunnen uitoefenen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een deeltijdse (3/4) functie in contractueel verband van onbepaalde duur met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein De Ster, Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte vaardigheidstest
 3. Selectiegesprek

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 9 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • rijbewijs B (uiterlijk op indiensttredingsdatum)
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

 

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Pieter Debaets, diensthoofd; via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: pieter.debaets@oost-vlaanderen.be.

Coördinator bijscholingen
2020-09-15
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je staat in voor het coördineren en administratief organiseren van bijscholingen en dit tijdens het hele proces van aanvraag over planning tot evaluatie en facturatie. Je werkt dus zelf inhoudelijk geen opleidingen uit, maar zorgt ervoor dat ons opleidingsaanbod efficiënt wordt georganiseerd en vlot onze klanten bereikt.

Je ziet ook toe op de goede uitvoering van de taken van een administratieve medewerker van het team bijscholingen, die instaat voor het uitbetalen van de docentenvergoedingen en bepaalde administratieve ondersteuning van jezelf. 

Over beide goed communiceren, zowel intern als extern en via de gepaste (sociale) mediakanalen, behoort eveneens tot je takenpakket.

Hiervoor werk je nauw samen met de opleidingscoördinator, onder wiens leiding je valt, en de rest van het team “onderwijsontwikkeling”.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving 
 • via bevordering
 • via interne mobiliteit.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is de PAULO - Politieopleiding: Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5 - 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra, …

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 4 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van bachelor
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 16 of personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur bij PAULO - Politieopleiding, via telefoonnummer 09 326 75 16 of pascal.vandenhole@oost-vlaanderen.be.

Beleidsmedewerker grondgebonden projecten
2020-09-11
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Wat doet de dienst Ruimtelijke planning?
De kerntaak van dienst Ruimtelijke planning bestaat uit de zoektocht naar de gewenste toekomstige ruimtelijke invulling van een plek, een gebied of een regio en het vastleggen van deze gewenste toekomst via juridisch instrumentarium. De dienst maakt hiertoe onder meer bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies op. Het is vaak een delicate, maar steeds interessante evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies. In de ruimtelijke projecten werkt de dienst daarom samen met heel wat verschillende doelgroepen. Participatie, betrokkenheid en communicatie zijn hierbij van cruciaal belang. 
Verder ondersteunt de dienst het woonbeleid en de ruimtelijke planning van gemeenten door adviesverlening, ervaringsuitwisseling en netwerken.
Tot slot ondersteunt de dienst experimentele woonprojecten en sociale woonactoren financieel en inhoudelijk.

Deze taken worden uitgevoerd door een dienst van ongeveer 45 medewerkers die samenwerken in teams binnen een 8-tal teams of cellen. Er zijn hierbij 4 operationele uitvoerende cellen actief (solidaire beleefomgeving, robuuste en veerkrachtige ruimte, circulaire samenleving en energielandschap). Naast deze operationele werking zijn er 3 teams actief op het vlak van beleidsvorming, beleidsadvisering en het kenniscentrum. De ondersteunende cel verzekert tenslotte de kwaliteitsvolle werking binnen en samenwerking tussen deze inhoudelijke teams.

Wat zal je taak zijn als beleidsmedewerker grondgebonden projecten?
Als beleidsmedewerker wordt je ingezet op één of meerdere lopende processen of projecten. Op vraag van het diensthoofd spring je bij op piekmomenten in diverse projecten (bijvoorbeeld naar aanleiding van publieksmomenten, stakeholdervergaderingen, enzovoort) om de inhoudelijke rapportage of verslaggeving te ondersteunen en/of specifieke activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld overlegmomenten). Je werkt proactief door, in samenwerking met de cel 'provinciaal beleid', je te documenteren over specifieke thema's (bijvoorbeeld wonen). Je werkt ook reactief door in te gaan op vragen vanuit de acties naar ondersteuning in bovenstaande thema's.

Je hebt affiniteit met ruimtelijke planning, wonen en/of projectwerking. Je ziet samenwerkingen tussen de verschillende acties binnen de cel maar bent ook op de hoogte van acties binnen andere cellen/diensten en je gaat op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft twee contractuele functies in voltijds verband van bepaalde duur, namelijk tot en met 31 december 2020.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op woensdag 7 oktober 2020 vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot de sollicitatiegesprekken. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op woensdag 30 september 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma
 • Motivatiebrief

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je ook aan om je spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Reinout Debergh, diensthoofd, dienst Ruimtelijke planning; via telefoonnummer 09 267 78 25 of e-mailadres reinout.debergh@oost-vlaanderen.be

 

Niet-inwonend huisbewaarder t.b.v. domein De Ster
2020-09-11
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De huisbewaarder is het centraal aanspreekpunt voor de verblijvende bezoekers.
Een huisbewaarder dient zelfstandig en flexibel te kunnen werken. Dit wil zeggen dat zij/hij bereid is tot het vervullen van avond- en weekendopdrachten in functie van de reservaties/bezetting van het verblijfscentrum.

Er wordt een discrete, dienstverlenende en gemotiveerde werkhouding verwacht. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Ook op administratief vlak wordt verwacht over basiskennis te beschikken van computers. Niet enkel met de verblijvende groepen maar ook met de collega’s van het provinciaal domein.

Bij domein De Ster is een vlotte omgang belangrijk voor een aangename werking.
Deze polyvalente functie vergt kennis en handigheid voor schoonmaak, wassen, aankoop, onthaal, administratie, meldingen bij
en inspelen op onregelmatigheden, …

Kortom, het principe van de goede huisvader/-moeder is hier helemaal van toepassing!

