Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan worden alle lopende vacatures momenteel on hold geplaatst. Je kan je wel nog steeds kandidaat stellen maar er zullen voorlopig geen selectieverrichtingen plaatsvinden. Alle kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht, zodra er een update is omtrent de selectieprocedure.
Beleidsmedewerker milieu
2020-03-26
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als beleidsmedewerker milieu:

 • sta je in voor de milieutechnische en wetenschappelijke ondersteuning bij de behandeling van de vergunningsdossiers en/of vragen met betrekking tot de vergunningenproblematiek zodat de beslissingen van de deputatie technisch goed onderbouwd zijn
 • vervul je decretale opdrachten als provinciaal omgevingsambtenaar
 • maak je als interne deskundige deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft twee contractuele functies in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Het PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3107,98 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Mondelinge test

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma 
 • Rijbewijs B

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be 

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Charlotte Vancoillie, hoofdmilieudeskundige, dienst Omgevingsvergunningen (L); via telefoonnummer 09 267 78 66 of e-mailadres charlotte.vancoillie@oost-vlaanderen.be

Coördinator steunpunt duurzaam wonen en bouwen
2020-03-26
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. Dit doet de provincie onder meer door het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te versterken.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is één van de 4 cellen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het steunpunt telt zo'n 8-tal medewerkers, waaronder de coördinator. Het team rolt acties uit die aanzetten tot meer renovaties en meer duurzame renovaties, en werkt samen met particulieren en de 60 Oost-Vlaamse gemeentebesturen om meer duurzame manieren van wonen en bouwen tot stand te brengen. Deze acties zijn onder meer: 

 • het verstrekken van duurzaam bouw-en renovatieadvies
 • het adviseren van gemeentelijke bouwprojecten en nieuwe wijkontwikkelingen
 • het ondersteunen van gemeenten bij het opzetten van een duurzame vastgoedstrategie
 • het opzetten van lokale renovatieprojecten, waarbij ganse wijken worden aangezet tot renovaties
 • het opzetten van publiekscampagnes om duurzaam wonen en bouwen en energie te stimuleren bij gemeenten, burgers, intermediairen, bouwprofessionals, scholen, etc.
 • ...

Duurzaam wonen en bouwen vereist een geïntegreerde aanpak. Duurzaam wonen en bouwen houdt niet alleen rekening met energieprestaties maar ook met gezondheidsaspecten, kwaliteit van het gebouw, compactheid, veiligheid, toegankelijkheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit in de tijd, circulariteit van de materialen, waterverbruik, het gebruik van duurzame en gezonde bouwmaterialen en installaties, het ruimtegebruik, de inrichting van de onbebouwde ruimte rondom de woning/gebouw, de omgeving, de ligging, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Het PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van coördinator-expert (niveau A rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a - A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3740,96 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 1. Voorselectie vanaf 35 kandidaten
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Assessment center
 4. Mondelinge test

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 35 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Veerle De Bock, diensthoofd, dienst Klimaat, Milieu & Natuur; via telefoonnummer 09 267 78 10 of e-mailadres veerle.de.bock@oost-vlaanderen.be

Deskundige
2020-03-26
Aanleg Wervingsreserve
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als deskundige sta je in voor de processen of consulentopdrachten binnen de dienst of het team zodat die de afgesproken doelstellingen halen.

Afhankelijk van de directie, het departement, de dienst, het team of het project waarin je terecht komt, neem je een verschillend takenpakket op.

Basisresultaten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • opstarten, uitvoeren en evalueren van projecten of opdrachten waarvoor je deskundigheid vereist is
 • meedenken rond en vormgeven aan vernieuwingen en strategieën zodat je binnen je expertise kan inspelen op evoluties
 • verlenen van adviezen binnen je deskundigheid zodat collega's en andere belanghebbenden correct en snel tot resultaten kunnen komen.

Wij verwachten van jou als deskundige dat je voldoende zelfstandig bent om deadlines te halen en in te spelen op onverwachte situaties.
We gaan er ook vanuit dat je goed kan werken in een team en dat je regelmatig overlegt met je collega's en je chef.

Een generieke functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur bij dienst Werving en Personeelsbeheer.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2460,78(bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 35 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

In eerste instantie wordt er een generieke praktijkgerichte schriftelijke proef georganiseerd. De geslaagden, van deze generieke proef, worden opgenomen in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft.

In tweede instantie kan er dan, op basis van die aangelegde wervingsreserve, per dienst/functie een mondelinge proef georganiseerd worden. Momenteel zal er een mondelinge proef georganiseerd worden voor dienst Werving en Personeelsbeheer.

Na het, met succes doorlopen van de generieke praktijkgerichte schriftelijke proef en een mondelinge proef, wordt er een totaal opgemaakt van de behaalde punten van beide proeven, en op basis van dat totale resultaat worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve, die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat van die wervingsreserve krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelordiploma  (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Linde Goedertier van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 74 28 of e-mailadres linde.goedertier@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht Hilde Hillaert, diensthoofd, dienst Werving en Personeelsbeheer; via telefoonnummer 09 267 74 69 of e-mailadres hilde.hillaert@oost-vlaanderen.be

Opleidingscoördinator Brandweeropleiding
2020-03-11
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De afdeling brandweeropleidingen is een onderdeel van PAULO, de vormingsinstelling voor opleiding van brandweermannen en -vrouwen binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Zij organiseren zowel brevetopleidingen als specialisatie en voortgezette opleidingen voor de brandweer en tevens diverse opleidingen voor bedrijfsbrandweer. Dit alles om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, uit te breiden en te oefenen volgens de opgelegde regelgeving.

