Vorige
Volgende
deskundige natuur bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur
2024-02-28
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. Dit doet de provincie onder meer via haar natuurbeleid, dat een antwoord biedt op de achteruitgang van de biodiversiteit én inzet op natuur als klimaatbuffer.


Het team Natuur is één van de 4 cellen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het telt een 10-tal medewerkers. Het team rolt acties uit om het provinciaal natuurbeleid vorm te geven.
De acties dragen bij aan volgende doelstellingen:
• De provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden en ecologisch inrichten en beheren.
• Een verbindend netwerk van groenblauwe openruimtegebieden realiseren.
• Bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en van de bosindex van Oost-Vlaanderen.


Het provinciale natuurbeleid speelt zich dus af op veel terreinen: in eigen natuur- en bosgebieden van de provincie, in samenwerking met diverse partners, ondersteunend voor de Oost-Vlaamse gemeenten en stimulerend naar haar inwoners. Van natuurbeheerplan tot project Gestroomlijnd Landschap, van bosplantactie tot campagne Klimaatgezonde tuin en van natuursubsidie tot de oproep Beplant het Landschap.

Functie

Als deskundige natuur ondersteun je bij volgende taken:

 1. Het team beheer van de cel natuur beheert de provinciale natuur-en bosgebieden. Je ondersteunt de collega's van het team beheer bij een aantal beheertaken.
 2. Je werkt mee aan de digitalisering van het beheer. Je werkt hiervoor met Qgis en het programma gisib.
 3. Je ondersteunt de cel natuur bij de organisatie van verschillende evenementen (plantacties, natuurstudiedag) en geeft ondersteuning aan andere communicatie acties van het team (input leveren voor digitale nieuwbrief, sociale media).

Je werkt in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent)

Sollicitatietip
Lees de functiebeschrijving (in bijlage): interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • een bachelor diploma
 • een rijbewijs B
 • de Belgische nationaliteit
 • kunnen beschikken over een wagen of een ander gemotoriseerd vervoermiddel.

Voor heel wat verplaatsingen kan je echter ook gebruik maken van het vervoersaanbod van de provincie (wagens, cambio, fiets,…). Dienstverplaatsingen met eigen wagen worden uiteraard vergoed.'

Wat je moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt een goede basiskennis van ecologie en natuurbeheer, van inheemse fauna en flora en van natuurwetgeving
 • je bent in staat zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur aan (1 jaar met eventueel verlenging met 1 jaar).

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als deskundige natuur (Rang Bv - salarisschaal B1-B2-B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.940,86 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week of 19-uren week of andere).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Op donderdag 18 april 2024 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 8 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers.

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve. Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik dan snel onderaan op de knop 'Solliciteren'. Inschrijven kan tot en met donderdag 4 april 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • Bachelor diploma - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • kopie van je identiteitskaart (Belgische nationaliteit is vereist)
 • motivatiebrief

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf donderdag 11 april 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Evelyne Fiers (coördinator cel Natuur bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur)
mail: evelyne.fiers@oost-vlaanderen.be
bel: 0475 80 38 47

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Melissa Smet (deskundige HR bij dienst Werving en Personeelsbeheer)
mail: melissa.smet@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 74 40

deskundige logistiek bij PAULO - Brandweeropleiding
2024-02-23
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

PAULO - Brandweeropleiding is een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming en één van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel, naast de Bestuursopleiding, de Politieopleiding en de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

PAULO - Brandweeropleiding is de vormingsinstelling voor de opleiding van brandweermensen binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Zij organiseren zowel brevetopleidingen, als specialisatie en voortgezette opleidingen voor de brandweer.

Tevens organiseren zij diverse opleidingen voor de bedrijfsbrandweer. Deze opleidingen kaderen in het verwerven, uitbreiden en inoefenen van nieuwe kennis en vaardigheden volgens de opgelegde regelgeving.

Mag het wat meer zijn? Zie ze hier in actie.

Ben jij klaar om je stempel te drukken? Schrijf je in voor deze vacature en maak mee het verschil vanaf dag één!

Functie

Als deskundige logistiek ben je verantwoordelijk voor een team logistiek medewerkers en hulpinstructeurs. Dit team zorgt ervoor dat de opleiding optimaal gefaciliteerd worden.

Als leidinggevende zorg je ervoor dat alle voorbereidingen getroffen worden om de continuïteit van de oefeningen te kunnen garanderen. Je maakt hiervoor een planning op gebaseerd op de opleidingskalender van het opleidingscentrum.

Daarnaast heb je aandacht voor de werkomstandigheden waarin onze medewerkers werken. Je let hierbij op de veiligheid, netheid en efficiëntie.

Als deskundige logistiek wordt er verwacht dat je ook op zaterdag aanwezig bent in het opleidingscentrum én decentraal werken op een spin-off is niet uitgesloten.

De plaats van tewerkstelling is het Trainingscentrum Campus Rodenhuyze, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent).

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • je hebt een bachelordiploma of het brevet onderofficier ((n)M01) bij de brandweer (enkel via de aanwervingsprocedure)
 • je hebt een rijbewijs B.

Voor heel wat verplaatsingen kan je echter ook gebruik maken van het vervoersaanbod van de provincie (wagens, cambio, fiets,…). Dienstverplaatsingen met eigen wagen worden uiteraard vergoed.

Wat je moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt basiskennis wetgeving overheidsopdrachten
 • je hebt praktische en theoretische vakkennis van technische installaties en nutsvoorzieningen, materialen en uitvoeringsmethoden
 • je kan met je eigen team efficiënt overleggen en vergaderen
 • je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Pluspunten:

 • Je hebt ervaring in een openbaar bestuur.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als deskundige logistiek (niveau Bv: B1 - B2 - B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.940,86 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • flexibele uurregeling
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. CV-screening (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. assessment center
 3. mondeling gedeelte.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met vrijdag 15 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma of het brevet onderofficier ((n)M01) bij de brandweer (enkel via de aanwervingsprocedure)
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 22 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Francis Verleyen, opleidingsdirecteur, PAULO - Brandweeropleiding:
mail: francis.verleyen@oost-vlaanderen.be
bel: 09 210 20 23

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Carline Van Der Eecken, deskundige HR, dienst Werving & Personeelsbeheer:
mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 16

arbeider (seizoen) domein De Ster
2024-02-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Functie

Naar aanleiding van het seizoen in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor het domein De Ster op zoek naar:

 • een arbeider voor de periode van 16 maart 2024 tot en met 15 september 2024

Als arbeider op het domein, sta je met een heel team van medewerkers mee in om dit alles op een kwalitatieve manier aan onze bezoekers aan te bieden.
Onderhoud van gebouwen, infrastructuur en groenvoorziening zullen je voornaamste taken zijn. Door het ruime en veelzijdige aanbod van activiteiten is avond- of weekendwerk niet uitgesloten.

De plaats van tewerkstelling is Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas.

Nog steeds geïnteresseerd in deze functie? Lees er dan meer over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

Profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein De Ster een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je bereid om regelmatig 's avonds en in het weekend te werken?

Heb je een rijbewijs B?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E) met de bijhorende salarisschaal (Ev). Minimum aanvangssalaris: € 2 252,39 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek, indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, zullen we cv-screening toepassen. De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • motivatie
 • bijkomende vorming en opleiding(en)
 • professionele ervaring
 • andere ervaring

De 10 hoogst scorende kandidaten die minstens de helft van de punten
behalen en hun aanwezigheid bevestigen worden toegelaten tot het
sollicitatiegesprek.

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking of chronische ziekte behoefte hebt aan bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) dan mag je ons daarvan op de hoogte brengen bij jouw inschrijvingsformulier. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op donderdag 29 februari 2024.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV

 

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A, dienst Werving en Personeelsbeheer via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Gert Vanhove via telefoonnummer 0470 90 15 18 of e-mailadres: gert.vanhove@oost-vlaanderen.be

assistent onthaal bij domein De Ster (seizoen)
2024-02-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Functie

Je werkt soms ’s avonds en in het weekend. Ons domein is alle dagen open, van “zonsopgang” tot “zonsondergang”, het sluitingsuur varieert daardoor van maand tot maand.

Ook het aantal te werken weekends varieert hierdoor: in juli en augustus kan dat oplopen naar 3 weekends; in de andere maanden kan dit halveren.

We hebben een “vroege ploeg” die begint om 8u (of 9u, voor de 2de kassa) en eindigt om 16u06 (17u06). We hebben ook een late ploeg die start na de middag en eindigt op het sluitingsuur (zonsondergang).

Je hebt veel contact met de bezoekers, wat een zeer divers publiek is.

Je werkt in domein De ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kan omgaan met geld
 • je bent communicatief en kan omgaan met klanten
 • je bent goed op de hoogte van de werking van het domein en kan de bezoekers de juiste uitleg geven
 • je kan je werk zelfstandig uitvoeren, zodra het voor je duidelijk is wat van jou verwacht wordt
 • bereidheid tot weekendwerk en werken in uurroosters.

