architect bij de dienst patrimonium
2021-10-22
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemmingen, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn o.a. onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, natuurgebieden, enz…

Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt, onderhoudt en beheert deze gebouwen en terreinen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. Gebruikers krijgen zo een aangenaam en toegankelijk kader aangeboden met de nodige aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium moet dus permanent gerenoveerd, vervangen uitgebreid, gesaneerd of vervreemd worden.

De functie van architect situeert zich bij de dienst patrimonium (cel bouwkunde), binnen het logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en heeft momenteel ongeveer 50 personeelsleden in drie complementaire cellen:

 • een cel vastgoed: staat o.a. in voor aankoop, onteigening, verzekering, huur, concessie
 • een cel technieken: beheer van alle technische installaties
 • een cel bouwkunde: verantwoordelijk voor het architecturaal en bouwkundig deel van het patrimonium, het omgevingsgroen, de buiteninfrastructuur en gesubsidieerde infrastructuur

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze cellen nog ondersteund door een administratieve cel (die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers), een tekenbureau en een jurist. De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en een landschapsarchitect.

Over de functie

Heb jij sterke ontwerpcapaciteiten en een goed ruimtelijk inzicht?

We zijn op zoek naar een architect met sterke ontwerpcapaciteiten, voor het architecturaal en technisch ontwerp en onderhoud van ons provinciaal patrimonium.

Als architect zal je o.a. instaan voor de architectuurkwaliteit en het technisch ontwerp, maar ook de realisatie en de nazorg van onderhouds- en investeringswerken aan het provinciaal patrimonium op gebied van gebouw en omgeving. Je hanteert hierbij de visie van geïntegreerd ontwerp, wat wil zeggen dat zowel buitenaanleg, technieken en stabiliteit een ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel.

Een goede samenwerking met collega’s binnen en buiten de dienst, externe ontwerpers en contractanten is dus noodzakelijk.

Je vakgebied omvat architecturaal ontwerp, bouwtechnieken van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving, interieuropdrachten, veiligheid op de werf, brand- energie-, toegankelijkheids- en andere reglementering, enz.
Affiniteit met monumentenzorg, masterplanning, budgetbeheersing en overheidsopdrachten is aangewezen.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • je hebt een diploma:
  • master in de architectuur of
  • master in de ingenieurswetenschappen: architectuur of
  • de officieren der genie of der artillerie die succesvol uit de applicatieschool komen
 • je hebt een rijbewijs B
 • je bent ingeschreven of kan zonder bijkomende eisen ingeschreven worden op de tabellen van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs
 • je kan werken met Office-toepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je kan werken met AutoCAD
 • je kan werken met SketchUp
 • je hebt kennis van de reglementering veiligheid op de werf en in gebouwen algemeen
 • je hebt kennis van reglementering Ruimtelijk Ordening, vakkennis van het vakgebied
 • je hebt toepasselijke kennis wetgeving overheidsopdrachten
 • je hebt een aantoonbare architectuuraffiniteit

Niet vereist, wel pluspunten

 • ervaring in een openbaar bestuur

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding

 • interne softwaretoepassingen
 • dossierbeheersysteem
 • BA4

Ons aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband met ingang van 1 maart 2022.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 233,44 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdagnamiddag 4 december 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - dinsdagnamiddag 21 december 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 17 november 2021.

Klik op de knop 'Solliciteren'.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • diploma (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage):
  • master in de architectuur of
  • master in de ingenieurswetenschappen: architectuur of
  • de officieren der genie of der artillerie die succesvol uit de applicatieschool komen
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant) (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 26 november 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Michel De Vos, hoofdarchitect bij dienst Patrimonium, staat je graag te woord via mail: michel.de.vos@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 79 46 of GSM-nummer: 0496 59 76 46.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 71 26. 
CAD tekenaar B bij dienst patrimonium
2021-10-22
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemmingen, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn o.a. onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, natuurgebieden, enz…

Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt, onderhoudt en beheert deze gebouwen en terreinen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. Gebruikers krijgen zo een aangenaam en toegankelijk kader aangeboden met de nodige aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium moet dus permanent gerenoveerd, vervangen uitgebreid, gesaneerd of vervreemd worden. Een belangrijk aspect van het beheer van het provinciaal patrimonium is de doorgedreven digitalisering en het toegankelijk maken van het plannenbestand.

