Arbeider
2021-01-13
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Voor ons Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs te Lokeren sta je als arbeider samen met een onderhouds- en technisch team in voor het onderhoud van het centrum zodat dit efficiënt kan functioneren. 

Je staat in voor onderhoud van ateliers en lokalen, afvalbeheersing en biedt ondersteuning bij leveringen en ophalingen.
Je biedt ondersteuning bij evenementen die door de school georganiseerd worden.
Je treedt op als contactpersoon ter ondersteuning voor externe partners.

Je functioneert in een team waarbij opdrachten hoofdzakelijk zelfstandig worden uitgevoerd en rapporteert aan je leidinggevende.

Zin voor ecologie, flexibiliteit, klantgerichtheid en nauwkeurigheid in uitvoering van taken zijn steeds aanwezig

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van bepaalde duur, nl. 2 jaar vanaf indiensttreding.

De tewerkstellingsplaats is: Durmelaan 34a, 9160 Lokeren

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E, rang Ev) met de bijhorende salarisschaal (E1-E2-E3). Minimum aanvangssalaris: € 1 922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op donderdag 4 februari 2021 vindt een selectiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het selectiegesprek. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, is er een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie.

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en voor andere contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten en scholen.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op woensdag 27 januari 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D van het departement Personeel:
telefoonnummer: 09 267 71 16
e-mailadres: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij René Van Laere, coördinator onderhoud-gebouwen-WMD bij het CVO Groeipunt campus Lokeren:
telefoonnummer: 0470 66 53 29
e-mailadres: rene.vanlaere@groeipunt.be.

 

Poetshulp t.b.v. domein Puyenbroeck
2021-01-11
Contractueel
Onbepaalde duur met ontbindend beding
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Je staat in voor het dagelijks en periodiek onderhoud van gebouwen en locaties, je oefent toezicht uit op het feit of gebruikers de installaties correct gebruiken en je meldt technische mankementen.

Er wordt in teamverband gewerkt. De taken krijg je rechtstreeks van jouw leidinggevende.

Weekendwerk is inherent aan de functie.

Plaats van tewerkstelling is het provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1A 9185 Wachtebeke.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

 

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in halftijds verband voor de duur van de afwezigheid van de titularis.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke.

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E rang Ev) met de bijhorende salarisschaal (E1-E3-E3). Minimum aanvangssalaris:
€ 1922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Op dinsdag 16 februari 2021 vindt een selectiegesprek plaats.

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk op zondag 31 januari 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

 

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om je SPAM folder te controleren.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Indra Van Vooren, technisch assistent schoonmaak; via telefoonnummer 09 342 42 29 of e-mailadres: indra.van.vooren@oost-vlaanderen.be

 

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een dienstverlenende organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Personeel, boekhouding, ICT, communicatie, logistiek, ... zorgen voor de nodige ondersteuning in de werking.

Kortom, bij ons werken mensen die technisch zijn aangelegd en mensen met een administratief profiel, en dit met verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Wat doet dienst Ruimtelijke planning?

 • Ontwikkelen van bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies.
  Bv. als een oude fabriek verdwijnt, zoeken planologen naar een kwalitatieve nieuwe bestemming. Het is vaak een delicate evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies.
 • In de projecten werkt de dienst samen met verschillende doelgroepen. Participatie en communicatie zijn hierbij van cruciaal belang.
 • Verder ondersteunt de dienst het woonbeleid en de ruimtelijke planning van gemeenten door adviesverlening, ervaringsuitwisseling en netwerken.
 • Tot slot ondersteunt de dienst experimentele woonprojecten en sociale woonactoren financieel en inhoudelijk.

Jouw taken als medewerker?

We willen een team uitbouwen van medewerkers die de inhoudelijke medewerkers van de dienst ondersteunen. Zij werken rond acties, projecten, onderzoeken, reglementen, netwerken, evenementen, vergaderingen, publicaties, ... Binnen het team wordt iedereen ingezet volgens zijn mogelijkheid, interesses en noodzaak. Er zijn telkens 2 collega's bezig met de inhoud zodat alles opgevolgd blijft bij verlof of ziekte.

Jouw takenpakket houdt onder meer het volgende in:

 • Algemene secretariaatstaken: opnemen telefoon, agendabeheer, registratie inkomende en uitgaande post, ...
 • Dossierbeheer: opvolgen van subsidiedossiers wonen, registraties van (advies)dossiers in het eigen dossierbeheersysteem, opvolging dossiers burgerlijke rechtbank, archivering, ...
 • Financieel- en personeelsbeheer: werken met het financieel boekhoudpakket Mercurius, opmaken van scorekaarten van meerjarenplan, opvolgen van projecten en projectbudgetten opvolgen van subsidie en aanrekeningen kunnen opmaken, ...
 • Adviesorganen, werkgroepen, studiedagen en participatiemomenten: secretariaat Procoro, secretariaat en ondersteuning adviescommissie projecten wonen, praktische voorbereiding participatiemomenten, ...