 

Aanbod

We bieden drie functies aan met een voltijds contract van bepaalde duur voor het seizoen 2024:

 • 1 functie van 1 april 2024 tot en met 15 september 2024
 • 2 functies van 1 mei 2024 tot en met 15 september 2024

Als assistent onthaal (niveau D - Dv: D1, D2, D3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.260,89 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen (voor een volledig jaar prestaties)
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 7 maart 2024.

Klik op de knop “Solliciteren”.

 • Voeg zeker een Nederlandstalig CV toe

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A, dienst Werving en Personeelsbeheer via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Nadine Daelman (adjunct-domeinbeheerder, domein De Ster) via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: nadine daelman@oost-vlaanderen.be

assistent uitbatingen (seizoen) domein Nieuwdonk
2024-02-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 15 september 2024 op zoek naar

 • 1 voltijdse assistent uitbating voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare)
 • assistenten uitbatingen die via dagcontracten op geregelde tijdstippen kunnen bijspringen tijdens drukkere dagen bv. bij mooi weer, vakantiedagen,...

Als assistent uitbating sta je in voor de verkoop en controle van de tickets en identiteitskaart in de zwemzone. Je helpt bezoekers zowel persoonlijk als telefonisch.

Op drukken dagen hou je mee toezicht aan het water.

Daarnaast voer je samen met je teamgenoten kleine groentaken uit zodat de zwemzone netjes is voor de vele bezoekers.

Aangezien je in rechtstreeks contact met publiek werkt, zijn discretie, klantvriendelijkheid en assertiviteit een absolute vereiste.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je bereid om regelmatig 's avonds en in het weekend te werken?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 2.260,89 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

 

Verloop van de procedure

Op donderdag 14 maart 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in domein Nieuwdonk.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 7 maart 2024.

Klik op de knop “Solliciteren”.

 • Voeg zeker een Nederlandstalig CV toe

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 8 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 267 83 71 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

redder (seizoen) domein De Ster
2024-02-22
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 30 september 2024 op zoek naar:

 • een voltijds redder voor het domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
 • redders die op geregelde tijdstippen kunnen bijspringen tijdens drukkere dagen bv. bij mooi weer, vakantiedagen,...tijdens drukkere dagen bv. bij mooi weer, vakantiedagen,...

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan het 50m bad (open water). Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels van het huis doen naleven. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van ons domein een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je bereid om regelmatig 's avonds en in het weekend te werken?

Beschik je daarenboven over een diploma secundair onderwijs en een hoger reddersbrevet?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als redder (niveau C - Cv: salarisschaal) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.303,39 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen (voor een volledig jaar prestaties)
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op dinsdag 26 maart 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in het domein De Ster te Sint-Niklaas.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 7 maart 2024.

Klik op de knop “Solliciteren”.

 

Voeg zeker een Nederlandstalig CV toe.

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 8 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres (personeel.teamA@oost-vlaanderen.be).

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Franky Lyssens via telefoonnummer 0472 758 194 of e-mailadres (franky.lyssens@oost-vlaanderen.be).

Welkom in ons team

Als coördinator organisatiebeheersing en procesmanagement werk je bij de dienst Strategie & Organisatiebeheersing. Je werkt samen met 2 projectmanagers en 2 beleidsmedewerkers die aan de slag gaan met diverse uitdagingen.

De dienst Strategie & Organisatiebeheersing maakt deel uit van het departement Algemene Stafdiensten. Hieronder vind je ook de diensten Marketing & Communicatie, Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken en de Interne Dienst Welzijn, Milieu & Duurzaamheid. Samen ondersteunen wij de directies uit de uiteenlopende domeinen binnen de provincie.

Functie

Je gaat in de eerste plaats aan de slag met ons bestaande organistiebeheersingsysteem en je zoekt, in overleg met de provinciegriffier, actief naar opportuniteiten om dit te versterken en te actualiseren.
In functie daarvan werk je samen met de departementen en directies van onze organisatie om een kwalitatief jaarrapport op te maken, voor de provincieraad in juni, je zorgt voor een kwalitatieve opvolging van klachten, volgt de driejaarlijkse zelfevaluatie op, je begeleidt externe audits die bij ons bestuur uitgevoerd worden, …

Naast jouw taken rond organisatiebeheersing, ga je aan de slag met systemen en tools om onze doelstellingen rond kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling te realiseren. Dit zal zich toespitsen op het ontwikkelen van een procesmatige aanpak voor de organisatie in functie van administratieve vereenvoudiging, digitalisering, efficiëntiewinsten, ... hierbij zorg je ook voor de begeleiding en opleiding van collega’s.

Als coördinator organisatiebeheersing en procesmanagement werk je samen met heel wat collega’s van alle uithoeken van onze organisatie, in het bijzonder met je collega’s binnen de dienst die bezig zijn met diverse projecten.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Lees dan zeker ook de functiebeschrijving in bijlage. Hierin vind je onder meer de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Nog onbeantwoorde vragen? Neem dan zeker contact met ons op. Voor inhoudelijk vragen op 09 267 81 32 en voor procedure vragen op 09 267 71 26.

Je werkt in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent), waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • masterdiploma (enkel via de aanwervingsprocedure)
 • je beschikt over minstens 2 jaar aantoonbare professionele ervaring met organisatieontwikkeling, organisatiebeheersing, risicobeheersing, kwaliteitsmanagement, managementsystemen en/of procesmanagement (enkel via de aanwervingsprocedure).

Wat je moet kunnen/kennen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis rond organisatiebeheersing
 • je hebt kennis van project- en programmamanagement
 • je hebt kennis van procesmanagement
 • je hebt kennis van informatiemanagement.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als coördinator organisatiebeheersing en procesmanagement (niveau A - Ax: salarisschaal A4a-A4b) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris €4.383,11 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • een smartphone, laptop en thuiswerk set
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijk gedeelte - dinsdag 26 maart 2024
 2. mondeling gedeelte - dinsdag 16 april 2024

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.
Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met donderdag 14 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma (indien je deelneemt via de aanwervingsprocedure)
 • ervaringsbewijs (enkel via de aanwervingsprocedure)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 22 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Michael Smekens, directeur, departement Algemene stafdiensten
mail: michael.smekens@oost-vlaanderen.be
tel: 09 267 81 32

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Sarah Youcef Khodja, deskundige HR, dienst Werving & Personeelsbeheer
mail: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
tel: 09 267 71 26

arbeider (jobstudenten) - t.b.v. de Uitleendienst Geraardsbergen
2024-02-20
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Wij zijn op zoek naar een jobstudent voor de Uitleendienst.

Als jobstudent ben je, gedurende 10 dagen (op maandag en/of donderdag) in de maand juli en / of augustus, werkzaam bij de Uitleendienst.

De Uitleendienst leent geluids-, belichtings-, video-, spel- en tentoonstellingsmateriaal uit aan Oost-Vlaamse verenigingen. Er zijn 3 magazijnen; in Gent, Sint-Niklaas en Geraardsbergen.

Als jobstudent doe je het jaarlijks nazicht van het materiaal en vervang je defecte stukken. Daarnaast help je bij het klaarzetten en controleren van het materiaal bij het uit- en inleveren.

De plaats van tewerkstelling is het magazijn van de Uitleendienst in Geraardsbergen.

Wij bieden jou een leerrijke periode in een uitdagende en innoverende werkomgeving!

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag mee zorgen voor een goede dienstverlening?

Ben je in staat om te heffen en te tillen en ben je servicegericht met oog op de klanttevredenheid?

Hecht jij belang aan verzorgd materiaal en een veilige werkplek?

Dan is deze studentenjob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro per uur.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woonwerkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal, indien je voldoet aan de voorwaarden, via mail uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op donderdag 11 april 2024 in de namiddag in het magazijn te Zakkaai 27, 9500 Geraardsbergen. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om deze studentenjob te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op zondag 31 maart 2024.

Meer weten

Voor meer info over de jobinhoud kan je terecht bij Frederic Vanmaele via telefoonnummer (09)253 46 64 of e-mailadres (frederic.vanmaele@oost-vlaanderen.be).

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C via telefoonnummer (09)267 71 26 of e-mailadres (personeel.teamC@oost-vlaanderen.be).

deskundige technieken bij dienst Patrimonium
2024-02-20
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De dienst Patrimonium ondersteunt organisatiebreed de beleidsdiensten van de Provincie en haar verwante instellingen: ze staat in voor het beheer van het provinciaal patrimonium bestemd voor onderwijs (onderwijscampussen), recreatie (recreatiedomeinen), erfgoed, administratie (administratieve gebouwen), milieu (natuur, waterlopen).

Dit patrimonium bestaat uit een vierhonderdtal gebouwen, verspreid over zo’n tachtigtal adressen, en honderden waterlopen en onbebouwde percelen verspreid over Oost-Vlaanderen. Het beheer van deze gebouwen en terreinen is toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam, zodat de gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader ervaren. Ook voor ons personeel is er aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving.

De dienst Patrimonium is opgedeeld in 6 gespecialiseerde cellen:

 • Technieken en Energie (beheer technische installaties, energietraject)
 • Bouwkunde (bouwkunde en buiteninfrastructuur)
 • Vastgoed (vastgoedakten en -contracten)
 • Overheidsopdrachten
 • Budget en Ondersteuning (boekhouding, verzekeringen)
 • Meet- en Tekenbureau.