Als opleidingscoördinator sta je in voor de organisatie, opvolging en uitwerking van de diverse opleidingen die de school organiseert. Daarnaast organiseer je en neem je deel aan verschillende overlegmomenten met de diverse stakeholders, dit zowel binnen als buiten de provincie.

Binnen de school ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een 6-tal medewerkers en je werkt daarbij nauw samen met de directeur waaraan je rechtstreeks rapporteert.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur. 

De plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk de campus PAULO: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent).
Opleidingen worden ook op locatie voorzien, deze gaan verspreid door in de provincie Oost-Vlaanderen.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 107,98 ( bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra, …

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Assessment center
 3. Selectiegesprek - indien je geslaagd bent voor de eerste twee delen, de praktijkgerichte schriftelijke test en het assessment center, word je uitgenodigd voor deze proef.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

Aanwervingsprocedure:

 • Nederlandstalig CV
 • Master met bewijs van pedagogische bekwaamheid of
 • Master met aantoonbare ervaring in het lesgeven of geven van opleidingen of
 • Master aangevuld met een brandweerbrevet en het attest van FOROP 1

Bevorderingsprocedure:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid of
 • Bachelor met aantoonbare ervaring in het lesgeven of geven van opleidingen of
 • Bachelor aangevuld met een brandweerbrevet en het attest van FOROP 1

Procedure van interne mobiliteit:

 • Nederlandstalig CV
 • Bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid of
 • Bachelor met aantoonbare ervaring in het lesgeven of geven van opleidingen of
 • Bachelor aangevuld met een brandweerbrevet en het attest van FOROP 1

Indien mogelijk ook graag, nu reeds, een kopie van je rijbewijs B indienen. Indien (nog) niet mogelijk, mag dit ook ingediend worden op het moment van een eventuele indiensttreding.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Michelle Dutoit van het departement Personeel - dienst Ontwikkeling: via telefoonnummer: 09 267 74 34 of via e-mailadres: michelle.dutoit@oost-vlaanderen.be.

 --

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Luc De Wilde, opleidingsdirecteur Brandweeropleiding: via telefoonnummer 09 210 20 23 of via e-mailadres luc.de.wilde@oost-vlaanderen.be

Financieel consulent
2020-03-10
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je wordt tewerkgesteld binnen de directiecel van de directie Recreatiedomeinen, een vijfkoppig team dat ondersteuning biedt aan de Oost-Vlaamse provinciale domeinen : Puyenbroeck, Het Leen, De Ster, De Gavers, De Brielmeersen, De Boerekreek en Nieuwdonk. De provinciale domeinen vervullen een heel boeiende en gevarieerde maatschappelijke opdracht.

Je ondersteunt de coördinator-expert en het directieteam zodat alle budgettaire, financiële en boekhoudkundige aspecten die inherent zijn aan de uitvoering van hun opdrachten vlot en correct verlopen. Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Je kenmerkt je door een gedreven, bedrijfsmatige, pragmatische en klantgerichte houding, waarbij flexibiliteit en integriteit voorop staan. Je werkt graag in team en toont zin voor initiatief. Je communiceert helder en vlot en zorgt voor duidelijke en eenvormige richtlijnen voor de financiële medewerkers op de domeinen.

Je bent de schakel tussen de directie Recreatiedomeinen en het departement Financiën. Je rapporteert aan de coördinator-expert, het directieteam en het beleid.

De plaats van tewerkstelling is het PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, maar je komt ook regelmatig ter plaatse op de recreatiedomeinen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

 

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van hoofddeskundige (niveau B rang Bx)met de bijhorende salarisschaal (B4-B5). Minimum aanvangssalaris: € 2837,72 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Voorselectie vanaf 35 kandidaten
 2. Praktijkgerichte schriftelijke test
 3. Selectiegesprek

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 35 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van bachelor (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • ervaringsbewijs (4 jaar nuttige ervaring als boekhouder of financieel consulent

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Peter Cornelis, coördinator-expert recreatiedomeinen; via telefoonnummer 09 267 76 34 of e-mailadres: peter.cornelis@oost-vlaanderen.be.

Technisch medewerker (t.b.v. Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode)
2020-03-09
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je werkt als technisch medewerker op de Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode (Dendermonde). Het is de best bewaarde scheepswerf van Vlaanderen die door de Provincie, in samenwerking met vrijwilligers, uitgebouwd wordt tot een levendige erfgoedsite. Je maakt deel uit van een kleine, flexibele ploeg binnen de bredere directe Erfgoed en Erfgoedinstellingen en staat in voor het technisch onderhoud van de gebouwen en de erfgoedcollectie (zoals schepen en machines). De klassieke technieken rond hout en metaal hebben voor jou geen geheimen. Bovendien is affiniteit met maritiem erfgoed een pluspunt.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Dendermonde-Baasrode.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang Cv )met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris:
€ 1927,37 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test of praktijkgerichte vaardigheidstest
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 30 april 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma van secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • rijbewijs B (uiterlijk op aanstellingsdatum in te dienen)

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Peter Van Wichelen, beleidsmedewerker erfgoed; via telefoonnummer 09 267 72 80 of e-mailadres: peter.van.wichelen@oost-vlaanderen.be.

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:


• buitengewoon lager onderwijs
• buitengewoon secundair onderwijs
• voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
• deeltijds beroepsonderwijs
• volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?