De functie van CAD tekenaar situeert zich bij de dienst patrimonium (meet- en tekenbureau), binnen het Logistiek Departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en heeft momenteel ongeveer 50 personeelsleden in drie complementaire cellen:

 • een cel vastgoed: staat o.a. in voor aankoop, onteigening, verzekering, huur, concessie
 • een cel technieken: beheer van alle technische installaties
 • een cel bouwkunde: verantwoordelijk voor het architecturaal en bouwkundig deel van het patrimonium, het omgevingsgroen, de buiteninfrastructuur en gesubsidieerde infrastructuur

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze cellen nog ondersteund door een administratieve cel (die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers), het tekenbureau en een jurist.

Over de functie

Heb je oog voor detail en ervaring met Autocad-plannen? Teken jij binnenkort de plattegronden van het provinciaal patrimonium?

Als CAD tekenaar werk je voor het meet- en tekenbureau, dat meer dan 30.000 plannen beheert (waaronder hoofdzakelijk AutoCAD-plannen). Je zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze plannen en voor het opmeten en uittekenen van provinciale gebouwen en terreinen.

Verder zorg je er ook voor dat de architectuur-, techniek- en omgevingsplannen steeds actueel blijven. Je ondersteunt de verschillende projectleiders en werkt nauw met hen samen. Je bent in staat om hun ideeën te vertalen naar duidelijk leesbare plattegronden. Een grondige kennis van bouwtechniek, bouwmaterialen, technische installaties en infrastructuurwerken is dus noodzakelijk. Bovendien ben je ook op de hoogte van de stedenbouwkundige voorschriften en kan je omgevingsvergunningen invoeren in het omgevingsloket. Je hebt een grondige kennis van AutoCAD en toont interesse in het aanleren en gebruiken van andere CAD- en grafische software.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • Je hebt een diploma *:
  • bachelor architectuur of
  • bachelor elektromechanica of
  • bachelor industriële wetenschappen: bouwkunde
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je kan goed werken in een team en overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevenden
 • je hebt een rijbewijs B
 • je kan discreet omgaan met informatie en respecteert de privacy
 • je kan werken met CAD-software (i.h.b. AutoCAD)
 • je hebt een grondige kennis van bouwtechniek, bouwmaterialen, technische
 • installaties en infrastructuurwerken
 • je bent vertrouwd met de bouwkundige terminologie
 • je hebt basiskennis van de stedenbouwkundige wetgeving
 • je begrijpt snel de noden van de architect, ingenieur of expert
 • je werkt nauwkeurig, zorgvuldig en je hebt oog voor detail
 • je bent voldoende zelfstandig om deadlines te halen en in te spelen op onverwachte situaties

Niet vereist, wel pluspunten

 • ervaring in een openbaar bestuur
 • ervaring bij een studie-of tekenbureau

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding

 • interne softwaretoepassingen
 • FMIS (i.h.b. Planon)
 • eigen databanken

* enkel voor kandidaten via aanwerving - zie bijlage 'voorwaarden via aanwerving'.

Ons aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdagnamiddag 11 december 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - woensdagnamiddag 12 januari 2022.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 17 november 2021.

Klik op de knop 'Solliciteren'.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • diploma *:
  • bachelor architectuur of
  • bachelor elektromechanica of
  • bachelor industriële wetenschappen: bouwkunde
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant) (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

* enkel voor kandidaten via aanwerving - raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 26 november 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Steven Notteboom, hoofdtekenaar bij dienst Patrimonium, staat je graag te woord via mail: steven.notteboom@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 79 50 of GSM-nummer: 0494 77 07 42.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 71 26. 
deskundige bouwkunde bij dienst patrimonium
2021-10-22
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Heb jij een passie voor patrimonium en blink je uit in het beheer, technisch ontwerp en onderhoud ervan? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar jou!