Samen zijn we een verbonden team van een zestigtal collega's, bestaande uit ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en tekenaars, juristen, landmeters, administratieve en notariële medewerkers.

Functie

Als deskundige technieken, bij de cel Technieken en Energie, sta je onder meer mee in voor het:
 • uitwerken en opvolgen van projecten en werven rond technische installaties in en rond onze gebouwen
 • meewerken aan een duurzaam technisch onderhoud
 • opvolgen van onderhoudscontracten
 • bieden van een snelle oplossing bij calamiteiten en technische defecten.

Samen met je collega's en externe aannemers streef je naar een kwalitatief resultaat, hiervoor maak je gebruik van je vakkennis, je kritische blik en je hands-on mentaliteit.

Je werkt in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent), waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • je beschikt over een professionele of academische bachelor in één van volgende of gelijkaardige technologisch georiënteerde richtingen:
  - elektromechanica of
  - elektronica of
  - energiemanagement of
  - energietechnologie of
  - ecotechnologie
  - bouw
  - facility management
 • je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid om dienstverplaatsingen te maken met een dienstwagen of eigen wagen *
 • je algemene lichamelijke of geestelijke conditie laat toe om op een normale manier alle technische elementen van een gebouw of een werf te inspecteren, te ontwerpen of in situ onderzoek uit te voeren
 • je bent bereid om buiten de normale diensturen prestaties te leveren indien de omstandigheden dat vereisen.

* Voor heel wat verplaatsingen kan je gebruik maken van het vervoersaanbod van de provincie (wagens, cambio, fiets,…). Dienstverplaatsingen met eigen wagen worden uiteraard vergoed.

Wat je moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis van toepasselijke technische wetgeving en reglementering, binnen de vakgebieden van de functie
 • je hebt kennis van toepasselijke administratieve wetgeving en reglementering, in het bijzonder de wetgeving overheidsopdrachten en het provinciedecreet
 • je hebt kennis van de wetgeving veiligheid op de werf
 • je hebt praktische en theoretische vakkennis van technische installaties en nutsvoorzieningen, materialen en uitvoeringsmethoden
 • je hebt basiskennis van bouwfysica en van de principes van welzijnsgericht, milieubewust en duurzaam bouwen.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.
Ook 80% tewerkstelling is mogelijk.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als deskundige technieken (niveau B - Bv: B1-B2-B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.940,86 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijk gedeelte - woensdag 17 april 2024
 2. mondeling gedeelte - dinsdag 23 april 2024

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met woensdag 20 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • professionele of academische bachelor in één van volgende of gelijkaardige technologisch georiënteerde richtingen:
  - elektromechanica of
  - elektronica of
  - energiemanagement of
  - energietechnologie of
  - ecotechnologie of
  - bouw of
  - facility management
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 28 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Kristof De Clercq, hoofdingenieur technieken, dienst Patrimonium:
mail: kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 79 30

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Sarah Youcef Khodja, deskundige HR, dienst Werving & Personeelsbeheer
mail: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 26

poetshulp bij domein De Ster (seizoen)
2024-02-15
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Naar aanleiding van het seizoen in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor het domein De Ster op zoek naar:

 • een poetshulp voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024

Als poetshulp op het Provinciaal domein De Ster sta je mee in voor het onderhoud van de gebouwen en de bijhorende infrastructuur.

Je maakt deel uit van een grote groep collega's. Door hun enthousiaste inbreng maken ze van het domein een aangename werkplaats en een uitnodigend recreatiedomein voor de vele bezoekers.

Je werkt in domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas

Je profiel

 • je bent klantvriendelijk en beperkt communiceren met bezoekers
 • je kan werken in teamverband en je overlegt regelmatig met je collega’s en chef
 • je kan je werk goed plannen en die taken zelfstandig afwerken. Je ziet werk en neemt initiatief waar nodig.

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van arbeider (niveau E) met de bijhorende salarisschaal (Ev). Minimum aanvangssalaris: € 2 252,39 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek, indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, zullen we cv-screening toepassen. De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • motivatie
 • bijkomende vorming en opleiding(en)
 • professionele ervaring
 • andere ervaring

De 10 hoogst scorende kandidaten die minstens de helft van de punten
behalen en hun aanwezigheid bevestigen worden toegelaten tot het
sollicitatiegesprek.

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking of chronische ziekte behoefte hebt aan bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) dan mag je ons daarvan op de hoogte brengen bij jouw inschrijvingsformulier. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op donderdag 7 maart 2024.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Wim Meganck, technisch assistent, domein De Ster, via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: wim.meganck@oost-vlaanderen.be.

projectingenieur (Av) bij dienst Mobiliteit
2024-02-13
Statutair
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Bouw jij mee aan de fietssnelwegen van vandaag en de toekomst? Ben je op zoek naar een job waar je je bouwkundige talenten wil loslaten op de wereld van de fietssnelwegen, fietspaden en fietsbruggen? Vind je ook dat we met z’n allen meer op de fiets zouden moeten springen en wil je mee bouwen en zoeken naar de beste oplossing om die infrastructuur te realiseren? Lees dan snel verder want jij bent de persoon die we zoeken!

Wat wil je weten over ons en waar kom je terecht? Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals mobiliteit, ruimtelijke planning en economie. Het team Mobiliteit is een enthousiaste groep met een serieus boontje voor alles wat met fietsen en trage mobiliteit te maken heeft. Ook onze ingenieurs draaien volop mee in ons netwerk van collega’s, partnerorganisaties en projecten: bouwen van fietssnelwegen, ontwerpen van lokale en bovenlokale fietsroutes, organiseren van een Testkaravaan en mobiscans voor bedrijven, het netwerkdenken in mobipunten, de heropleving van trage wegen,… .
Je ziet het, onze projecten zorgen ervoor dat elke dag boeiend én anders is. We hechten veel waarde aan positieve en efficiënte samenwerking met elkaar.

Over de functie

Wat hebben we voor jou als projectingenieur in petto?

We hebben een onderbouwd en doordacht fietsnetwerk in Oost-Vlaanderen dat we stap voor stap met bouwprojecten realiseren. Je krijgt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met onze projecten. Je gebruikt je technische expertise om samen met de beleidsmedewerker en externe partners het voorontwerp van een fietssnelweg op te bouwen. Je treedt ook op als projectleider en je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanbesteden en laten uitvoeren van de werken.

Je komt terecht in een fijn bouwteam met onze tekenaars, werftoezichters, ingenieurs, beleidsmedewerkers en landmeter. Daarnaast ondersteunen we fietsprojecten bij steden en gemeenten met financiering en expertise. Je gebruikt je technische expertise om voorstellen van de gemeenten te adviseren in het kader van een subsidieaanvraag. Je houdt de vinger aan de pols voor wat nieuw is in de wereld van de bouwkunde in relatie tot duurzame mobiliteit en het bouwen van fietsinfrastructuur.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Nooit dezelfde werkdag! Je houdt van afwisseling, want elk project is maatwerk en verschillend van het vorige.
 • Je speelt misschien wel niet meer met Lego Technic, maar je houdt ervan om te bouwen.
 • Door jouw pragmatische aanpak en vlotte communicatie overtuig je iedereen, binnen en buiten het bedrijf, om samen te werken binnen je project.
 • Jouw technisch en gestructureerd brein zorgt ervoor dat je je focus houdt op het totale project én dat je ook inspeelt op de details van je project.
 • Wij houden van teamplayers! Je werkt graag samen met een divers team.
 • Nooit geen zelfde werkdag! Je houdt van afwisseling, want elk project is maatwerk en verschillend van het vorige.
 • Ben jij de persoon bij wie je collega's of vrienden al eens een advies komen vragen?
 • Je slaagt erin je projecten vooruit te laten gaan omdat je voor elk obstakel wel een oplossing bedenkt.

De tewerkstellingsplaats is het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Ben jij geïnteresseerd in deze afwisselende job waarin je dagelijks uitgedaagd wordt? Lees er dan meer over in onze functiebeschrijving (in bijlage) of bekijk het filmpje over deze boeiende job.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding: 

 • je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur bouwkunde 
  OF
  diploma industrieel ingenieur landmeten 
  OF
  masterdiploma in de industriële wetenschappen 
  OF
  diploma burgerlijk ingenieur
  OF
  masterdiploma in de ingenieurswetenschappen
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je kan werken met Autocad
 • je hebt grondige kennis van standaardbestek 250
 • je hebt kennis van de reglementering veiligheid op de werf
 • je hebt toepasselijke kennis wetgeving overheidsopdrachten.

Twijfel jij of je kan deelnemen aan deze selectieprocedure? Raadpleeg dan zeker de deelnemingsvoorwaarden in bijlage. Blijf je toch met vragen zitten? Neem dan contact op met de personeelsdienst (zie contactgegevens hieronder).

Ons aanbod

We bieden je een voltijds statutaire tewerkstelling met 6 maanden proeftijd.

