educatief medewerker
2021-07-30
Contractueel
Onbepaalde duur met ontbindend beding
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Dienst Natuur- & Milieueducatie van de provincie Oost-Vlaanderen biedt educatie aan voor verschillende doelgroepen zoals scholen, verenigingen, losse bezoekers en openbare besturen. Dit wordt gerealiseerd via de verschillende educatieve centra, namelijk De Kaaihoeve te Zwalm, Bastion VIII te Dendermonde en Fabriek Energiek te Zelzate, maar ook op locatie van de aanvrager (vooral scholen).

Dienst Natuur- & Milieueducatie omvat meer dan 20 medewerkers verspreid over de verschillende locaties. Om de educatieve werking optimaal te ondersteunen zoekt de dienst naar educatieve medewerkers. Je zorgt voor de ondersteuning van de educatieve programma's en het onthaal van de bezoekers. De ondersteuning bij de educatieve programma's bestaat uit het voorzien van de nodige materialen, hulp bij de opstart van de bezoeken en ondersteuning van de educatieve medewerkers en de gidsen op het einde van de activiteit. Het grootste aantal bezoekers van de centra zijn kinderen vanaf de kleutertijd. Je komt met hen veelvuldig in contact. Daarnaast verzorg je een aantal administratieve taken om de werking van het centrum vlot te laten verlopen.

Afhankelijk van het educatief centrum waarbinnen je tewerkgesteld wordt, kunnen de taken beperkt verschillen. Sporadisch is er avond- en/of weekendwerk.

Dienst Natuur- & Milieueducatie is op zoek naar een enthousiaste medewerker met interesse in natuur en milieu.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur
 • Je bent beleefd en je hanteert in alle omstandigheden het juiste taalgebruik
 • Je bent vaardig in het onthaal van mensen, zowel fysiek, telefonisch als online
 • Je bent voldoende zelfstandig om deadlines te halen en in te spelen op onverwachte situaties
 • Je kan goed werken in een team en je overlegt regelmatig met je collega's en je leidinggevenden
 • Je gaat discreet om met informatie en respecteert de privacy
 • Je bent vlot in de omgang met kinderen.

Ons aanbod

Het betreft een halftijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur met ontbindend beding in kader van het project 'Uitbaten educatief centrum rond hernieuwbare energie op de site van de Zonneberg'.

De tewerkstellingsplaats is Fabriek Energiek, Achille De Clercqlaan 9 te 9060 Zelzate.

Uit deze selectieprocedure zal ook geput worden voor toekomstige vacatures bij de verschillende sites van dienst Natuur- & Milieueducatie: De Kaaihoeve (Zwalm), Bastion VIII (Dendermonde) en Fabriek Energiek (Zelzate).

Je wordt aangeworven in de graad van administratief medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1 - C2 - C3). Minimum aanvangssalaris: € 1965,88 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elke selectiestap slagen om door te gaan naar de volgende stap:

1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

2. Praktijkgerichte schriftelijke test
3. Mondelinge test

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is zondag 22 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • Diploma secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelseden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Pieter Derudder (diensthoofd, dienst Natuur- & Milieueducatie (De Kaaihoeve, Bastion VIII, Fabriek Energiek)) staat je graag te woord via pieter.derudder@oost-vlaanderen.be of 055 23 71 43.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij team B van de personeelsdienst via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
deskundige dringende geneeskundige hulpverlening (praktijkdocent)
2021-07-29
Contractueel
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

PAULO - Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening organiseert gespecialiseerde opleidingen voor hulpverleners-ambulanciers en andere professionele hulpverleners, om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te onderhouden.

De deskundige DGH (praktijkdocent) staat mee in voor de verdere uitbouw van het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, de opleidingen voor derden en voor de PAULO-opleiding dringende geneeskundige hulpverlening, zodat de opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden.

 • je voert hiervoor lesopdrachten uit 
 • je participeert aan de inhoudelijke voorbereidingen van de lesopdrachten
 • je legt contacten met mogelijke doelgroepen die EHBO-opleidingen wensen
 • je vertegenwoordigt PAULO actief 
 • je participeert aan interne en externe overlegstructuren of netwerken
 • je zorgt voor didactische ondersteuning.