Je bent een gedreven deskundige bouwkunde, die zich ten volle wil inzetten voor het provinciaal patrimonium van Oost-Vlaanderen. Je staat in voor de technische afhandeling, controle, realisatie en ook nazorg van onderhouds- en investeringswerken op vlak van gebouw- en buiteninfrastructuur.

Als deskundige bouwkunde werk je bij de dienst patrimonium, binnen het logistiek departement. Je maakt hier deel uit van de cel bouwkunde, één van de technische cellen binnen het departement. Deze cel is verantwoordelijk voor het bouwkundig deel van het patrimonium, de buiteninfrastructuur en de gesubsidieerde infrastructuur. Ze wordt ondersteund door de cel technieken, die het beheer van alle technische installaties op zich neemt.

Het patrimonium bestaat uit een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemmingen verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn o.a. onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, natuurgebieden, enz…

Zoals je ziet: een diverse en uitdagende werkregio!

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • je kan werken met Office-toepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je kan werken met AutoCAD
 • je hebt kennis van veiligheid op de werf
 • je hebt kennis van wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening, reglementen, wetgeving en vakkennis van het vakgebied
 • je hebt toepasselijke kennis van de wetgeving overheidsopdrachten in functie van diensten, leveringen en werken
 • je hebt kennis van duurzaam omgevingsbeheer en bouwafval

Niet vereist, wel pluspunten

 • ervaring in een openbaar bestuur
 • ervaring en praktische kennis in de diverse vakgebieden van de functie

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding

 • interne softwaretoepassingen
 • Civil 3D
 • meettoestellen totaalstation, GPS
 • SketchUp

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdagvoormiddag 4 december 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - donderdagnamiddag 16 december 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 17 november 2021.

Klik op de knop 'Solliciteren'.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

Nederlandstalig cv

diploma (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage):

 • bachelor architectuur of
 • bachelor bouwkunde of
 • bachelor houttechnologie of
 • bachelor landschaps- en tuinarchitectuur of
 • bachelor agro/biotechnologie of
 • bachelor interieurvormgeving, binnenhuiskunst, binnenhuisontwerp of binnenhuisarchitectuur

motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 26 november 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Michel De Vos, hoofdarchitect bij dienst Patrimonium, staat je graag te woord via mail: michel.de.vos@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 79 46 of GSM-nummer: 0496 59 76 46.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 71 26. 
ingenieur technieken bij dienst patrimonium
2021-10-22
Statutair
Niet van toepassing
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemmingen, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn o.a. onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, natuurgebieden, enz…

Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt, onderhoudt en beheert deze gebouwen en terreinen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. Gebruikers krijgen zo een aangenaam en toegankelijk kader aangeboden met de nodige aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium moet dus permanent gerenoveerd, vervangen uitgebreid, gesaneerd of vervreemd worden.

De functie van ingenieur technieken situeert zich bij de dienst patrimonium (cel technieken), binnen het logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en heeft momenteel ongeveer 50 personeelsleden in drie complementaire cellen:

 • een cel vastgoed: staat o.a. in voor aankoop, onteigening, verzekering, huur, concessie
 • een cel technieken: beheer van alle technische installaties
 • een cel bouwkunde: verantwoordelijk voor het architecturaal en bouwkundig deel van het patrimonium, het omgevingsgroen, de buiteninfrastructuur en gesubsidieerde infrastructuur.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze cellen nog ondersteund door een administratieve cel (die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers), een tekenbureau en een jurist. De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en een landschapsarchitect.

Over de functie

Heb je een goed technisch inzicht en ben je ook sterk in het maken van ontwerpen?

Momenteel zoeken we een ingenieur met sterke ontwerpcapaciteiten voor het technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium.