Als projectingenieur (niveau A - Av: A1a - A1b - A2a) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3 714,32 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. Schriftelijk gedeelte
 2. Mondeling gedeelte

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is. 

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Nood aan ondersteuning tijdens deze selectieprocedure?

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met donderdag 7 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • Diploma industrieel ingenieur bouwkunde
  OF
  diploma industrieel ingenieur landmeten
  OF
  masterdiploma in de industriële wetenschappen
  OF
  diploma burgerlijk ingenieur
  OF
  masterdiploma in de ingenieurswetenschappen
 • Kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • Motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 15 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Informatie over de functie:

Jorre Biesmans, coördinator mobiliteitsteam, dienst Mobiliteit
mail: jorre.biesmans@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 75 25

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR
mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 25

verantwoordelijke publiekswerking sportcentrum Puyenbroeck
2024-02-13
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

In de Moervaartvallei is het sportcentrum Puyenbroeck dé uitgewezen plek voor ontspanning, beweging en sport.

Het sportcentrum beschikt over een zwembad met verschillende baden, waaronder een recreatiebad, instructiebad en peuterbad. Er zijn ook verschillende sportvelden waar je sporten zoals voetbal, tennis, padel of basketbal kan beoefenen. Voor liefhebbers is er ook een atletiekpiste aanwezig.

Als je dorst of honger hebt gekregen na al dat sporten, kan je terecht in onze Sportsbar.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Functie

Als verantwoordelijke publiekswerking is je eerste bekommernis klantvriendelijkheid. Je stuurt een team aan van medewerkers die de balie bemannen, de sporthal klaarzetten en zorgen voor het onderhoud binnen het sportcentrum. Je maakt takenplanningen en brengt administratieve taken (reservaties, telefoons, mails, statistieken,…) tot een goed einde. Dit alles met een klantgerichte insteek. Je zal nauw samenwerken met andere collega’s binnen het team en bewegen op domein Puyenbroeck. Je helpt de centrumverantwoordelijke overzicht te bewaren over lopende projecten.

Je bent een echte teamspeler en je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Je werkt in het sportcentrum Puyenbroeck - Puidonkdreef 1 - 9185 Wachtebeke.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Selectievoorwaarden

 • Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure:
  • diploma: secundair onderwijs.
  • ervaring: geen vereiste.
 • Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering:
  • diploma: geen vereiste.
  • ervaring: geen vereiste.
 • Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten:
  • je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • diploma secundair onderwijs (voor kandidaten via externe procedure)
 • rijbewijs B

Wat je moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je gaat op een verantwoorde en zorgzame manier om met producten en materiaal
 • je kan goed werken in een team en je overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevende
 • je bent in staat om zelf een opdracht om te zetten in een praktisch uitvoeringsplan
 • je bent beleefd en hanteert in alle omstandigheden (bvb met leveranciers) het juiste taalgebruik

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als verantwoordelijke publiekswerking (niveau Cx) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3.153,35 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week of 19-uren week of andere).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

Vervolgens:

 1. schriftelijk gedeelte
 2. assessment center
 3. mondeling gedeelte.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 3 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma secundair onderwijs
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er ten laatste gecommuniceerd worden vanaf donderdag 14 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Stijn De Smet, centrumverantwoordelijke, sportcentrum Puyenbroeck:
mail: stijn.de.smet@oost-vlaanderen.be
bel: 09 342 42 92

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Annelies Zutterman, deskundige HR, dienst Werving en Personeelsbeheer:
mail: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 17

financieel administratief deskundige bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur
2024-02-09
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. De dienst Klimaat, Milieu en Natuur doet dit door in te zetten op:

 • een sterk natuurbeleid: meer bos en topnatuur in Oost-Vlaanderen
 • meer en duurzame renovaties
 • een eigen klimaatbeleid
 • de ondersteuning van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten bij hun gemeentelijk klimaatbeleid.

De dienst telt zo'n 35-tal gedreven medewerkers.

Functie

Je zorgt voor de dagdagelijkse financiële verrichtingen van de dienst, zoals het opmaken van bestelbonnen en het opvolgen van de betaling van facturen. Samen met de projectverantwoordelijken zorg je voor de financiële opvolging van projecten (in excell of andere passende tool). Daarnaast zorg je ook voor de algemene administratieve ondersteuning van de dienst, zoals telefoonpermanentie, opvolgen post en gemeenschappelijke mailbox, administratieve afhandeling van de dossiers deputatie,...

Tewerkstellingsplaats: het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • diploma bachelor of gegradueerde
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kan goed overweg met Excel
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt noties van BBC-regelgeving.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als financieel-administratief deskundige (niveau B - Bv: salarisschaal B1-B2-B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2 940,86 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week of 19-uren week of andere).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte op donderdag 21 maart 2024, in de voormiddag
 2. mondeling gedeelte op donderdag 18 april 2024.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met zondag 3 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma of diploma gegradueerde
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 8 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Fabienne Lagaert, organisatiemedewerker, dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Mail: fabienne.lagaert@oost-vlaanderen.be
Bel: 09 267 83 44

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst Werving & Personeelsbeheer
Mail:lindsy.schollaert@oost-vlaanderen.be
Bel: 09 267 74 60

innovatiemanager bij dienst Ondernemen & Innovatie
2024-02-09
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De dienst Ondernemen & Innovatie bouwt een ondernemings- en innovatievriendelijk beleid uit dat gericht is op de toekomst, waar ondernemingen en organisaties kunnen floreren, waar sociaal en circulair centraal staan en waar ieder talent de kans krijgt op duurzaam werk.

We richten ons op onderzoekers en investeerders, op start-ups en ondernemers, op lokale besturen en op iedereen die mee met ons de wereld wil veranderen.

Er wordt vanuit de dienst ingezet op meerdere thema's:

- Slimme specialisatie: we stimuleren innovatie en triple helix samenwerking in onze slimme specialisatieclusters;
- Sociale en circulaire economie: we zetten in op sociaal en duurzaam ondernemerschap en ondersteunen de transitie naar een circulaire economie;
- Arbeidsmarkt: we faciliteren een arbeidsmarkt waarin vaardigheden en competenties centraal staan en waarbij ieder talent toegang heeft tot duurzaam werk;
- Lokale economie: we ondersteunen de lokale besturen in het voeren van een ondernemingsvriendelijk en kernversterkend beleid.

Functie

Als innovatiemanager sta je mee in voor het verder vorm geven en uitvoeren van het economisch innovatiebeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, om zo de innovatie en groei binnen de afgebakende clusters uit onze slimme specialisatiestrategie te stimuleren.

Je legt je vooral toe op het actief uitbouwen of faciliteren van provinciale ecosystemen tussen relevante triple helix actoren binnen de afgebakende domeinen, zodat er een uitgebreid netwerk ontstaat van actoren die meewerken aan de uitbouw van Oost-Vlaanderen als innovatieve regio.

Je werkt nauw samen met de andere medewerkers van de dienst en in het bijzonder met de huidige innovatiemanager, die zich vooral toespitst op de strategie rond Innovation Playground en de inhoudelijke sturing van het initiatief.

Je werkt vanuit het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent), hoewel je ook regelmatig op de baan bent.

Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Ondernemen & Innovatie en maakt deel uit van een dynamisch, enthousiast team met uiteenlopende kwalificaties en interesses.

Sollicitatietip
Lees de functiebeschrijving (in bijlage): interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • Master diploma (voor kandidaten via externe procedure)

Wat je moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent een geboren netwerker.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur. Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als innovatiemanager (niveau A - rang Av: salarisschaal A1a-A1b-A2a) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3.714,32 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week of 19-uren week of andere).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie

Bij meer dan 20 inschrijvingen, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. mondeling gedeelte

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met woensdag 6 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 15 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Ellen Delie, diensthoofd, dienst Ondernemen & Innovatie:
mail: ellen.delie@oost-vlaanderen.be
tel: 09 267 86 49

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Melissa Smet, deskundige HR, dienst Werving en Personeelsbeheer:
mail: personeel.teamb@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 25

Welkom in ons team

De Provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit een duizendtal geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten.

Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en richten we onze blik op de toekomst. Dat doen we onder andere in deze domeinen: onderwijs, recreatie, economie, landbouw, milieu, ruimtelijke planning, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, toerisme, stedenbouw, mobiliteit en integraal waterbeleid.

De dienst Integraal Waterbeleid wil met haar team een steen in de rivier verleggen als het gaat over het uitbouwen van een klimaatrobuust waterlopensysteem. Je komt terecht in de cel uitvoering die instaat voor het onderhouden van de waterlopen maar ook voor grotere inrichtingswerken. In het totaal beheert de dienst ca.1650 km waterlopen verspreid over de provincie. Daarmee zorgen we voor waterveiligheid bij veel neerslag, waterbeschikbaarheid bij droogte en ecologische herwaardering. Daarnaast zetten wij ook in op een gebiedsgerichte samenwerking, om samen met externe partners nog meer het verschil te kunnen maken.