Je rapporteert aan de opleidingsdirecteur van de opleiding DGH en je werkt nauw samen met de pedagogisch deskundige, voor wat betreft de pedagogische aspecten.

Opleidingen worden ook op locatie voorzien.
Deze gaan verspreid door in de provincie Oost-Vlaanderen.

PAULO is een onderdeel van de directie Onderwijs & Vorming.

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • je hebt minimaal één van volgende diploma's:
  • bachelor verpleegkunde
   Of
  • bachelor vroedkunde (uitgereikt vóór 1/10/2018)
   Of
  • gegradueerde verpleegkunde
 • je hebt een BBT (Bijzondere Beroepstitel) spoed en intensieve zorgen
  Of een geldig brevet DGH 
 • je bent bereid om avond- en weekendwerk uit te voeren
 • je bent bereid je binnen de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen voor het geven van opleidingen
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je hebt een rijbewijs B
 • je streeft naar permanent partnerschap en hebt oog voor klantgerichtheid en klantentevredenheid.

Ons aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband.

De tewerkstellingsplaats is: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test, zal plaatsvinden op 29 september 2021
 2. Selectiegesprek, zal plaatsvinden op 21 oktober 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 8 september 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma:
  - bachelor verpleegkunde of
  - bachelor vroedkunde (uitgereikt vóór 01/10/2018) of
  - gegradueerde verpleegkunde
 • een BBT (Bijzondere Beroepstitel) spoed en intensieve zorgen of een geldig brevet DGH
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie:
  Dirk D'hooge, opleidingsdirecteur van de PAULO- Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening staat je graag te woord via dirk.d'hooge@oost-vlaanderen.be of 09 326 80 41.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Sarah Youcef Khodja, medewerker HR bij de personeelsdienst via personeel.teamD@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 16. 
opleidingscoördinator
2021-07-27
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De opleidingscoördinator staat in voor de organisatie, ondersteuning en vernieuwing van zowel de basisopleidingen, de bijscholingen en opleidingen voor derden, zodat deze op efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze worden gerealiseerd.
Het coördineren en optimaliseren van interne projecten en processen, die de
diverse opleidingen ten goede komen, behoort tot jouw kerntaken.

Je ondersteunt hiertoe de opleidingsdirecteur, maakt deel uit van het directieteam en werkt nauw samen met onderwijzend personeel (vast of extern), pedagogisch deskundigen en andere medewerkers, externe partners,…

Je rapporteert rechtstreeks aan de opleidingsdirecteur van PAULO-Politieopleiding en stuurt zelf het team 'onderwijsontwikkeling' en het team 'bijscholingen'(met resp. 2 en 3 medewerkers) aan.

PAULO-politieopleiding is een van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel, naast de Bestuursopleiding, de Brandweeropleiding en de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.
PAULO is de overkoepelende benaming en een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je hebt minimaal een masterdiploma (enkel via aanwerving - zie voorwaarden)
 • je hebt inzicht in de politionele organisatie en opleidingscontext enerzijds en de structuur van het provinciebestuur en PAULO-Politieopleiding daarin anderzijds
 • je hebt een heel goede kennis van het leerproces van volwassenen en van de waaier aan (interactieve) leermethoden voor volwassenen
 • je hebt inzicht in innovatieve en digitale mogelijkheden binnen de opleidingscontext
 • je hebt ervaring met het coördineren van pedagogische projecten, verbeteracties, processen,…
 • je hebt goede basisvaardigheden ICT en kan werken met Office365-toepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt een rijbewijs B.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5 - 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A, rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris:
€ 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test 
 2. Assessment center
 3. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is maandag 6 september 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie:
  Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur bij de PAULO - Politieopleiding, staat je graag te woord via pascal.vandenhole@oost-vlaanderen.be of 09 326 75 16.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Sarah Youcef Khodja, medewerker HR bij de personeelsdienst via personeel.teamD@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 16. 
deskundige flankerend onderwijsbeleid
2021-07-26
Contractueel
Onbepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het flankerend onderwijsbeleid wil het onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken.
Het is in de eerste plaats gericht op die onderwijsinstellingen die een bovenlokaal, provinciaal publiek hebben: gewoon secundair onderwijs (met een klemtoon op technisch en beroepsonderwijs) en buitengewoon lager en secundair onderwijs.