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein De Ster, Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1929, 60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte vaardigheidstest
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 2 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • rijbewijs B (uiterlijk op indiensttredingsdatum)
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be. 

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Pieter Debaets, diensthoofd ; via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: pieter.debaets@oost-vlaanderen.be. 

Wachter interieur t.b.v. Monumentenwacht
2020-09-11
Contractueel
Onbepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De wachter interieur bij Monumentenwacht staat eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium bij met raad en daad op
basis van het uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een halftijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Leopoldskazerne, Eekhout 5 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509, 94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen vrijdag 2 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van bachelor kunstwetenschappen of bachelor conservatie en restauratie (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • ervaringsbewijs
 • rijbewijs B (uiterlijk op datum indiensttreding)
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

 

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be. 

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Filip Kint, diensthoofd Monumentenwacht; via telefoonnummer 09 267 61 65 of e-mailadres: filip.kint@oost-vlaanderen.be. 

Deskundige natuur
2020-09-10
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. Dit doet de provincie onder meer via haar natuurbeleid, dat een antwoord biedt op de achteruitgang van de biodiversiteit én inzet op natuur als klimaatbuffer.

Het team Natuur is één van de 4 cellen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het telt een 10-tal medewerkers, onder wie de deskundige natuur. Het team rolt acties uit om het provinciaal natuurbeleid vorm te geven. De acties dragen bij aan volgende doelstellingen: 

 • de provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden, ecologisch inrichten en beheren
 • een verbindend netwerk van groenblauwe openruimtegebieden realiseren
 • bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en van de bosindex van Oost-Vlaanderen.

Het provinciale natuurbeleid speelt zich dus af op veel terreinen: in eigen natuur- en bosgebieden van de provincie, in samenwerking met diverse partners, ondersteunend voor de Oost-Vlaamse gemeenten en stimulerend naar haar inwoners. Van natuurbeheerplan tot project 'Gestoomlijnd Landschap', van bosplantactie tot campagne 'Klimaatgezonde tuin' en van natuursubsidie tot de oproep 'Beplant het Landschap'.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden, bij aanstelling in de contractuele functie, hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar het volgende selectiegedeelte:

 1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Mondelinge test

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 5 oktober 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Rijbewijs B
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)


Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Veerle De Bock, diensthoofd, dienst Klimaat, Milieu & Natuur; via telefoonnummer 09 267 78 10 of e-mailadres veerle.de.bock@oost-vlaanderen.be

Tekenaar - dienst Mobiliteit
2020-08-28
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Dienst Mobiliteit zet stevig in op het verduurzamen van verplaatsingen in Oost-Vlaanderen. Het team werkt enthousiast en hard aan onder meer de aanleg van fietssnelwegen en fietsinfrastructuur.

Als tekenaar word je ingezet voor het uitwerken van de technische plannen voor de aanleg van fietssnelwegen. Je start vanaf het eerste schetsontwerp, werkt het ontwerp af, maakt plannen voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, je berekent het grondverzet, kijkt de ligging van nutsleidingen na, .... Kortom je maakt samen met de industrieel ingenieur en de landmeter het volledige ontwerp. Je kan hiervoor zelfstandig werken met oog voor detail en ruimtelijk inzicht. Je werkt hiervoor voornamelijk met Autocad Civil.

Indien nodig ga je samen met de landmeter op het terrein om bij te staan met het opmeten van de bestaande toestand. Je bent geïnteresseerd in duurzame mobiliteit en je wilt hier graag je steentje aan bijdragen.

Je streeft naar een hoge nauwkeurigheid in de uitvoering van je opdrachten. Je werkt op een zelfstandige manier en bekijkt kritisch knelpunten.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden, bij aanstelling in de contractuele functie, hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Mondelinge test

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 28 september 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelor diploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Rijbewijs B
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team <> van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Schelfaut, diensthoofd, dienst Mobiliteit; via telefoonnummer 09 267 75 31 of e-mailadres anke.schelfaut@oost-vlaanderen.be

Pedagogisch deskundige
2020-08-17
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je staat samen met de andere pedagogisch deskundige in voor de ondersteuning van de verschillende opleidingen binnen PAULO zodat ze op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze worden georganiseerd en gerealiseerd. Je zorgt er in het bijzonder voor dat de functionaliteiten onderzoek en ontwikkeling en de pedagogisch-didactisch steun op permanente basis worden georganiseerd over de scholen heen. Je ondersteunt en coacht de docenten, opleiders en instructeurs van verschillende niveaus.

PAULO is de overkoepelende benaming van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel: de bestuursopleiding, de brandweeropleiding, de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening en de politieopleiding. PAULO is een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming.

Je werkt nauw samen met de andere pedagogisch deskundige en de verschillende opleidingsdirecteurs en rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de directie Onderwijs en Vorming. De plaats van tewerkstelling is het Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5 - 9042 Mendonk (Gent).

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via interne mobiliteit of bevordering (enkel voor personeelsleden van de Provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5 - 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal B1-B2-B3. Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen 30 september 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 16 of e-mailadres personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Anne-Marie Moons via telefoonnummer 09 267 74 17 of e-mailadres anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be.

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:


• buitengewoon lager onderwijs
• buitengewoon secundair onderwijs
• voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
• deeltijds beroepsonderwijs
• volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?