Functie

Jouw taak bestaat erin de watergerelateerde gebiedsgerichte projecten Water-Land-Schap Barbierbeek (WLS 1.0), Maarkebeek (WLS 1.0) en Molenbeek/Gondebeek (WLS 2.0) verder uit te werken, zodat de doelstellingen van de projecten worden doorvertaald in een actieprogramma.
 • Je staat mee in voor de concrete uitwerking van een aantal acties opgenomen in de programma’s.
 • Je ondersteunt en jaagt de partners binnen de projecten aan om de geplande acties tot een goed einde te brengen.
 • Je coördineert van het projectverloop en de projectstructuur, je staat in voor de noodzakelijke projectadministratie maar je reikt ook specifieke kennis en expertise aan.

Je werkt in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Onze ideale kandidaat combineert kennis en inzicht in de waterproblematiek met ervaring in projectcoördinatie. Je bent een open communicator en van nature een teamspeler met vooral veel goesting om voluit de sprong in het water te wagen.
Je komt terecht in een warm en dynamisch team, met veel expertise en een hoge graad van betrokkenheid.

Wat je moet hebben bij je indiensttreding:

 • masterdiploma

Wat je bij voorkeur moet kennen of kunnen bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je beschikt over redactionele vaardigheden (schrijven voor de doelgroep, wervende teksten maken) en communicatieve vaardigheden (mondeling)
 • je hebt basiskennis rond wetgeving, beheer en beleid van waterlopen en watersystemen
 • je hebt basiskennis wet overheidsopdrachten.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (4 jaar en 3 maanden).

Als projectcoördinator gebiedsgerichte projecten (niveau A - Av: salarisschaal A1a-A1b-A2a) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3 714,32 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week of 19-uren week of andere).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. voorselectie (vanaf 20 kandidaten)

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. schriftelijk gedeelte
 2. mondeling gedeelte.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met 6 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 15 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Tine Buysse, coördinator cel planning, dienst Integraal waterbeleid

mail: tine.buysse@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 76 27

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer:

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 74 60

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als jobstudent poetshulp op het Provinciaal domein De Ster sta je mee in voor het onderhoud van de gebouwen en de bijhorende infrastructuur.

Je maakt deel uit van een grote groep jobstudenten. Door hun enthousiaste inbreng maken ze van het domein een aangename werkplaats en een uitnodigend recreatiedomein voor de vele bezoekers.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar jobstudenten die steeds flexibel kunnen werken, je werkt immers ook op weekend- en feestdagen en presteert soms avonduren (uiterlijk tot 22u00).

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jobstudent die via dagcontracten kunnen bijspringen naargelang de nood (op afroep).

Periode: 30 maart tot en met 30 september 2024.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je administratief nauwkeurig en ben je klantengericht? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Wim Meganck via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: wim.meganck@oost-vlaanderen.be.

jobstudent arbeider in Berlare - (domein Nieuwdonk)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Nationaal Park Scheldevallei focust domein Nieuwdonk op actieve ontspanning, openwater- en natuurrecreatie. Nieuwdonk is 175 hectare groot en de aangelegde vijver is 26,6 hectare groot, waarvan een deel afgebakend is als zwemzone.

Naast een vaste groep collega’s staan tijdens het seizoen dagelijks meer dan 10 seizoensmedewerkers in voor de goede werking en zorgen voor een vlotte dienstverlening aan onze bezoekers.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als arbeider bij het Provinciaal domein Nieuwdonk draai je mee in de dagelijkse werking van het domein. Dit wil zeggen dat het domein dagelijks piekfijn moet liggen voor de opening (om 10u00).

Je dagdagelijkse taken worden door de groendienst gecoördineerd. Op drukke momenten houd je toezicht op de vijver en de parking. Je organiseert het parkeren van de bezoekers.

De domeinbeheerder kan je dringende taken geven zoals het verwijderen van glas, dit krijgt dan voorrang op jouw andere taken.

Periode:

1 juli tot en met 31 juli 2024 en 1 augustus tot en met 31 augustus 2024.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag mee instaan voor een goede dienstverlening van het domein?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Na de inschrijvingsperiode zal je via mail worden uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

jobstudent arbeider in Eeklo - (domein Het Leen)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het Leen is een provinciaal domein dat zich vooral richt op zachte, natuurgebonden recreatie. Het domein beslaat ondertussen ongeveer 285 ha en bestaat in hoofdzaak uit bos. Daarnaast is er ook een arboretum, een bosinfocentrum, een bosklassencentrum, een jeugdkampeercentrum en een cafetaria. Jaarlijks bezoeken ongeveer 150.000 mensen het domein. Ongeveer 30 personeelsleden staan in voor het beheer van Het Leen. Als jobstudent arbeider bos sta je samen met je collega's in voor het onderhoud van het het bos van het domein.

Periode:

1 juli tot en met 31 juli 2024 en 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag zorgen voor een goede dienstverlening?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Alain Van Ghyseghem, diensthoofd via telefoonnummer 09 376 74 70 of e-mailadres: alain.van.ghyseghem@oost-vlaanderen.be.

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als jobstudent arbeider op het Provinciaal domein De Ster sta je mee in voor het onderhoud van het domein en de bijhorende infrastructuur zodat alles proper en veilig is voor de bezoekers.

Je maakt deel uit van een grote groep jobstudenten. Door hun enthousiaste inbreng maken ze van het domein een aangename werkplaats en een uitnodigend recreatiedomein voor de vele bezoekers.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar jobstudenten die steeds flexibel kunnen werken, je werkt immers ook op weekend- en feestdagen en presteert soms avonduren (uiterlijk tot 22u00).

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jobstudent die via dagcontracten kunnen bijspringen naargelang de nood (op afroep).

Periode: 30 maart tot en met 30 september 2024.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je administratief nauwkeurig en ben je klantengericht? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Gert Vanhove via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: wim.meganck@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal en kassa in Berlare (domein Nieuwdonk)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Nationaal Park Scheldevallei focust domein Nieuwdonk op actieve ontspanning, openwater- en natuurrecreatie. Nieuwdonk is 175 hectare groot en de aangelegde vijver is 26,6 hectare groot, waarvan een deel afgebakend is als zwemzone.

Naast een vaste groep collega’s staan tijdens het seizoen dagelijks meer dan 10 seizoensmedewerkers in voor de goede werking en zorgen voor een vlotte dienstverlening aan onze bezoekers.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als assistent uitbatingen sta je in voor de verkoop en controle van toegangstickets. Je informeert klanten persoonlijk en telefonisch over de mogelijkheden in het domein.
Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhoud van het sanitair. Je hebt een basis kennis EHBO. Je houdt toezicht op de zwemvijver samen met de redders.

De domeinbeheerder kan je dringende taken geven zoals toezicht op de parking.

Periode:

van 1 juli tot en met 31 juli 2024

van 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag mee instaan voor een goede dienstverlening van het domein?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

Over ons

In het Nationaal Park Scheldevallei focust domein Nieuwdonk op actieve ontspanning, openwater- en natuurrecreatie. Nieuwdonk is 175 hectare groot en de aangelegde vijver is 26,6 hectare groot, waarvan een deel afgebakend is als zwemzone.

Naast een vaste groep collega’s staan tijdens het seizoen dagelijks meer dan 10 seizoensmedewerkers in voor de goede werking en zorgen voor een vlotte dienstverlening aan onze bezoekers.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als assistent uitbatingen sta je in voor de verkoop en controle van toegangstickets. Je informeert klanten persoonlijk en telefonisch over de mogelijkheden in het domein.
Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhoud van het sanitair. Je hebt een basis kennis EHBO. Je houdt toezicht op de zwemvijver samen met de redders.

De domeinbeheerder kan je dringende taken geven zoals toezicht op de parking.

We zijn op zoek naar studenten die op geregelde tijdstippen via dagcontracten eens kunnen bijspringen.

Periode:

Flexibel: 1 mei tot en met 30 september 2024

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je graag mee instaan voor een goede dienstverlening van het domein?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal en kassa in Wachtebeke (sportcentrum Puyenbroeck)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In de Moervaartvallei is het sportcentrum Puyenbroeck dé uitgewezen plek voor ontspanning, beweging en sport.

Het sportcentrum beschikt over een zwembad met verschillende baden, waaronder een recreatiebad, instructiebad en peuterbad. Er zijn ook verschillende sportvelden waar je sporten zoals voetbal, tennis, padel of basketbal kan beoefenen. Voor liefhebbers is er ook een atletiekpiste aanwezig.

Als je dorst of honger hebt gekregen na al dat sporten, kan je terecht in onze Sportbar.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als assistent uitbatingen sta je in voor het onthaal van de sporters in het sportcentrum. Je bent klantgericht en steekt graag de handen uit de mouwen. Je verkoopt toegangstickets, onderhoudt het sportmateriaal en staat mee in voor het goede verloop in de sporthal. Op drukke dagen hou je mee toezicht aan de buitenbaden. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden.

Periode: 1 juli 2024 tot en met 31 juli 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je klantengericht en wil je graag instaan voor de uitbating van één van de verhuurpunten?

Dan is één van deze vakantiejobs misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening plaatsvinden.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres (personeel.teamA@oost-vlaanderen.be).