Het flankerend onderwijsbeleid wil vooral de gekwalificeerde uitstroom in het leerplichtonderwijs en de goede studiekeuze bevorderen, de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt optimaliseren en de onderwijsontwikkeling versterken.
Dit gebeurt via projectsubsidiëring, rechtstreekse steun aan bepaalde organisaties, eigen initiatieven en samenwerkingen met verschillende partners, waaronder verschillende organisaties en de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen wil de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen bevorderen, ook over de verschillende onderwijsnetten en provincie- en landsgrenzen heen.
Als deskundige help je mee dit beleid vorm te geven.

Je staat mee in voor initiatieven die het STEM-onderwijs ondersteunen en voor initiatieven die kinderen laten kennismaken met techniek, waaronder de techniekacademies.

Je maakt deel uit van een klein team (een zestal personeelsleden) binnen de directie Onderwijs en Vorming.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • je hebt minimaal een bachelordiploma (enkel via aanwerving - zie voorwaarden)
 • je kan werken met Officetoepassingen 
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt een rijbewijs B (zie voorwaarden)
 • je hebt kennis van het onderwijslandschap, vooral van het basis- en secundair onderwijs.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in halftijds (19 uur) verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 in 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is dinsdag 24 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie:
  Anne-Marie Moons, directeur van de directie Onderwijs en Vorming staat je graag te woord via anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be of 09 267 74 17.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Sarah Youcef Khodja, medewerker HR bij de personeelsdienst via personeel.teamD@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 16. 
assistent animatie - promotie - onthaal t.b.v. domein Puyenbroeck
2021-07-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Samen met je collega assistent animatie-promotie/onthaal en de medewerker animatie-promotie/onthaal sta je in voor het helpen van bezoekers en leveranciers, zowel aan de balie, als telefonisch, via mail en social media, voor het organiseren van daguitstappen en voor het organiseren van events en het meehelpen tijdens die events.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke cel animatie-promotie/onthaal.  Je maakt deel uit van de cel animatie-promotie/onthaal.  Je tewerkstellingsplaats is het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie voor de duur van de afwezigheid van de titularis (tot en met 31 december 2021).

De tewerkstellingsplaats is: Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1929,60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op een nog later te bepalen datum vindt een selectiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het selectiegesprek. Indien we meer dan 10 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.  

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het selectiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard. 

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Faciliteiten voor kandidaten met een beperking:

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie + bezorg je ons een attest.

Wij zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is vrijdag 13 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • motivatiebrief 

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om jouw SPAM folder te controleren.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Ann Helderweirt (verantwoordelijke cel animatie-promotie-onthaal bij domein Puyenbroeck) staat je graag te woord via ann.helderweirt@oost-vlaanderen.be of 09 342 42 21.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Evelien Verhelst (deskundige HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamA@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 17. 

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als coördinator Smart Regio en innovatie werk je bij het departement Dienstverlening lokale instanties, dé partner voor de Oost-Vlaamse lokale besturen in verband met digitalisering.

Je bent een geboren netwerker die een brugfunctie vormt tussen verschillende lokale besturen en andere domeinen binnen het departement Dienstverlening lokale instanties (ICT, informatieveiligheid, …). Als echte teamplayer werk je moeiteloos samen met diverse partners en teken je duurzame innovatie- en smart city trajecten uit. Zo draag je bij aan een omgeving die aangenaam is om te wonen, te ondernemen en te werken. Een ‘slimme stad’ luistert naar haar burgers en ondernemingen en creëert ruimte voor participatie. Ze zoekt ook bewust naar onderlinge samenwerking met andere lokale besturen en bestuursniveaus. Als coördinator Smart Regio en Innovatie ondersteun je de lokale besturen in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een smart beleid. Je hebt een bepaalde technische expertise, maar voor de concrete uitwerking kan je rekenen op andere collega-experten binnen het departement Dienstverlening lokale instanties.

