beleidsmedewerker dorpen
2021-11-29
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Dienst Landbouw & platteland geeft uitvoering aan het plattelandsbeleid in Oost-Vlaanderen.
Een team van een 8-tal mensen, het plattelandsloket, maakt dit concreet. (Be)leefbare dorpen krijgen extra aandacht binnen een dorpenbeleid.

Wat houdt zo’n dorpenbeleid in?

Via actief burgerschap, participatie en sociale cohesie zet de dienst in op het versterken van doren op het platteland. De diversiteit aan uitdagingen in de dorpen vereist maatwerk. Hiermee wordt dan ook rekening gehouden in de uitwerking van acties. Hoe kunnen lokale besturen, middenveld en burgers elkaar vinden, samenwerken en elkaar versterken? Op maat werken is ook luisteren naar elkaar. Dus participatie maakt inherent deel uit van dat dorpenbeleid.

Taken:

We zoeken tijdelijk versterking om een loketwerking uit te bouwen voor het dorpenbeleid. Via de loketwerking willen we maatwerk rond ruimtelijke kwaliteit en participatietrajecten in dorpen ondersteunen. Een bevraging en participatief project naar de lokale besturen is hierbij het vertrekpunt. Wat leeft bij de lokale besturen rond dorpen(beleid), aan welke ondersteuning hebben ze nood, kan die ondersteuning van de Provincie komen?

Je werkt het traject verder uit, stelt een bevraging op, voert diepte-interviews, vertaalt de resultaten naar een actie- en communicatieplan, enzoverder.

Via de loketwerking en bevraging willen we:

 • tegemoet komen aan de reële noden van lokale gemeenschappen
 • betere afstemming tussen lokaal en bovenlokaal beleid om de middelen juist in te zetten
 • bijdragen aan een doordachte visie op de lokale betrokkenheid bij het beleid en dienstverlening dicht bij de burger.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur
 • Je hebt kennis van participatietheorieën en van democratiemodellen
 • Je hebt kennis van diverse instrumenten en vaardigheden in samenwerking (bijvoorbeeld stimuleren van eigenaarschap, draagvlakcreatie, hoe de agenda van een bestuur afstemmen met agenda's van andere organisaties, ...)
 • Je hebt een visie op samenwerken en netwerkvorming en hoe dit in goede banen leiden
 • Je bent in staat een boodschap mondeling en schriftelijk duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen.

Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van bepaalde duur, namelijk 6 maanden vanaf indiensttreding.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3233,44 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op dinsdag 21 december 2021 vindt een sollicitatiegesprek plaats. 
Het sollicitatiegesprek zal digitaal, via Microsoft Teams, plaatsvinden.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 10 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van het totaal behaalde aantal punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Faciliteiten voor kandidaten met een beperking:

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie.

We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is maandag 13 december 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • Masterdiploma
 • Kopie van jouw rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • Motivatiebrief 

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Katrien De Merlier (beleidscoördinator platteland bij dienst Landbouw & platteland) staat je graag te woord via katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 70.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Linde Goedertier (medewerker HR bij de personeelsdienst - team B) via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
deskundige mobiliteit
2021-11-29
Contractueel
Bepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Duurzame mobiliteit is echt een hot topic. Ben je het helemaal eens dat kwaliteitsvolle fietspaden de sleutel zijn om meer personen op de fiets te krijgen? En wil jij daar graag aan mee werken? 
Lees dan snel verder want jij bent de persoon die we zoeken!

Wat wil je weten over ons en waar kom je terecht?

Dienst Mobiliteit is op zoek naar iemand die positief en enthousiast samenwerkt. Het team is een enthousiaste groep met een serieus boontje voor alles wat met fietsen en trage mobiliteit te maken heeft.

Als deskundige mobiliteit ga je volop mee op in het netwerk van projecten en partnerorganisaties: het uitbouwen van fietssnelwegen, het ontwikkelen van functionele fietsnetwerken, het adviseren van kwaliteitsvolle fietspaden, het organiseren van De Testkaravaan en mobiscans voor bedrijven, de heropleving van trage wegen, ... Je ziet het, de projecten zijn boeiend en elke dag is anders.

Wat hebben we voor jou in petto als deskundige mobiliteit?