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden in de bijlage om deel te nemen. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een deeltijds (3/5) contractuele functie van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van administratief medewerker (niveau C rang Cv)met de bijhorende salarisschaal (C1 - C2 - C3). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Jaren werkervaring in de openbare sector tellen onbeperkt mee. Jaren werkervaring in de privé-sector kunnnen voor maximum 12 jaar meegeteld worden, voor zover deze aansluiten op de functie.

Na de indiensttreding start jouw 'functionele loopbaan': je krijgt een hogere salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • kans tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Voor iedere stap moet je geslaagd zijn:

 1. Praktische (schriftelijke) test
 2. Persoonlijk gesprek

Op basis van het totaal aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig is. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om te starten in de job.

Deze wervingsreserve wordt ook gebruikt voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

We vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kansen krijgt om deel te nemen. Indien er bepaalde drempels zouden bestaan, dan willen we die graag wegnemen.

Indien je op basis van een beperking gebruik wil maken van bepaalde voorzieningen ('redelijke aanpassingen'), geef je dit aan bij je inschrijving. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. 

We spreken hier bijvoorbeeld over:

 • doventolk
 • groter lettertype
 • extra tijd
 • verstelbare tafel
 • voorleessoftware
 • ...

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 28 januari 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bewijs van beperking, bijvoorbeeld inschrijvingsbewijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), erkenning van de VDAB, een medisch attest (laat het attest dat je via https://www.vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml terugvindt invullen door jouw behandelende geneesheer en beoordelen door VDAB), ... (overleg hierover met ons!)
 • Diploma secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'

Na het verzenden van jouw gegevens, ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail. Heb je dit niet ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel (contactpersoon Linde Goedertier) via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

Voor vragen over de inhoud van de job kan je terecht bij Karen Dhollander, bio-ingenieur, dienst Ruimtelijke planning; via telefoonnummer 09 267 75 95 of e-mailadres karen.dhollander@oost-vlaanderen.be

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een dienstverlenende organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Personeel, boekhouding, ICT, communicatie, logistiek, … zorgen voor de nodige ondersteuning in de werking.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit met verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Over de functie

Je zal werken in het Archeocentrum Velzeke, één van onze provinciale erfgoedsites.

Je helpt bij het archeologisch onderzoek: het met de hand opgraven van archeologische resten op aanwijzing van de archeologen. Je helpt mee bij het opmeten en tekenen van de archeologische sporen.

Na het onderzoek help je mee bij het reinigen en nummeren van de vondsten en het uitzeven van bodemstalen.

In het Archeodepot, waar de archeologisch vondsten worden bewaard, help je bij het inpakken  van objecten en collectiestukken. Ook kleine herstellingen en het onderhoud van lesmateriaal maken deel uit van jouw taak. Verder verleen je bijstand bij het onderhoud van het Archeopark en help je bij de op- en afbouw van tentoonstellingen. Bij publieksevenementen lever je ondersteuning bij het opzetten van standen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Ons aanbod

Het betreft een contractuele en voltijdse functie van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2 te 9620 Velzeke (Zottegem)

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E rang Ev) met de bijhorende salarisschaal (E1-E2-E3). Minimum aanvangssalaris: € 1922,35 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Jaren werkervaring in de openbare sector tellen onbeperkt mee.
Jaren werkervaring in de privé-sector kunnen voor maximum 12 jaar meegeteld worden, voor zover deze aansluiten op de functie.

Na de indiensttreding start jouw ‘functionele loopbaan’: je krijgt een hogere salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • kans tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Voor iedere stap moet je geslaagd zijn:

 1. Praktische test
 2. Persoonlijk gesprek

Op basis van het totaal aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig is. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om te starten in de job.

Deze wervingsreserve  wordt ook gebruikt voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

We vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kansen krijgt om deel te nemen. Indien er bepaalde drempels zouden bestaan, dan willen we die graag wegnemen.

Indien je op basis van een beperking gebruik wil maken van bepaalde voorzieningen (‘redelijke aanpassingen’), geef je dit aan bij je inschrijving. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

We spreken hier bv. over:

 • doventolk
 • groter lettertype
 • extra tijd
 • verstelbare tafel
 • voorleessoftware

 

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen donderdag 28 januari 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Bewijs van beperking, bijvoorbeeld inschrijvingsbewijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), erkenning van de VDAB, een medisch attest (laat het attest dat je via https://www.vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml terugvindt invullen door jouw behandelende geneesheer en beoordelen door VDAB), ... (overleg hierover met ons!)

Na het verzenden van jouw gegevens, ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail. Heb je dit niet ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij Evelien Verhelst, deskundige bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor vragen over de inhoud van de job kan je terecht bij Adeline Beurms, collectiebeheerder; via telefoonnummer 09 364 55 88 of e-mailadres: adeline.beurms@oost-vlaanderen.be. 

 

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:


• buitengewoon lager onderwijs
• buitengewoon secundair onderwijs
• voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
• deeltijds beroepsonderwijs
• volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?