Als ingenieur zal je instaan voor het technisch ontwerp, de realisatie en ook de nazorg van onderhouds- en investeringswerken aan het provinciaal patrimonium. Je focus ligt op het gebied van technische installaties van gebouwen en een duurzaam energiebeleid. Je volgt hierbij de visie van geïntegreerd ontwerp, wat wil zeggen dat zowel bouwkunde, technieken en stabiliteit een integrerend ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel. Hiervoor is een goede samenwerking met collega’s binnen en buiten de dienst, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.

Je vakgebied omvat o.a. bouwtechnieken van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving, interieuropdrachten, veiligheid op de werf en brand- energie-, toegankelijkheids- en andere reglementering. Affiniteit met bouwkunde, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling is zeker aangewezen.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • je kan werken met Office-toepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt een rijbewijs B
 • je hebt kennis van toepasselijke technische wetgeving en reglementering, binnen de vakgebieden van de functie
 • je hebt kennis van toepasselijke administratieve wetgeving en reglementering, in het bijzonder de wetgeving overheidsopdrachten en het provinciedecreet
 • je hebt kennis van de wetgeving veiligheid op de werf
 • je hebt praktische en theoretische vakkennis van technische installaties en 
  nutsvoorzieningen, materialen en uitvoeringsmethoden
 • je hebt basiskennis van bouwfysica en van de principes van welzijnsgericht, milieubewust en duurzaam bouwen
 • je kan omgaan met diverse soorten meettoestellen

Niet vereist, wel pluspunten

 • ervaring in een openbaar bestuur
 • ervaring en praktische kennis in de diverse vakgebieden

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding

 • interne softwaretoepassingen
 • eigen databeheerssysteem
 • BA4-BA5-HS.

Ons aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband.

Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 233,44 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - zaterdagvoormiddag 11 december 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, zal je diezelfde dag nog op gesprek komen (zaterdagnamiddag 11 december 2021). Bij meer dan 6 kandidaten zal de mondelinge test doorgaan op vrijdag 17 december 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is woensdag 17 november 2021.

Klik op de knop 'Solliciteren'.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • diploma van master in de industriële wetenschappen (raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant) (zie voor meer info in de voorwaarden)
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 26 november 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Kristof De Clercq (hoofdingenieur technieken bij dienst patrimonium) staat je graag te woord via kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be, telefoonnummer: 09 267 79 30 of GSM-nummer: 0496 59 76 30.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys (medewerker HR bij dienst Werving en Personeelsbeheer) via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 71 26. 
deskundige waterbodem
2021-10-21
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) biedt ondersteuning aan gemeentelijke diensten, polders en wateringen en de provinciale dienst Integraal waterbeleid voor de uitvoering van waterbodemonderzoeken. Naar aanleiding van geplande bagger- en ruimingswerken moeten waterloopbeheerders immers een voorafgaande kwaliteitsbepaling (laten) uitvoeren van de te ruimen sedimentlaag. Het PCM voert de staalname en analyses uit in eigen beheer, de aansturing van deze onderzoeken gebeurt door een deskundige waterbodem. Rapportage gebeurt in de vorm van een eenvoudig beproevingsverslag of aan de hand van een technisch verslag (conform standaardprocedure en VLAREBO).

Voor deze vacature zal je, als deskundige waterbodem, ingezet worden bij het PCM, voor de opmaak van kwaliteitsvolle beproevingsverslagen, technische verslagen en adviezen over waterbodemonderzoeken.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je hebt kennis van de milieuwetgeving in het algemeen en meer bepaald van VLAREBO en standaardprocedure "Opmaak van een Technisch verslag" en de code van goede praktijk "Onderzoek van waterbodems en oevers"
 • Je hebt kennis van de milieucompartimenten waterbodem en bodem
 • Je hebt kennis van monstername- en analaysetechnieken van milieumonsters.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van bepaalde duur (1 jaar vanaf indiensttreding).

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op maandag 15 november 2021 vindt een sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 10 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.  

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard. 

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Faciliteiten voor kandidaten met een beperking:

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie en bezorg je ons een attest.