Voor meer info over de jobinhoud kan je terecht bij Stijn De Smet via telefoonnummer 09 342 42 92 of e-mailadres (stijn.de.smet@oost-vlaanderen.be).

 

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als jobstudent onthaal en verhuur sta je in voor het onthaal en de uitbating van attracties:

 • je draagt zorg voor een correct kassabeheer zodat de boekhouding sluitend is (geld ontvangen, kassa opmaken, administratie van het dagresultaat, veilig opbergen van ontvangsten);
 • je verzorgt de logistiek (opvolgen reservaties van te verhuren accommodaties, administratie jobstudenten, … );
 • je staat in voor het klantvriendelijk onthaal van de bezoekers;
 • je beantwoordt telefonische en bezoekersvragen;
 • je staat in voor de verwerking van abonnementsaanvragen.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar jobstudenten die kunnen bijspringen naargelang de nood (op afroep).

Periode: 30 maart tot en met 30 september 2024.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je administratief nauwkeurig en ben je klantengericht? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Anneke Elskens via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: anneke.elskens@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal in Dendermonde (Scheepswerven Baasrode)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Voor onze provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode (Dendermonde) zijn we op zoek naar jobstudenten onthaal.

Hierbij sta je mee in voor het klantgericht onthaal van de bezoekers, de veiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Je speelt een actieve rol bij de ondersteuning van evenementen, tentoonstellingen en workshops. Interesse in erfgoed en omgaan met publiek zijn pluspunten.

De provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode in Dendermonde geldt als één van de mooiste industriële erfgoedsites van Vlaanderen en is het ankerpunt van het provinciale varenderfgoedbeleid. De provincie bouwt deze site uit tot een dynamisch (kennis)centrum voor de binnenscheepvaart en tot een ontmoetingsplek voor de varenderfgoedgemeenschap

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024
 • 1 september tot en met 15 september 2024

 

Je profiel

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast, klantvriendelijk en wil je deze zomer een centje bijverdienen met een boeiende vakantiejob?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

 

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur en dit ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Peter Van Wichelen, beleidsmedewerker erfgoed via telefoonnummer 0499 86 74 46 of e-mailadres: peter.van.wichelen@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal in Oudenaarde (erfgoedsite Ename)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Voor onze provinciale erfgoedsite Ename zijn we op zoek naar jobstudenten onthaal.

Hierbij sta je mee in voor het klantgericht onthaal van de bezoekers, de veiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Je speelt een actieve rol bij de ondersteuning van evenementen, tentoonstellingen en workshops. Interesse in erfgoed en omgaan met publiek zijn pluspunten.

De provinciale erfgoedsite Ename is een belevingscentrum waar erfgoedinformatie over de plek Ename en de provincie Oost-Vlaanderen een kruisbestuiving aangaan met erfgoedzorg in de praktijk. De site richt zich zowel op de geïnteresseerde bezoeker, jong en oud, als op de brede erfgoedsector.

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024
 • 1 september tot en met 15 september 2024

 

Je profiel

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast, klantvriendelijk en wil je deze zomer een centje bijverdienen met een boeiende vakantiejob?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

 

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur en dit ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Stani Vandecatsye, coördinator via telefoonnummer 0491 86 82 73 of e-mailadres: stani.vandecatsye@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal in Wachtebeke (Mola Molencentrum)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Voor onze provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum te Wachtebeke zijn we op zoek naar jobstudenten onthaal.

Hierbij sta je mee in voor het klantgericht onthaal van de bezoekers, de veiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Je speelt een actieve rol bij de ondersteuning van evenementen, tentoonstellingen en workshops. Interesse in erfgoed en omgaan met publiek zijn pluspunten.

Het Mola Molencentrum is hét expertise- en belevingscentrum dat het molenerfgoed ondersteunt in de provincie, maar ook (ver) daarbuiten. Mola zelf bestaat uit een bezoekerscentrum te Wachtebeke en vijf actieve molensites in de provincie. De doelgroepen van Mola zijn de vrijwillige en de professionele molenerfgoedzorgers en het brede publiek.

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024
 • 1 september tot en met 15 september 2024

 

Je profiel

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast, klantvriendelijk en wil je deze zomer een centje bijverdienen met een boeiende vakantiejob?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

 

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur en dit ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Walter Van den Branden, conservator via telefoonnummer 09 342 42 41 of e-mailadres: walter.van.den.branden@oost-vlaanderen.be.

jobstudent onthaal in Zottegem (Archeocentrum Velzeke)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Voor onze provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke (Zottegem) zijn we op zoek naar jobstudenten onthaal.

Hierbij sta je mee in voor het klantgericht onthaal van de bezoekers, de veiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Je speelt een actieve rol bij de ondersteuning van evenementen, tentoonstellingen en workshops. Interesse in erfgoed en omgaan met publiek zijn pluspunten.

Het Archeocentrum Velzeke is één van de Erfgoedsites van de Provincie Oost-Vlaanderen, gesitueerd op de plaats waar ééns een bloeiende Romeinse agglomeratie was. Via tentoonstellingen, educatieve projecten, workshops en archeologisch onderzoek komt het brede publiek op een boeiende wijze in contact met het verleden.

Het Archeocentrum Velzeke is gelegen in de Doolbosweg 2 te Velzeke en is tevens de plaats van tewerkstelling.

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024
 • 1 september tot en met 15 september 2024

 

Je profiel

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast, klantvriendelijk en wil je deze zomer een centje bijverdienen met een boeiende vakantiejob?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

 

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur en dit ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Kurt Braeckman, conservator via telefoonnummer 09 364 55 86 of e-mailadres: kurt.braeckman@oost-vlaanderen.be.

Over ons

Het provinciaal domein De Gavers is in de Vlaamse Ardennen de toegangspoort naar beleven, ontspannen en verblijven in een groene en waterrijke omgeving.

Een team van 65 collega’s geeft elke dag het beste van zichzelf om onze bezoekers op een klantgerichte manier te verwelkomen.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast, klantvriendelijk en wil je deze zomer een centje bijverdienen met een boeiende vakantiejob? Dan moet je in het provinciaal domein De Gavers zijn!

We zoeken schoonmakers, arbeiders en onthaalmedewerkers voor de verschillende uitbatingen.

Als onthaalmedewerkers aan de bootverhuur, sport en spel, strand of aan het Gaversbad sta je samen met je collega’s in voor een enthousiast en klantvriendelijk onthaal, voor het ontlenen van materialen aan je uitbating, het verstrekken van informatie en voor het beheren van je kassa. Je zorgt er daarnaast voor dat je uitbating steeds netjes is.

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur en dit ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Thienpont, adjunct diensthoofd via telefoonnummer 054 43 53 50 of e-mailadres: anke.thienpont@oost-vlaanderen.be.

jobstudent poetshulp in Wachtebeke (domein Puyenbroeck)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In de Moervaartvallei is provinciaal domein Puyenbroeck een groenpool voor ontspanning, beweging en overnachting in een uniek landschappelijk kader.

Met een divers en kwalitatief aanbod, een mooi evenwicht tussen activiteiten en natuurbeleving bereiken we jaarlijks een miljoen bezoekers. Met zo’n 120 collega’s zorgen we er dagelijks voor dat onze bezoekers kunnen genieten van een onvergetelijke dagje Puyenbroeck.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Je doet het onderhoud van de gebouwen, de evenemententent en de sanitaire ruimtes (voornamelijk camping, stacaravanterrein, sanitaire buitenblokken) en schoonmaak n.a.v. evenementen en activiteiten.

Je staat in voor het toezicht op het correct gebruik van de sanitaire installaties door de bezoekers en geeft technische problemen door. Je wordt ingeschakeld in een 7/7-uurrooster. Je bent bereid tot regelmatig zaterdag- en/of zondagwerk met minstens een vrij weekend per maand, je bent bereid te werken op feestdagen (1 op 2 feestdagen), op weekdagen wordt er gewerkt van 8.00 tot 16.30 uur en in het weekend van 6.00 tot 10.00 uur. Bij evenementen kan je ook buiten deze werktijden worden ingeschakeld.

Periode:

 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024.

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Indra Van Vooren via telefoonnummer 09 342 42 29 of e-mailadres: indra.van.vooren@oost-vlaanderen.be.

jobstudent poetshulp in Wachtebeke (sportcentrum Puyenbroeck)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In de Moervaartvallei is het sportcentrum Puyenbroeck dé uitgewezen plek voor ontspanning, beweging en sport.

Het sportcentrum beschikt over een zwembad met verschillende baden, waaronder een recreatiebad, instructiebad en peuterbad. Er zijn ook verschillende sportvelden waar je sporten zoals voetbal, tennis, padel of basketbal kan beoefenen. Voor liefhebbers is er ook een atletiekpiste aanwezig.

Als je dorst of honger hebt gekregen na al dat sporten, kan je terecht in onze Sportbar.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als jobstudent poetshulp sta je samen met je collega's in voor de schoonmaak in het domein.