Benieuwd hoe je werkweek er zou uitzien? Bekijk dan zeker eens de voorbeeldagenda (zie bijlage).

Bij het departement Dienstverlening lokale instanties werken 35 experts vanuit een niet-commerciële neutrale invalshoek samen met Oost-Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, de provincie Oost-Vlaanderen,… aan een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle digitale lokale overheidswerking. Het departement Dienstverlening lokale instanties biedt je alle mogelijkheden om je skills aan te scherpen en je talenten te ontplooien in een jonge, innovatie, dynamische organisatie waar teamwerk centraal staat.

Wil jij deel uitmaken van dit dynamisch team? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren!

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je bent bedreven in stakeholder- en changemanagement; je kan je in een complexe omgeving van diverse partners en invalshoeken bewegen en slaagt erin hun belangen te verzoenen
 • je hebt kennis van programma- en/of projectmanagement
 • je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen
 • je hebt geen probleem met het geven van voordrachten, het leiden van vergaderingen of het onderhandelen met klanten en collega’s
 • je neemt zelf snelle en efficiënte beslissingen
 • je hebt kennis van de werking van de lokale besturen en hebt een groot hart voor hun opdracht en missie
 • je beschikt over conceptuele kennis ivm. Smart City-toepassingen, -data (modellering, standaardisering, big data, linked data, open data, interoperabiliteit ..) en -infrastructuur, … en innovatietrends zowel technologisch als niet-technologisch
 • je zet deze brede kennis in ter ondersteuning van jouw regisserende en connecterende rol tussen overheden, kennisinstellingen, burgers en ondernemingen.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van coördinator expert (niveau A rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a-A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3 815,96 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een video-screening - zaterdag 11 september 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de video-screening word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 21 september 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 25 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • rijbewijs B (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 2 september 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Dirk Goeminne, hoofd eGov bij het departement Dienstverlening lokale instanties, staat je graag te woord via mail: dirk.goeminne@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 77 48 of GSMnummer: 0495 30 43 31.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 74 57. 

 

Technisch medewerker veiligheid t.b.v. domein Puyenbroeck
2021-07-16
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciaal domein Puyenbroeck is met een oppervlakte van 500 ha en zijn uitgebreid recreatief, sportief, cultureel en educatief aanbod één van de grootste openbare domeinen in het land. Eén miljoen bezoekers vindt jaarlijks zijn weg
naar Puyenbroeck.

Als medewerker veiligheid maak je deel uit van de wachtdienst die er 24/24 uur voor zorgt dat alles in goede banen geleid wordt. Je draagt bij tot de vlotte werking van het provinciaal domein Puyenbroeck door bij te dragen tot het beheer van het domein en de gebouwen, toezicht te houden en regels en procedures te laten naleven door sensibiliserend, preventief en desgevallend repressief op te treden.

Bovendien speel je een belangrijke rol in de implementatie van de veiligheidsregels, noodplanning en de procedures bij noodgevallen. Als medewerker veiligheid ben je voor de bezoekers en leveranciers vaak het eerste aanspreekpunt en heb je dus een belangrijke representatieve functie. Je maakt deel uit van een team van 6 leden onder leiding van een hoofdmedewerker veiligheid. Je bent dus een teamspeler die tevens de nodige sociale vaardigheden heeft om vlot met het publiek te kunnen omgaan.