Wij zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is zondag 7 november 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • Bachelordiploma - zie bijlage 'voorwaarden sollicitatiegesprek'
 • Kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • Motivatiebrief 

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens). We raden je ook aan om jouw SPAM folder te controleren.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Frederik Seghers (wetenschappelijk medewerker bodem bij het Centrum voor Milieuonderzoek) staat je graag te woord via frederik.seghers@oost-vlaanderen.be of 09 267 89 15.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Linde Goedertier (medewerker HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
deskundige educatie t.b.v. Erfgoedsite Ename
2021-10-19
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De deskundige educatie staat in voor de coördinatie en ontwikkeling van de educatieve en publiekswerking van de erfgoedsite Ename, meer bepaald het ontwikkelen coördineren van educatieve pakketten en publieksgerichte projecten, uitvoeren van de communicatie, bijdragen tot de open depotwerking (nieuwe taak op korte termijn).

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je hebt een diploma van bachelor
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis van publiekswerking en -werving
 • je hebt kennis van erfgoed in de brede zin
 • je hebt basiskennis van het erfgoed en de collecties van de site
 • je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Erfgoedsite Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Voorselectie vanaf 25 kandidaten

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 25 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is vrijdag 12 november 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • diploma van bachelor (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

 

Heb je nog vragen?

Technisch adviseur-coördinator - Richtpunt campus Eeklo
2021-10-15
Tijdelijk Onderwijs
Bepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan:

 • buitengewoon lager onderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
 • deeltijds beroepsonderwijs
 • volwassenenonderwijs.

Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici

Over de functie

Er is een niet-vacant ambt van technisch adviseur-coördinator te begeven.

Het betreft een halftijdse vervanging.

Je profiel

1. Voldoen aan de gestelde eisen van de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van technisch adviseur-coördinator aan het secundair onderwijs, namelijk:

 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
 • GVSO-groep 1
 • Educatieve master
 • Ten minste master + Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
 • Ten minste bachelor + Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
 • Ten minste Hoger Secundair Onderwijs + Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
  + 3 jaar nuttige ervaring erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

2. In het bezit zijn van het attest van preventieadviseur niveau 2 of zich er toe verbinden dit attest te behalen binnen een termijn van één jaar

Ons aanbod

Er wordt een wervingsreserve aangelegd die drie jaar geldig is en die kan aangesproken worden voor andere vervangingen in het ambt van technisch adviseur-coördinator aan Richtpunt campus Eeklo.

Verloop van de procedure

Er wordt een selectie georganiseerd onder de vorm van een interview.

Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk 25 oktober 2021.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Voor meer info kan je terecht bij de dienst Werving en personeelsbeheer, team E, bij Christine Thienpont op het nummer 09 267 74 61 of via het e-mailadres personeel.teamE@oost-vlaanderen.be

coördinator klimaatinnovatieve economie
2021-10-07
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

De provincie Oost-Vlaanderen wil een ambitieus klimaatbeleid voeren en streeft naar een 'klimaatgezond' Oost-Vlaanderen in 2040. Eén van de 5 speerpunten van het provinciaal klimaatplan is 'een klimaatinnovatieve economie'. Als coördinator klimaatinnovatieve economie werk jij dit speerpunt uit. In deze functie sla je een brug tussen het ambitieuze klimaatbeleid en het economisch beleid van de provincie Oost-Vlaanderen.