Je zorgt ervoor dat de kantoren, lokalen en andere ruimtes er netjes bijliggen zodat we voldoen aan de normen inzake hygiëne op de werkplek. Taken :

 • Instaan voor het poetsen van het interieur van de kantoren en lokalen op het eerste verdiep, alsook de toiletten en kleedkamers op het eerste verdiep, de vergaderzalen op het tweede verdiep en het vijfde verdiep.
 • Dagelijks onderhouden van diverse ruimtes zoals voornamelijk omkleedruimtes en sanitair maar ook gangen, bergingen, inkomhal, binnen- en buitensanitair van zowel het zwembad als de sporthal.
 • Instaan voor het selectief ophalen van afval.
 • Instaan voor de afwas (afwas in de vaatwasser steken en aanzetten).

Periode:

1 juli tot en met 31 juli 2024

1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Ingrid Van De Vijver, via telefoonnummer 09 342 42 51 of e-mailadres: ingrid.van.de.vijver@oost-vlaanderen.be.

jobstudent redder in Berlare (domein Nieuwdonk)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Nationaal Park Scheldevallei focust domein Nieuwdonk op actieve ontspanning, openwater- en natuurrecreatie. Nieuwdonk is 175 hectare groot en de aangelegde vijver is 26,6 hectare groot, waarvan een deel afgebakend is als zwemzone.

Naast een vaste groep collega’s staan tijdens het seizoen dagelijks meer dan 10 seizoensmedewerkers in voor de goede werking en zorgen voor een vlotte dienstverlening aan onze bezoekers.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver bij domein Nieuwdonk. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Periode:

1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Na de inschrijvingsperiode zal je via mail worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024

Diplomavoorwaarde:

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

We zijn op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen via dagcontracten eens kunnen bijspringen.

Periode:

Flexibel: 29 maart tot en met 30 september 2024

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

 

Verloop van de procedure

Na de inschrijvingsperiode zal je via mail worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Diplomavoorwaarde:

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

Je bent minimum 18 jaar bij aanvang van de studentenjob!

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct-domeinbeheerder via telefoonnummer 09 367 60 00 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.

jobstudent redder in Geraardsbergen (domein De Gavers)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciaal domein De Gavers is in de Vlaamse Ardennen de toegangspoort naar beleven, ontspannen en verblijven in een groene en waterrijke omgeving.

Een team van 65 collega’s geeft elke dag het beste van zichzelf om onze bezoekers op een klantgerichte manier te verwelkomen.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als redder kom je terecht in een dynamisch team in domein De Gavers, Onkerzelestraat 280 te 9500 Geraardsbergen.
Je verzekert de reddingsdienst, maar staat ook in voor het onderhoud van materiaal, de netheid van het zwembad en de kades, de controle van de waterkwaliteit, contact met de zwemmer,...

 

Periode:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

 

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Diplomavoorwaarde

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Thienpont, adjunct diensthoofd via telefoonnummer 054 43 53 50 of e-mailadres: anke.thienpont@oost-vlaanderen.be.

jobstudent redder in Sint-Niklaas (domein De Ster)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Als groene long in het Waasland is het provinciaal domein De Ster een heuse trekpleister voor wie met volle teugen van een dagje recreatie wil genieten.
De prachtige omgeving omarmt onvoorwaardelijk haar vele wandelaars, joggers, hengelaars en andere recreanten. Daarnaast komen ook jong en oud aan hun trekken in de attractieve en kindvriendelijke speeltuinen,
de steeds groeiende kinderboerderij en de uitgebreide mogelijkheden aan watersporten. En als de zon van de partij is, bieden ligweiden en strand aan de zwem- en roeivijver in de zomermaanden het nodige vakantiegevoel.

 

Periode:

van 1 juli tot en met 31 juli 2024

van 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024

Diplomavoorwaarde:

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Franky Lyssens via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: franky.lyssens@oost-vlaanderen.be.

Over ons

In het Waasland komt jong en oud naar De Ster voor ontspanning, spel en waterrecreatie. Domein De Ster richt zich vooral op dagrecreanten en verwelkomt dagelijks een pak trouwe wandelaars, joggers en hengelaars. Het natuur- en recreatiedomein vormt voor de enen een groene oase van rust terwijl het voor de anderen een baken van recreatie en sportiviteit in het Waasland is.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als redder verzeker je de reddingsdienst aan de zwemvijver. Je bent stressbestendig en assertief. Je kunt de moeilijke bezoekers op een rustige manier de regels duiden. Je hebt een goede kennis van EHBO en je onderhoudt de zwemvijver volgens de opgelegde takenplanning.

Als groene long in het Waasland is het provinciaal domein De Ster een heuse trekpleister voor wie met volle teugen van een dagje recreatie wil genieten.
De prachtige omgeving omarmt onvoorwaardelijk haar vele wandelaars, joggers, hengelaars en andere recreanten. Daarnaast komen ook jong en oud aan hun trekken in de attractieve en kindvriendelijke speeltuinen,
de steeds groeiende kinderboerderij en de uitgebreide mogelijkheden aan watersporten. En als de zon van de partij is, bieden ligweiden en strand aan de zwem- en roeivijver in de zomermaanden het nodige vakantiegevoel.

We zijn op zoek naar redders die op geregelde tijdstippen via dagcontracten eens kunnen bijspringen.

Periode:

30 maart tot en met 30 september 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Diplomavoorwaarde:

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Franky Lyssens via telefoonnummer 03 777 69 50 of e-mailadres: franky.lyssens@oost-vlaanderen.be.

jobstudent redder in Wachtebeke (sportcentrum Puyenbroeck)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In de Moervaartvallei is het sportcentrum Puyenbroeck dé uitgewezen plek voor ontspanning, beweging en sport.

Het sportcentrum beschikt over een zwembad met verschillende baden, waaronder een recreatiebad, instructiebad en peuterbad. Er zijn ook verschillende sportvelden waar je sporten zoals voetbal, tennis, padel of basketbal kan beoefenen. Voor liefhebbers is er ook een atletiekpiste aanwezig.

Als je dorst of honger hebt gekregen na al dat sporten, kan je terecht in onze Sportbar.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

Over de functie

Als redder kom je in een dynamisch team in sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 te 9185 Wachtebeke.
Je verzekert de reddingsdienst, maar staat ook in voor het onderhoud van materiaal, de netheid van het zwembad en de kades, de controle van de waterkwaliteit, contact met de zwemmer,...

Periodes:

 • 1 juli tot en met 31 juli 2024
 • 1 augustus tot en met 31 augustus 2024

 

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van onze domeinen een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je 18 jaar en beschik je over een hoger reddersbrevet (+ bijscholingsattest indien reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)?

Draag je bovendien veiligheid hoog in het vaandel en ben je accuraat en klantgericht?

Dan is deze vakantiejob misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Als jobstudent bij het provinciebestuur krijg je de kans om een eerste werkervaring op te doen.

Het brutoloon op 1 januari 2024 bedraagt 14,05 euro.

Per gewerkte dag van minimum 3 uur krijg je bovendien een maaltijdcheque ter waarde van 8,00 euro.

Wie tewerkgesteld wordt in de domeinen op zaterdag- of zondag en op feestdagen, wordt hiervoor extra vergoed.

De provincie biedt haar jobstudenten ook gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.

Opgelet: om te kunnen werken als jobstudent bij het provinciebestuur dien je op de startdatum van je tewerkstelling 18 jaar te zijn.

Verloop van de procedure

Je zal na de uiterste inschrijvingstermijn via mail uitgenodigd worden naar het sollicitatiegesprek.

Bij meer dan 10 kandidaten, kan er mogelijks een CV-screening gebeuren.

De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur ten laatste op 29 februari 2024.

Diplomavoorwaarde:

 • hoger reddersbrevet en recente bijscholing (indien het hoger reddersbrevet ouder is dan 1 jaar)

 

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jan Roegiest, verantwoordelijke zwembad via telefoonnummer 09 342 42 93 of e-mailadres: jan.roegiest@oost-vlaanderen.be.

redder bij sportcentrum Puyenbroeck (seizoen)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

In de Moervaartvallei is het sportcentrum Puyenbroeck dé uitgewezen plek voor ontspanning, beweging en sport.

Het sportcentrum beschikt over een zwembad met verschillende baden, waaronder een recreatiebad, instructiebad en peuterbad. Er zijn ook verschillende sportvelden waar je sporten zoals voetbal, tennis, padel of basketbal kan beoefenen. Voor liefhebbers is er ook een atletiekpiste aanwezig.

Als je dorst of honger hebt gekregen na al dat sporten, kan je terecht in onze Sportbar.

Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die open communicatie en samenwerking heel belangrijk vinden. We werken in een sfeer van vertrouwen en respect.

Ben jij klaar om je stempel te drukken?

 

Over de functie

Als redder kom je terecht in het dynamisch team van het sportcentrum Puyenbroeck. Je verzekert de reddingsdienst, maar staat ook in voor het onderhoud van materiaal, de netheid van het zwembad en de kades, de controle van de waterkwaliteit, contact met de zwemmer,... Kortom een job met veel variatie.

Weekend en avondwerk is inherent aan deze job.

Mee instaan voor de sportbeleving van de klanten in sportcentrum Puyenbroeck, met extra focus dat de mensen op een veilige en efficiënte manier kunnen komen zwemmen.