We zijn trots op onze projecten en we willen duurzame mobiliteit maximaal stimuleren door het aanbieden van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Jij hebt daar een cruciale rol in. Steden en gemeenten kunnen tot wel 100% subsidie krijgen voor het bouwen van fietsinfrastructuur. Jij volgt de projectstuurgroepen op waarin het ontwerp van die fietspaden vorm krijgt. Een fietspad staat in Vlaanderen zelden los van de omgeving en andere infrastructuur. Jij denkt dan ook mee na om samen met externe partners overeenstemming te vinden en toch verlies je niet het uitgangspunt van comfortabele en veilige fietspaden uit het oog. Voor inspiratie, advies en ondersteuning kan je uiteraard ook terecht bij onze beleidsmedewerkers en andere teamleden.

Je krijgt de mogelijkheid om je te verdiepen in de mobiliteitswereld en specifiek die van de fiets.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • Je beschikt over communicatieve en redactionele vaardigheden, zowel mondeling en schriftelijk en bent open ingesteld
 • Je beschikt over de nodige constructieve overtuigingskracht in je communiceren en zoekt overeenstemming met partners
 • Je gelooft in het belang van duurzame mobiliteit
 • Jij neemt steevast je telefoon of laptop als je iets hoort of leest waar je nog niet het fijne van kent? Want je wil het wel begrepen hebben
 • Ben jij in staat om iemand te overtuigen dat een olifant echt wel roze is?
 • Ben jij een persoon die in een moeilijke discussie toch helder en constructief communiceert en erover waakt dat jouw argumenten begrepen worden?
 • Je wordt enthousiast als je kan samenwerken. Ook als dat betekent dat het soms zoeken is naar een pragmatische consensus?
 • Wij houden van teamplayers! Werk je graag samen met een divers team én wil je daarnaast ook je eigen opdrachten in alle vertrouwen voltooien?

Ons aanbod

Het betreft twee voltijdse functies in contractueel verband van bepaalde duur, namelijk 1 jaar vanaf indiensttreding.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Op maandag 20 december 2021 vindt een sollicitatiegesprek plaats. 
Het sollicitatiegesprek zal digitaal, via Microsoft Teams, plaatsvinden.

Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 10 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van het totaal behaalde aantal punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Faciliteiten voor kandidaten met een beperking:

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie.

We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is dinsdag 14 december 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • Bachelordiploma
 • Motivatiebrief 

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Anke Schelfaut (diensthoofd bij dienst Mobiliteit) staat je graag te woord via anke.schelfaut@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 31.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Linde Goedertier (medewerker HR bij de personeelsdienst - team B) via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
deskundige klimaatrenovaties
2021-11-25
Contractueel
Bepaalde duur
Deeltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is één van de 4 cellen van dienst Klimaat, Milieu & Natuur. Het Steunpunt telt zo'n 12-tal medewerkers, waaronder de deskundige klimaatrenovaties. Het team rolt acties uit die aanzetten tot meer renovaties en meer duurzame renovaties en werkt samen met particulieren en de 60 Oost-Vlaamse gemeentebesturen om meer duurzame manieren van wonen en bouwen tot stand te brengen.

Momenteel zijn er vanuit het Steunpunt 'lokale renovatieprojecten' lopende. Dit traject biedt een oplossing voor de vele drempels waarmee particulieren geconfronteerd worden bij duurzaam renoveren: een vast aanspreekpunt in plaats van vele verschillende actoren, onafhankelijk advies, een duidelijk stappenplan, ontzorging en hulp bij aanvragen van offertes en premies, ... Dit ontzorgingstraject wil de dienst verder uitbreiden door onder andere bijkomend in te zetten op klimaatadaptieve maatregelen én opschalen naar een ruimere regio.

Het project 'Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert' wil de realisatiegraad van duurzame renovaties in Zuid-Oost-Vlaanderen verhogen. Daarnaast wordt het renovatieadvies uitgebreid met klimaatadaptief advies, alsook met advies naar gemeenten inzake klimaatadaptieve ingrepen in de publieke ruimte. Als deskundige klimaatrenovaties ben je het aanspreekpunt en begeleid je de gemeenten in dit project.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen
 • Je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • Je hebt kennis van projectmanagement
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
 • Je beschikt over relevante kennis met betrekking tot duurzaam wonen en bouwen, energie
 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen (studiedagen, spreken voor publiek, voorbereiden van speechen, persberichten, ...)
 • Je beschikt over de nodige overtuigingskracht in je communicatie
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Ons aanbod