Dankzij jouw bijdrage wordt Puyenbroeck een provinciaal domein waar iedere bezoeker zich thuis voelt.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Voorbeeld:

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs
 • Je hebt een getuigschrift jachtexamen Vlaams Gewest
 • Je hebt een getuigschrift bijzonder veldwachter
  • Je kan deze 2 getuigschriften ook halen binnen de 2 jaar na aanwerving, de proefperiode wordt in dat geval verlengd tot 2 jaar
 • Je hebt geen probleem met werken in ploegen, nacht- en weekendwerk en werken op feestdagen
 • Je bent bereid om een dienstwapen te hanteren.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris: € 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is dinsdag 31 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma van secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • getuigschrift jachtexamen Vlaams Gewest
 • getuigschrift bijzonder veldwachter
  • Je kan deze 2 getuigschriften ook halen binnen de 2 jaar na aanwerving, de proefperiode wordt in dat geval verlengd tot 2 jaar
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

 

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Sepp Beirens (hoofdmedewerker veiligheid bij domein Puyenbroeck) staat je graag te woord via sepp.beirens@oost-vlaanderen.be of 09 342 42 23.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Evelien Verhelst (deskundige HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamA@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 17.
organisatiemedewerker budget-pensioenfonds bij de dienst Budget
2021-07-12
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als organisatiemedewerker werk je op de dienst Budget van het departement Financiën. Samen met 2 andere collega’s werk je o.a. aan het opmaken van het meerjarenplan en volg je de evoluties in wet- en regelgeving op rond de beleids- en beheerscyclus (BBC). Je beheert mee de BBC-software en vervult hierin de rol van hoofdgebruiker.

Verder ondersteun je de medewerkers van de provinciale diensten en instellingen bij hun budgettaire werkzaamheden en vragen. Ook de werking van het OFP Pensioensfonds van Provincie Oost-Vlaanderen kan op jouw expertise rekenen.

Heb je een voorliefde voor cijfers en werk je vlot met Excel? Dan zal je je hier zeker op je plaats voelen!

Je wordt tewerkgesteld in het PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent.
De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • je kan werken met Officetoepassingen, vooral Excel beheers je goed
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt kennis van de financiële werking van het provinciebestuur (titel IV provinciedecreet, regelgeving beleids- en beheerscyclus) of je bent bereid om je er op korte termijn in te verdiepen
 • je hebt enige affiniteit met boekhouden en werkt graag met cijfers
 • je hebt kennis van/interesse in het beheer van pensioenfondsen (IBP) of bent bereid om je er op korte termijn in te verdiepen
 • je werkt nauwkeurig
 • je communiceert vlot (schriftelijk en mondeling) met diverse actoren in het proces Meerjarenplanning.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - donderdag 2 september 2021.
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 21 september 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 18 augustus 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig CV
 • Masterdiploma, indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 27 augustus 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Frank De Neve, adviseur bij de dienst Budget, staat je graag te woord via mail: frank.de.neve@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 73 80.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 74 57. 

 

Directeur Kiempunt campus Buggenhout
2021-06-25
Vastbenoemd Onderwijs
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:

• buitengewoon lager onderwijs

• buitengewoon secundair onderwijs

• voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs

• deeltijds beroepsonderwijs

• volwassenenonderwijs.

Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, ...

Over de functie

Met ingang van 1 juli 2021 is het vacant bevorderingsambt van directeur aan Kiempunt campus Buggenhout te begeven.

Het betreft een voltijdse opdracht, met het oog op vaste benoeming.

Je profiel

Voldoen aan de gestelde eisen van de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van directeur buitengewoon basisonderwijs, meer bepaald:

Ten minste bachelor + Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.

Ons aanbod

Er wordt een wervingsreserve aangelegd die drie jaar geldig is en die kan aangesproken worden voor vacatures in dit ambt.

Verloop van de procedure

De proef bestaat uit een functiegericht schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.

Tussen het schriftelijk en het mondeling gedeelte wordt een assessment center voorzien. Het resultaat ervan is eliminerend.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 17 augustus 2021.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor vragen over personeelsaspecten (vragen over verloning, arbeidsvoorwaarden, aanstellingsvoorwaarden, kandidatuur, procedure e.a.) kan je contact opnemen met Britt Van Nieuwenhuyze op het nummer 09 267 74 29 of via personeel.teamE@oost-vlaanderen.be

Spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:

 

 • buitengewoon kleuteronderwijs
 • buitengewoon lager onderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
 • deeltijds beroepsonderwijs
 • volwassenenonderwijs


Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, …


Interesse om ons team te versterken?