De plaats van tewerkstelling is het sportcentrum Puyenbroeck (Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke).

Nog steeds geïnteresseerd in deze functie? Lees er dan meer over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

 

Je profiel

Selectievoorwaarden

 • Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure:
  • diploma: secundair onderwijs aangevuld met een brevet Hoger Redder
  • ervaring: geen vereiste.
 • Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering:
  • diploma: brevet Hoger Redder
  • ervaring: geen vereiste.
 • Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten:
  • je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je beheerst de EHBO-technieken
 • je hebt kennis van onderhoudstechnieken, van veiligheidsvoorschriften en WMD-richtlijnen
 • je kan snelle en goede beslissingen nemen in noodsituaties
 • je gaat op een verantwoorde en zorgzame manier om met materieel en materiaal
 • je kan goed werken zowel individueel als in een team en je overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevende
 • je hebt kennis van de VLAREM-regelgeving

 

Ons aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur, namelijk van 29 maart 2024 tot en met 30 september 2024.

Als redder (niveau C - Cv: salarisschaal C1-C2-C3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2.303 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • zaterdagprestaties aan 175%
 • zondagprestaties aan 200%
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen (bij een volledig jaar prestaties)
 • kinderopvang aan een gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 8 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Hoe solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met woensdag 13 maart 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma Hoger Redder
 • motivatiebrief (optioneel)

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf donderdag 14 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

Het sollicitatiegesprek gaat door op het sportcentrum Puyenbroeck in maart 2024.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Informatie over de functie:

Jan Roegiest (hoofdredder bij sportcentrum Puyenbroeck)
mail: jan.roegiest@oost-vlaanderen.be
bel: 09 342 42 93

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Klaas Vandendriessche (deskundige HR bij dienst Werving en Personeelsbeheer)
mail: klaas.vandendriessche@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 17

technisch assistent veiligheid bij domein Nieuwdonk (seizoen)
2024-02-01
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Naar aanleiding van de drukke seizoenperiode in de provinciale recreatiedomeinen zijn we voor de periode van 29 maart 2024 tot en met 30 september 2024 op zoek naar

 • 2 voltijdse technisch assistenten veiligheid voor het domein Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13 A, 9290 Overmere (Berlare)

Als technisch assistent veiligheid (Wachter) sta je in voor de bewaking van en het toezicht op het domein zodat zowel de veiligheid van de bezoekers als de bescherming van het patrimonium van het domein verzekerd zijn. Je ziet toe op het naleven van de reglementering die in het domein van toepassing is.

Je biedt ondersteuning aan het onthaal waar nodig en staat in voor de sluiting van het domein en de veiligheid van de bezoekers. Je voert daarnaast samen met je teamgenoten kleine groentaken uit zodat het domein netjes is voor de vele bezoekers.

Je profiel

Ben je dynamisch, ruim inzetbaar en wil je er graag mee voor zorgen dat het voor de bezoekers van het domein Nieuwdonk een onvergetelijke zomer wordt?

Ben je bereid om regelmatig 's avonds en in het weekend te werken?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Ons aanbod

Je wordt aangeworven in de graad van assistent (niveau D) met de bijhorende salarisschaal (Dv). Minimum aanvangssalaris: € 2.260,89 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer
 • 30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen (bij een volledig jaar prestaties)
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op donderdag 14 maart 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in het domein Nieuwdonk.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deze voorselectie gebeurt op volgende criteria:

 • Opleiding(en)
 • Ervaring(en)
 • Andere activiteiten
 • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 7 maart 2024.

Klik op de knop “Solliciteren”.

 • Voeg zeker een Nederlandstalig CV toe

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Bianca Daelewijn, adjunct domeinbeheerder via telefoonnummer 09 267 83 71 of e-mailadres: bianca.daelewijn@oost-vlaanderen.be.  

landmeter bij dienst Patrimonium
2024-01-24
Statutair
Onbepaalde duur
Voltijds

Welkom in ons team

De dienst Patrimonium ondersteunt organisatiebreed de beleidsdiensten van de Provincie en haar verwante instellingen: ze staat in voor het beheer van het provinciaal patrimonium bestemd voor onderwijs, recreatie, erfgoed, administratie, milieu (natuur, waterlopen). Dit patrimonium bestaat uit een vierhonderdtal gebouwen en honderden waterlopen en onbebouwde percelen verspreid over Oost-Vlaanderen. Het beheer van deze gebouwen en terreinen is toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam, zodat de gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader ervaren. Ook voor ons personeel is er aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving.

De dienst Patrimonium is opgedeeld in 6 gespecialiseerde cellen: Technieken en Energie (beheer technische installaties, energietraject), Bouwkunde (bouwkunde en buiteninfrastructuur), Vastgoed (vastgoedakten en -contracten), Overheidsopdrachten, Budget en Ondersteuning (boekhouding, verzekeringen), en een Meet- en Tekenbureau. Samen zijn we een verbonden team van ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en tekenaars, juristen, landmeters, administratieve en notariële medewerkers.

Functie

Als landmeter-expert bij team Vastgoed (dienst Patrimonium) draag je actief bij tot een provinciaal vastgoedbeleid in dienst van maatschappelijke doelstellingen, zoals integraal waterbeleid, recreatiedomeinen, fietssnelwegen of klimaat. Zo ben je projectleider voor bv. aankopen van onroerend goed die voor deze doelstellingen nodig zijn. Je volgt het proces van A tot Z, van schattingsverslag over onderhandelingen tot verkoopbelofte en akte. Daarnaast sta je in voor de ondersteuning van je collega’s, organisatiebreed, voor alle mogelijke landmetertaken, zoals advies over eigendoms- en gebruikssituatie, opmetingsplans, afpalingen, schattingen, prekadastratie…

Je werkterrein strekt zich uit over het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Je werkt in een hechte pool van 4 landmeters en wordt juridisch en administratief ondersteund door je rechtstreekse collega’s (vastgoedjuristen, notarieel deskundigen). Je werkt samen met interne en externe spelers zoals beleidsdiensten, andere overheden, landmeters en notariaten om tot een optimaal beheer van onze provinciale onroerende goederen te komen. Op die manier kom je terecht in een professionele omgeving waar netwerking en samenwerking je kennis en expertise permanent verruimen.

Dit is een job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. Je rapporteert rechtstreeks aan het celhoofd Vastgoed en maakt deel uit van een hard werkend, enthousiast team met diverse kwalificaties.

Je werkt in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne (Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent), waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op de selectiestappen. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je beschikt over een masterdiploma
 • je beschikt over het wettelijk vereiste diploma om aangesteld te kunnen worden als beëdigd landmeter-expert (zie voor meer info in de functiebeschrijving)
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent bereid om dienstverplaatsingen te maken met een dienstwagen of je eigen wagen.
  Voor heel wat verplaatsingen kan je echter ook gebruik maken van het vervoersaanbod van de provincie (wagens, cambio, fiets,…). Dienstverplaatsingen met eigen wagen worden uiteraard vergoed.
 • je beschikt over minstens 4 jaar aantoonbare professionele ervaring als landmeter – expert.
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt kennis van Autocad en civil3D
 • je hebt kennis van technische meettoestellen
 • je hebt grondige kennis van de wetgeving, technieken en de ontwikkelingen van toepassing op patrimoniale contracten (zoals huur-en gebruiksovereenkomsten), patrimoniale aspecten in specifieke wetgeving zoals bodemdecreet, brownfielddecreet, energiedecreet, hypotheekwetgeving, registratiewetgeving, e.a.
 • je hebt grondige kennis van het burgerlijk wetboek (voornamelijk zakelijke rechten en bijzondere overeenkomsten), het veldwetboek, het kadaster, wet betreffende de onbevaarbare waterlopen, …
 • je hebt basiskennis van regelgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • je hebt basiskennis van technieken en methodes om duurzaamheid gebouwen te meten (Bv. BREEAM).

Aanbod

We bieden je een voltijdse statutaire tewerkstelling met 6 maanden proeftijd.
Ook 80% tewerkstelling is mogelijk.

Als landmeter (niveau A - Av: A1a-A1b-A2a) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 3.714,32 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00, 38-uren week).
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijk gedeelte - donderdag 14 maart 2024
 2. mondeling gedeelte - donderdag 18 april 2024.

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met donderdag 29 februari 2024.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • masterdiploma
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • wettelijk vereist diploma om aangesteld te kunnen worden als beëdigd landmeter-expert
 • ervaringsbewijs - zie voor meer informatie in de bijlagen
  kopie van je rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 8 maart 2024 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Margaux De Cock, vastgoedexpert, dienst Patrimonium
mail: margaux.de.cock@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 79 80 of 0479 35 02 69

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Team C, dienst Werving & Personeelsbeheer
mail: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 26

spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan: • buitengewoon kleuteronderwijs • buitengewoon lager onderwijs • buitengewoon secundair onderwijs • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs • deeltijds beroepsonderwijs • volwassenenonderwijs Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, … Interesse om ons team te versterken?

Over de functie

Je profiel

x

Ons aanbod

Verloop van de procedure

Hoe solliciteren

Meer weten