Het betreft een deeltijdse (4/5) functie in contractueel verband van bepaalde duur, namelijk 36 maanden vanaf indiensttreding, in kader van het project 'Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert'.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2560,11 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Verloop van de procedure

Je moet voor elke selectiestap slagen om door te gaan naar de volgende selectiestap:

1. Voorselectie vanaf 20 kandidaten

Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 20 bedraagt, zal er een voorselectie georganiseerd worden. De voor de voorselectie behaalde punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

2. Praktijkgerichte schriftelijke test 
3. Mondelinge test

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is donderdag 16 december 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • Bachelordiploma (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Liesbeth De Vetter (coördinator steunpunt duurzaam wonen en bouwen bij dienst Klimaat, Milieu & Natuur) staat je graag te woord via liesbeth.de.vetter@oost-vlaanderen.be of 09 267 78 38.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Linde Goedertier (medewerker HR bij de personeelsdienst) via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 
organisatiemedewerker
2021-11-25
Contractueel
Onbepaalde duur
Voltijds

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als organisatiemedewerker, bij de Centrale dienst Onderwijsinstellingen, zet je jouw expertise in ter ondersteuning van het beleid, de directie, scholen en centra.

Je neemt initiatief om projecten binnen de directie te trekken. Je denkt mee rond vernieuwingen, je werkt processen uit en implementeert deze.
Ook de organisatie kent je want jij ziet voordelen om deel te nemen aan organisatiebrede projecten.

De directie kan op jouw administratieve vaardigheden rekenen, besluiten opmaken, notuleren en klachtenbehandeling schrikken jou niet af.
Je zorgt ervoor dat de subsidiëringsverplichtingen tegen over het ministerie van Onderwijs en Vorming nageleefd worden.

Je coacht en motiveert je team naar stipte en kwaliteitsvolle opdrachten.

De functiebeschrijving, met bijhorende competenties, vind je in bijlage.

Je profiel

Selectievoorwaarden:

Ben je extern aan het het provinciebestuur Oost-Vlaanderen OF
voldoe je niet aan de voorwaarden voor bevordering of interne mobiliteit dan neem je deel aan de selectieprocedure via aanwerving:

 • masterdiploma
 • minstens 3 jaar aantoonbare professionele ervaring in het brede onderwijsveld.

Bekijk de voorwaarden via aanwerving in bijlage.

Voldoe je aan de voorwaarden voor de procedure via interne mobiliteit of bevordering dan zijn er geen diploma- of ervaringsvereisten.
In bijlage vind je de voorwaarden via bevordering en via interne mobiliteit.

Wat moet je kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je bent voldoende zelfstandig om in te spelen op onverwachte situaties
 • je kan goed werken met en in een team en je overlegt regelmatig met je collega’s en je leidinggevenden
 • je hebt kennis rond project- en procesopvolging en -beheer
 • je kan eigen acties initiëren op beleidsuitvoerend vlak
 • je gaat discreet om met informatie en respecteert de privacy.

Ons aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciehuis - Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A, rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3.233,44 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
 • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • uiterst flexibele uurregeling
 • regelmatig thuiswerken is mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke test
 2. Assessment center 
 3. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 

Hoe solliciteren

Deadline om te solliciteren is maandag 20 december 2021.

Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma van master (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • ervaringsbewijs (enkel voor kandidaten via aanwerving) - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten

Heb je nog vragen?

 

 • Informatie over de voorwaarden en procedures:
  Sarah Youcef Khodja, deskundige HR bij het departement Personeel
  mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be of
  bel: 09 267 71 16
spontane sollicitant onderwijs
2017-12-20
Aanleg Wervingsreserve
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Over ons

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen biedt het volgende aan: • buitengewoon kleuteronderwijs • buitengewoon lager onderwijs • buitengewoon secundair onderwijs • voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs • deeltijds beroepsonderwijs • volwassenenonderwijs Onze scholen/centra zijn verspreid over de hele provincie, tellen meer dan 23 000 leerlingen en cursisten en kunnen rekenen op de dagdagelijkse inzet van ongeveer 2 000 personeelsleden: leerkrachten, administratief personeel, opvoeders, paramedici, … Interesse om ons team te versterken?

Over de functie

Je profiel

x

Ons aanbod

Verloop van de procedure

Hoe solliciteren

Meer weten