Samen met jouw collega's van de directies economie en leefmilieu werk je concrete acties uit. Je hebt frequent contact met bedrijven en andere actoren uit de economische sector (havenbedrijven, werkgeversorganisaties, ...). Je zet de bestaande subsidieoproepen circulaire economie verder en werkt nieuwe acties rond circulaire economie uit. Je bouwt een aanbod uit voor bedrijven gelinkt aan het provinciaal centrum voor hernieuwbare energie 'Fabriek Energiek'. Je verdiept je in de werking van het provinciaal klimaatfonds en de Europese subsidieprogramma's en schrijft projectvoorstellen uit.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen Oost-Vlaanderen
 • Je beschikt over relevante kennis van de economische sector
 • Je hebt ervaring met economische actoren (bedrijven, bedrijvenorganisatie)
 • Je beschikt over relevante kennis van het klimaatbeleid
 • Je bent in staat actief deel te nemen aan vergaderingen en werk- en denkgroepen
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen
 • Je bent sterk in procesbegeleiding en projectmatig werken
 • Je bent bereid actief te participeren in 2 directies binnen de provincie: directie Leefmilieu en directie Economie
 • Je bent bereid om halftijds te werken bij de directie Leefmilieu en halftijds bij de directie Economie, om zo een brugfunctie tussen beide directies te kunnen vervullen.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3233,44 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elke selectiestap slagen om door te gaan naar de volgende stap:

1. Voorselectie vanaf 24 kandidaten

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

2. Praktijkgerichte schriftelijke test
3. Mondelinge test

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 28 oktober 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • Masterdiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Veerle De Bock (diensthoofd bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur) staat je graag te woord via veerle.de.bock@oost-vlaanderen.be of 09 267 78 10.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Linde Goedertier (medewerker HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
redder - t.b.v. domein De Gavers te Geraardsbergen
2021-09-29
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciaal domein De Gavers is in de Vlaamse Ardennen de toegangspoort naar ontspanning en verblijven in een groene en waterrijke omgeving.

Een team van zo’n 65 medewerkers geeft elke dag het beste van zichzelf om onze bezoekers op een klantvriendelijke manier te verwelkomen.

Als redder kom je terecht in een team van 12 mensen.  Er is zowel een binnenbad als een strand. Als redder sta je niet enkel in voor toezicht op de zwemmers, maar geef je ook zwemlessen voor zowel volwassenen als kindjes, aquagym en wobbellessen. Indien je dat wil, kan je ook worden ingezet als lesgever bij schoolsportdagen. Hierdoor zit er heel wat afwisseling in je job.

Je komt terecht in een leuke groep. De nadruk ligt op een professionele aanpak, met een familiaal karakter.

Je werkt 1 weekend op de 2.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

Voorbeeld:

 • je hebt een diploma secundair onderwijs
 • je hebt hebt een hoger reddersbrevet en de nodige bijscholingsattesten
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je kent de EHBO-technieken
 • je hebt kennis van onderhoudstechnieken (arbeidsmiddelen en schoonmaakproducten), van veiligheidsvoorschriften en WMD-richtlijnen
 • je kan snelle en goede beslissingen nemen in noodsituaties
 • je laat niet na kordaat te communiceren en op te treden indien nodig
 • je gaat op een verantwoorde en zorgzame manier om met materieel en materiaal
 • je kan goed werken zowel individueel als in een team en je overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevende
 • je hebt basiskennis van de VLAREM-regelgeving

Ons aanbod

Het betreft het aanleggen van een wervingsreserve.

De tewerkstellingsplaats is: domein De Gavers, Onkerzelestraat 280 te 9500 Geraardsbergen

Je wordt aangeworven in de graad van technisch medewerker (niveau C rang …Cv) met de bijhorende salarisschaal (C1-C2-C3). Minimum aanvangssalaris:
€ 1965,87 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte vaardigheidstest
 2. Selectiegesprek

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 18 november 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig C.V.
 • diploma van secundair onderwijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • hoger reddersbrevet en de nodige bijscholingsattesten
 • kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant) - bij indiensttreding
 • motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

 

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Liesbeth Cock (diensthoofd bij domein De Gavers) staat je graag te woord via liesbeth.cock@oost-vlaanderen.be of 054 43 53 56.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Evelien Verhelst (deskundige HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamA@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 17. 
spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan: • buitengewoon kleuteronderwijs • buitengewoon lager onderwijs • buitengewoon secundair onderwijs • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs • deeltijds beroepsonderwijs • volwassenenonderwijs Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, … Interesse om ons team te versterken?

Over de functie

Je profiel

x

Ons aanbod

Verloop van de procedure

Hoe solliciteren

Meer weten